Adana Emek ve Demokrasi güçlerine beraat

    ADANA-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: 15 MART 2016 TARİHİNDE ANKARA PATLAMASINI PROTESTO ETTİKLERİ İÇİN HAKLARINDA “KANUNA AYKIRI TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞLERE SİLAHSIZ KATILARAK İHTARA RAĞMEN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMAMA” SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILAN 61 KİŞİ HAKKINDA VERİLEN 5 AY HAPİS CEZASI 3000 TL PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ VE BU KARAR 12. 03.

Ekonomi 16.03.2020, 11:53 16.03.2020, 11:53
8
Adana Emek ve Demokrasi güçlerine beraat

 

 

ADANA-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: 15 MART 2016 TARİHİNDE ANKARA PATLAMASINI PROTESTO ETTİKLERİ İÇİN HAKLARINDA “KANUNA AYKIRI TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞLERE SİLAHSIZ KATILARAK İHTARA RAĞMEN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMAMA” SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILAN 61 KİŞİ HAKKINDA VERİLEN 5 AY HAPİS CEZASI 3000 TL PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ VE BU KARAR 12.03.2020 TARİHİNDE İSTİNAFTA BERAATLE SONUÇLANDI.ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANAN VE CEZA ALAN 61 KİŞİ İLE İLGİLİ T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNDEN İSTİNAF KARARI EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ SEVİNDİRDİ.

Aralarında birçok hukukçunun, sendikacının, kitle örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 61 kişi ile ilgili Adana 2.Ceza Dairesinden İstinaf kararı. İstinaf sonucu 61 kişi arasında beraat ve hükmün geri bıraktırılması uygulanmasını isteyenlerin yanısıra itiraz etmeyenler ve mahkemeye gelmeyenlerle ilgili değişik kararlar alındı.

Yargılanmaya gerekçe yapılan olayla ilgili Adana 2.Ceza Dairesinden İstinaf kararı;

“Ankara Patlaması olarak anılan ve birçok vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırıyı protesto etmek amacıyla Emek ve Demokrasi Güçleri  ( KESK-DİSK-TMMOB-TTB) tarafından yürüyüş ve basın açıklamasına çağrı üzerine olay tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi önünde KESK, DİSK, HDP, SES, TMMOB, EMEP, Halk Evleri, Eğitim-Sen, CHP, Adana Barosu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik grubun basın açıklaması için toplandıkları, güvenlik güçlerince yürüyüş yapamayacakları hususunda uyarıldıkları, yürüyüş yapmakta ısrarcı olan topluluğun polis barikatından uzaklaşmalarını sağlamak için biber gazı sıkılarak dağıtıldığı, daha sonrasında oturma eylemi ve basın açıklaması yapan grubun olaysız dağıldığı somut olayda; sanıkların eylemlerinin olayın sebebi, gerçekleştiği yer, süre ve sonuçları itibariyle demokratik toplumdan beklenen hoşgörü sınırlarını aşmayan barışçıl toplanma hakkı kapsamında kaldığı gözetilmeden unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan beraatleri yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden sanıklar hakkında Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/11/2019 tarih ve 2017/52 Esas ve 2019/1074 Karar sayılı mahkûmiyet hükmünün kaldırılması ve sanıkların 2911 sayılı kanunun 32.maddesine muhalefet suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Derya Çiçek Nar, Ekrem Koku, Emine Soncu Tunç, Erdal Karabulut, Ethem Yıldırım, Ferhat Türetken, Gülşen Topal, Halil İmrek, Halil Kara, Halil Korkmaz, Hasan Sönmez, Hasan Emir Kavi, Haşim Çağrı, Hüseyin Çalı, İmam Gözcü, İnal Akoğlu,  İsmail Bulca, Kemal Şahan, Mehmet Akarsubaşı, Mehmet Çelik, Mehmet Ali Oruç, Mengücek Gazi Çıtırık, Meral Doğan, Mustafa Değirmendaş, Münir Korkmaz, Necdet Taylan Şahin,  Necmettin Sercan Şahin,  Nejat Okay,  Numan Hasanoğlu,  Orhan  Alıcı,  Özgür Yıldırım, Özlem Tekin,  Semih Karademir, Serkan Tatlı, Sevil Aracı Bek, Sinan Hüdür,  Sinan Tunç, Şehmus Alparslan,  Şevki  Çetinkaya,  Şiar Rişvanoğlu,  Şükrü Şahin, Tufan Ahi, Utku İpek, Ümit Büyükdağ, Ümit Özçay, Veli Küçük, Yiğit Kaan Karacan, Zeynel Kete  hakkındaki Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/11/2019 tarih ve 2017/52 Esas 2019/1074 Karar  sayılı kararı ile 2911 sayılı kanunun 32. Maddesine muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin 5271 sayılı CMK'nın 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA,

Derya Çiçek Nar, Ekrem Koku, Emine Soncu Tunç, Erdal Karabulut, Ethem Yıldırım, Ferhat Türetken, Gülşen Topal, Halil İmrek, Halil Kara, Halil Korkmaz, Hasan Sönmez, Hasan Emir Kavi, Haşim Çağrı, Hüseyin Çalı, İmam Gözcü, İnal Akoğlu,  İsmail Bulca, Kemal Şahan, Mehmet Akarsubaşı, Mehmet Çelik, Mehmet Ali Oruç, Mengücek Gazi Çıtırık, Meral Doğan, Mustafa Değirmendaş, Münir Korkmaz, Necdet Taylan Şahin,  Necmettin Sercan Şahin,  Nejat Okay,  Numan Hasanoğlu,  Orhan  Alıcı,  Özgür Yıldırım, Özlem Tekin,  Semih Karademir, Serkan Tatlı, Sevil Aracı Bek, Sinan Hüdür,  Sinan Tunç, Şehmus Alparslan,  Şevki  Çetinkaya,  Şiar Rişvanoğlu,  Şükrü Şahin, Tufan Ahi, Utku İpek, Ümit Büyükdağ, Ümit Özçay, Veli Küçük, Yiğit Kaan Karacan, Zeynel Kete'nin  üzerine atılı "2911 sayılı kanunun 32. maddesine muhalefet" suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı  BERAATLERİNE,

5271 sayılı CMK'nın 280/3 maddesi gereği beraat kararının istinaf kanun yoluna gelmeyen sanıklar Aykut Kırılmış, Mete Soner Solmaz, Sebahattin Demir, Sema Peynirci, Sergen Severbaş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen sanıklar Alihan Cürgül,  Dilara Akgöz  ve Ömer Haytaoğlu'na sirayetine,  karar doğrultusunda  sanıklar  Aykut Kırılmış, Mete Soner Solmaz, Sebahattin Demir, Sema Peynirci, Sergen Severbaş hakkında gereğinin Dairemiz kararının kesinleşmesine müteakip  yerel mahkemesince yapılmasına,  sanıklar Alihan Cürgül,  Dilara Akgöz  ve Ömer Haytaoğlu hakkında ise gereğinin  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın açıklanması halinde yerel mahkemesince  yapılmasına,

Beraat eden sanıklardan Ahmet Karagöz, Ali Akıncı, Aydın Yiğit,  Cemil Özen, Çayan Biçer, Çiğdem Özbilgili, Derya Çiçek Nar, Ekrem Koku, Emine Soncu Tunç, Erdal Karabulut, Ethem Yıldırım, Ferhat Türetken, Gülşen Topal, Halil İmrek, Halil Kara, Halil Korkmaz, Hasan Sönmez, Hasan Emir Kavi, Haşim Çağrı, Hüseyin Çalı, İmam Gözcü, İnal Akoğlu,  İsmail Bulca, Kemal Şahan, Mehmet Akarsubaşı, Mehmet Çelik, Mehmet Ali Oruç, Mengücek Gazi Çıtırık, Meral Doğan, Mustafa Değirmendaş, Münir Korkmaz, Necdet Taylan Şahin,  Necmettin Sercan Şahin,  Nejat Okay,  Numan Hasanoğlu,  Orhan  Alıcı,  Özgür Yıldırım, Özlem Tekin, Serkan Tatlı, Sevil Aracı Bek, Sinan Hüdür,  Sinan Tunç, Şevki  Çetinkaya,  Şiar Rişvanoğlu,  Şükrü Şahin, Tufan Ahi, Utku İpek, Ümit Büyükdağ, Ümit Özçay, Veli Küçük ve Zeynel Kete  kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarı Ücret Tarifesinin 14/4. maddesi uyarınca 2.725,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden tahsil edilerek sanıklara ayrı ayrı verilmesine,

Yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına,

Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunanlara TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak yada bir başka ilk derece mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere CMK'nın 286. maddesi uyarınca TEMYİZ YOLU açık  olmak üzere, 12.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

( Kaynak: Editör: Güven Boğa http://www.habereguven.com/adana-emek-ve-demokrasi-gucleri-beraat-etti/1675/ )
Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü
banner56