Seher Yeğin yazdı: Acısı yüreğinde bir halkın, sessiz çığlığıydı ÖLÜM.!

Reklam!

 

 

 

Yüzyıllardır yaşadığı coğrafyada her türlü zulme,katliama, ve işkencelere maruz bırakılan Kürt halkı, ”Kürt özgürlük hareketi” çatısı altında insanlık mücadelesi yürütürken, bu mücadeleyi sadece ulusal bir hareket olarak gören ve ulusalcılıkla suçlayan ”sınıfsız toplum” kurma sevdalıları; Yanı başınızda yüzyıllardır egemen devlet iktidarının zulmü altında inleyen Kürt halkının yanında yer alamıyor, yaşadıkları acılarını görmüyorsanız, yaşadığı acılarla, katliamlarla nefesi kesilmiş bu halktan sınıf mücadelesine katılmasını beklemeyin!

Çünkü: Ulusal sorunun olduğu yerde sınıf mücadelesi belli aşamalardan oluşur.Ulusal baş çelişki çözülmeden, emek sermaye çelişkisine göre bir mücadele oluşamıyor. Yarı sömürge ve sömürge uluslar ve onların özgürlük mücadelesi önce, milli bir baş çelişkiye sahip olurlar, yani ezilen ulusun birincil mücadelesi dışa yönelik kaderini tayin etme, İçerde ise anti feodal – anti kapitalist mücadeledir.

Yani ezilen ulusun işçi sınıfıyla kendi burjuvazisi ile olan mücadelesi milli baş çelişki devam ettiği müddetçe tali dir ve ikincil plandadır Marxist düşünce esaslarına göre.. Ulusal mücadele, sınıf mücadelesinin kendini milli hareket olarak gösterdiği sınıf mücadelesinin bir biçimidir. Kürd önce milli olmak zorundadır.

Emperyalizm ve proleter devrimler çağı olarak dünyanın bu sistemini tanıyanlar dan bir bölümü olan Türkiye küçük burjuva devrimcileri kendi burjuvazisi ile kendisi arasına çizgi çekmemiş olan küçük burjuva örgütleri, suçunu örtbas etmek için kürdün ulusal mücadelesini kendi burjuvazisine hibe ediyor..

 

 Kürd halkından sadece sınıf mücadelesi beklemek yerine, bu halkın gerçekliğini görün ve yaralarını sarın.