Şahmeran ( Şahêmaran) Yılanların şahı- Maranların şahê- Şahêmaran tüm canlıların bilgisine sahip bu bilgiye kötüye kullanmaz. Binlerce yıl yaşında kudretli, güçlü, hakikatin yolunda yaşadığı süre içinde defalarca insanın ihanetine uğramış bu yüzden insandan kaçar. Onların bencil isteklerini iyi bilir bilgisini onlardan gizler, belden yukarısı büyüleyici güzellik kadın, yarı insan yarı yılanmış. Bin yıllar boyu insanın ihanetinin bin bir yüzüyle karşılaşmış şahmeran.

“Bu topraklarda aşk ölümünedir, ihanet eden ölümü hak eder, başımın suyu zehirlidir, bilgi kuyruğumsumdadır, ceza istiyorsan zehrimi iç” der Şahmeran cansap bu sözleri söylerken, cansap sevdiğine ihanet etmenin ağırlığı, verdiği sözü tutamadığı için Şahmeranın başının etini suyunu içerek kendini yok etmek istedi. Şahmeran son anda sevdiğine olan aşkı ve isteyerek ihanet etmediğine inandı cansapı kurtarmak ve sahip olduğu bilgiyi insanoğluna aktarmak için yaptığı planla kendini yok ederek insana hayatın sırını kadim bilgiyi aktararak hayatın, doğanın, bilginin aşkın kutsallığını ve kaynağını kadın olduğunu gösterdi.

Çağlar boyunca sahip olduğu bilginin peşine düşülmüş ve bu bilgiye ulaşmak için insanoğlu bilginin kaynağını yok etme pahasına bilgiye yani (Güce) ulaşmak için her türlü yolu denemiştir. İnsanoğlu bilginin peşine düşmüş çünkü Bilgi güçtür. Bilgi insanoğluna verilmeyen” bir şeyden kesinlikle emin olma hali “ne erişme duygusunu yaşama hazzına ulaşma yoluydu. Bir şeyden kesinlikle emin olma, "tanrılar tarafından insanoğluna verilmedi insanoğlu bilgiye sahip olduğunda çaba göstermez dedi. Hakikate tam olma haline ulaşmak çaba ve emek ister belki de bu yüzden bilgiye ulaşmanın kolay yollarına arıyordu insanoğlu. Şahmeran sahip olduğu kadim bilgiyi, bilginin çaba gerektirdiğini kolay yoldan ulaşmanın mümkün olmadığını emek ve çaba ile sahip olmayı yani hak etmenin, bunun yıllar gerektiren çabanın ürünü olduğunu, Cansapın kendisine ihanet edeceğinden Emin olduğu halde bilginin sahibi Bilge olarak Cansapı gitmekte Özgür bırakmıştır. Bilgiye sahip olma onu hırslarına iktidar aracı olarak kullanmayıp bilgiyi iyilik şifalanma arınma insana doğaya hizmet etmesi için kullanmış ve insanoğlunun hizmetine sunulmuş. Bilgi hak edene verilir, onu taşıyabilecek iktidar hırsına yenik düşmeyecek ellerin elinde olması gerektiğini zehir ve panzehrin de bilgi de olduğunu seçimin insana ait olduğunu göstermiştir. Bilgi onu almaya hazır olmayan insanın elinde kötülüğe dönüşürken hakkedene verildiği Şahmeran’ın ölümünden sonra Lokman hekim efsanesinin dogması Cansapa bilgiyi aktaran kişi Bilge kadın şahmeranın bilgisi ve öğretileridir.

Kadının bin yıllardan getirdiği öğretileri bilgisi şifacılığı emeği doğa ile bir olma hali bilgisini sonraki nesillere aktarma yönleri kadının doğasındaki eril dişil yönlerine işaret eder. Bilgi hem zehirdir hem panzehir. Güç, hırs iktidar için kullanıldığında zehirleyen yok eden bilgi, sezgi, şifa iyilik için kullanıldığında panzehir olup şifalandırandır. Eril dişil yönler insanın doğasında var olagelmiş insana seçme şansı da verilmiştir zehir mi panzehir mi. Şahmeran’ın, “Bilge kadın "bilgisine sahip olmak kadın bedenine sahip olmakla özdeşleşmiş, kaynağı yok ederek kaynağı sahip olmak isteği erkeği hırsının kurbanı ederken doğru anlamayla doğru yaklaşımla geliştiren ileriye taşıyan bilginin sahibi olacağını görmesi açısından kadim Mezopotamya topraklarında geçen efsane öğreticidir. Bilgiyi, doğurganlığı, bolluğu, bereketi, iyiliği temsil eder. Şahmeran, günümüze kadar gelen efsanesi resimleri evlerde koruyacağına inanılarak bulundurulan mitolojik kahramandır. Bilgiyi ehil ellere aktararak insanın hizmetine veren şahmeran insanlığı halen korumaya devam ediyor.