AB Finansmanıyla Gazetecilere ve internet sitelerine proje kapsamında destek

 

 

 

 

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ; Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı kapsamında bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazetecilere destek olmak hedefleniyor

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Gazeteciler Cemiyeti tarafından demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi için Ocak 2019’da hayata geçirilen ve Mart 2022’ye kadar devam edecek olan proje kapsamında  gazetecilere ve basın kuruluşlarına destekler veriliyor.

Proje kapsamında, serbest çalışan gazetecilere destek sağlamak için tasarlanmıştır Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24 Saat gazetesinde yayınlıyor.

Program kapsamında destekten yararlanan gazetecilere kendi yazılarını yayınlayabilecekleri ve portfolyolarını oluşturabilecekleri önemli bir alan sağlanmak hedefleniyor.

Kimler başvurabilecek?

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de ikamet eden, daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazeteciler başvurabiliyor. Gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla destek verilecek gazetecilerin Türkiye’deki herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler Cemiyetleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, Basın ile ilgili Dernekler, vb.) üye olması gerekiyor.

Bu Teknik Destek Aracı kapsamında başvurular 1 Nisan 2019 tarihinde açılan başvurular, 28 Şubat 2022 tarihine kadar toplamda 417 haber için destek verilecek.

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan gazetecilerin

Haber yazısı, Araştırma yazısı ve Dizi yazısı niteliğindeki fikri eserlerine destek verilecek.

İnternet sitelerine de destek verilecek

Yine aynı proje kapsamında İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı,  gazetecilik yapabilecekleri mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine destek olmayı hedefliyor.

Teknik Destek Aracı’nın amacı programın aşağıda belirtilen özel amaçlarına katkıda bulunarak, gazetecilik mecralarının kurulması ve geliştirilmesiyle medyada çoğulculuğu artırmaktır.

Özel Amaç 1: Çoğulcu Medya ve Özgür Basına Talebin ve Farkındalığın Artırılması için Ortam Sağlanması

Özel Amaç 2: Gazetecilik için Dayanışmanın Artırılması ve Koruma Geliştirilmesi

Bu Teknik Destek Aracı 1 Nisan 2019 tarihinde başvurulara açılacaktır.

Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak ve program ekibinin uygulama kapasitesi yeterli olduğu sürece 31 Aralık 2021 tarihine kadar destekler devam edecektir. Finansal kaynağın tamamının kullanılması ya da program ekibinin uygulama kapasitesinin aşılması durumunda, Teknik Destek Aracı’nın durdurulduğuna dair www.media4democracy.org internet sitesinden duyuru yapılacaktır.

Program boyunca en az 50 internet sitesi için destek verilecektir. Program kapsamında desteklenecek tüm faaliyetlerin ve harcamaların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu teknik destek aracı “ilk önce başvurana hizmet” prensibiyle çalışacaktır. Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak tamamlandığında destekler durdurulacaktır.

Detaylı bilgi için, //media4democracy.org/destekler/ adresine bakabilir

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Gazeteciler Cemiyeti tarafından demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi için Ocak 2019’da hayata geçirildi ve Mart 2022’ye kadar devam edecek.

Programın genel hedefi: Demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesidir.

Programın özel hedefleri: Birinci hedef toplumda çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından destek gördüğü ve farkındalığın arttığı bir zemin oluşturulması,  ikinci hedef ise, Gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendiği ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği bir zeminin oluşturulmasıdır.

Program kapsamında yürütülecek faaliyetler genel hatları ile aşağıdaki gibidir:

Program kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme Raporları ve üç ayda bir Medya Ortamının İzlenmesi Raporları yayınlanacaktır. Bu raporlar üniversitelere, medya kuruluşlarına, devlet kurumlarına, ilgili tüm sivil toplum örgütlerine, AB Komisyonlarına, Türkiye’deki AB ülkelerinin elçiliklerine ve gazetecilere dağıtılacaktır.

Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi ağlarının geliştirilmesi için Türkiye’nin her bölgesinde durum değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Toplantılar, mevcut ağların birleştirilmesi, işbirliği fırsatlarının arttırılması, gözlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel medya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları için değerli fırsatlar sunulması konularında katkı sağlayacaktır. Toplantılar aynı zamanda, Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü ile ilgili raporlara içerik sağlanması konusunda katkıda bulunacaktır.

Program kapsamında yazılacak yıllık sivil izleme raporları bulgularına ve yıllık konferanslarda yayınlanan mütalaa belgelerine dayanarak, medya ortamının iyileştirilmesi ve ifade özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması amacıyla Ankara’daki devlet kurumlarına düzenli ziyaretler yapılacaktır.

Uluslararası savunuculuk eylemlerinin yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum örgütleriyle ziyaretler düzenlenecek ve program kapsamında hazırlanan raporlar paylaşılacaktır.

Programın her yılının sonunda belirlenecek bir tema ile ulusal bir konferans düzenlenecek olup, konferanslar sektör temsilcilerine, gazetecilere, akademisyenlere, gazetecilik öğrencilerine, program destek programları faydalanıcılarına açık olacak ve katılımcılar doğrudan davet ve açık çağrı yoluyla seçilecektir.

Program kapsamında Türk medyasına uzun vadeli katkıları veya Türkiye’deki ifade veya basın özgürlüğüne kendini adayarak yaptığı katkılar, veya uzun süredir devam eden başarı öyküsünü takdir etmek için bir gazeteci veya medya kuruluşuna her yıl “Gazetecilik Mesleği Onur Ödülü” verilecektir.

Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi oluşturulmuştur. Bu Basın Evi, program hedef grubunun bir araya gelebileceği, stüdyo ve toplantı salonu ile birlikte bilgisayarlardan, yazılımdan ve uzmanlık desteğinden faydalanabileceği bir ortak çalışma alanı içermektedir.

Basın Evi’nde gazetecilere yönelik olarak bir dizi kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir.

Medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle işbirliği ile gazetecilerin kapasitesinin güçlendirilmesi için yerel eğitimler düzenlenecektir. Bu yerel eğitimler, Gazeteciler Cemiyeti’nin de işbriliği içerisinde olduğu yerel gazeteci cemiyetleriyle işbirliği içinde verilecektir.

Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde olabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri için Basın Evi’nde haftalık olarak gazeteci buluşmaları gerçekleştirilecektir.

 

 

 

TÜRKİYE’DEKİ GAZETECİLER İÇİN YENİ BİR DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAM DESTEK ARAÇLARI

SÜREKLİ DESTEKLER DÖNEMSEL DESTEKLER
İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı

Gazetecilerin, gazetecilik yapabilecekleri dijital mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine destek olmak için tasarlandı.

 

Basın Evi Destek Aracı

Gazetecilerin nitelikli gazetecilik yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları ekosistemin sağlanması amacıyla oluşturuldu.

Bu araç kapsamında gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin vemedya kuruluşlarının çalışmaları destekleniyor.

 

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı

Serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24 Saat gazetesinde yayınlanması için destek veriliyor.

 

Genç Gazeteciler için Destek Aracı

Bu araç kapsamında gazetecilik mesleğinin normlarına ve etik değerlerine sahip çıkacak genç gazetecilerin çalışmaları destekleniyor.

şişli escort avcılar escort esenyurt escortbeylikdüzü escort