DİYARBAKIR ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: Demokrasi ve Atılım Partisi Diyarbakır İl Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Leyla AKDEMİR  Özlem Kırmızıtoprak'ın sorularını yanıtladı

Söyleşimizde  Akdemir, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini parti politikası olarak benimsiyoruz. Hatta tüzüğümüzde yer alan yüzde 30 cinsiyet kotası da bunun yansımasıdır. Kadının her alanda katılımını önemsiyoruz. Kadının Toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve Cinsiyet temelli ayrımcılıklara karşı mücadele verme amacındayız. Şiddetin her türlüsüne karşı kadınlarımızın yanındayız. Ve elbette ki bunun için oluşturulmuş yasal zeminin en doğru ve etkin şekilde uygulanması için elimizden gelenin daha da fazlasını yapacağız. İstanbul sözleşmesi ve bunun iç hukukumuzdaki yansıması olan 6284 sayılı kanuna yönelik müdahale ve saldırıların artık durdurulması gerekmektedir. Biz parti olarak bunları amaçlamaktayız.

İstanbul sözleşmesi ülkemizin ilk imzacılarından olduğu bir sözleşmedir. 2011 yılında imzalanmıştır. Sözleşme şiddete uğramış yada uğrama tehlikesi mevcut mağdurları korumaktadır. Tehlikenin varlığının sözleşmeyi harekete geçirmesi şiddete sıfır tolerans ilkesinin sonucudur. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Herhangi bir argüman ile kadına uygulanan şiddetin kadını öteki konumuna getirdiğini bununda ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu vurgulamıştır. Bu sözleşme  bir çok kadınımız için hayati öneme sahiptir. Bir kadınımızın dahi hayatına dokunabilmişse muazzam kıymetlidir. Biz İstanbul sözleşmesine karşı saldırıların karşısındayız" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=BfpkAjCflJE