1. ANKARA - CHP, sağlıkta artan sorunların görüşülmesi için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 7 gün içerisinde Meclis’i toplaması gerekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için Meclis’e verdiği genel görüşme önergesinin ele alınması için 120 milletvekilinin imzası ile TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantı çağrısının gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: “Sağlık sistemimiz topyekûn bir kriz içindedir ve bu kriz ilgili kamu otoritesince iyi yönetilememektedir. Maalesef sağlık çalışanlarına yönelen ve her yıl giderek artan sağlıkta şiddet vakaları da bu krizin bir parçasıdır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlıkta şiddeti gösteren beyaz kod ihbar sayısı 2020’de 11 bin 942 iken, 2021 yılında bu rakam 29 bin 826’ya kadar yükselmiştir. Beyaz Kod verileri günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasına tekabül etmektedir. Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konulmasıyla mümkündür.”

16 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

CHP, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine" ilişkin meslek örgütü temsilcilerinin katkıları ile hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç’un imzası ile sunulan 16 maddelik kanun teklifinin gerekçesinde, “Sağlık hizmetinin bir ekip işi olması nedeniyle, yalnızca tabip ve diş tabiplerinin değil ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer sağlık personelinin de hukuksal koruma altında olması gerekeceği açıktır. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık personelinin hukuka aykırı fiillerle etki altına alınmasının aynı zamanda kamuya karşı işlenen bir fiil olduğunun kabulü de zorunludur” denildi.

SİLAH TAŞINMAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

CHP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre; sağlık çalışanlarına yönelik hak ihlallerinin Türk Ceza Kanunu içinde tanımlanması için ilgili hükümlerde değişikliğe gidilecek. Ayrıca teklif ile sağlık hizmeti sunan kimseler ile sağlık hizmeti sunulan çalışma ortamlarının güvenliğini sağlama yükümlülüğüne istinaden tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ateşli silah taşınamaması öngörülüyor.

'SAĞLIK SİSTEMİ KRİZ İÇİNDE'

CHP, sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için Meclis’e verdiği genel görüşme önergesinin ele alınması için 120 milletvekilinin imzası ile TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 120 imza ile çağrıda bulunan CHP’nin talebini en geç yedi gün içinde yerine getirmesi gerekiyor.

Konuya dair Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel de, “Partimizin, 120 vekilin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi, Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduk" dedi.

Editör: Haber Merkezi