banner9

banner8

Adana Emek ve Demokrasi güçlerine beraat

    ADANA-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: 15 MART 2016 TARİHİNDE ANKARA PATLAMASINI PROTESTO ETTİKLERİ İÇİN HAKLARINDA “KANUNA AYKIRI TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞLERE SİLAHSIZ KATILARAK İHTARA RAĞMEN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMAMA” SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILAN 61 KİŞİ HAKKINDA VERİLEN 5 AY HAPİS CEZASI 3000 TL PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ VE BU KARAR 12. 03.

Ekonomi 16.03.2020, 11:53 16.03.2020, 11:53
9
Adana Emek ve Demokrasi güçlerine beraat
banner44

 

 

ADANA-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: 15 MART 2016 TARİHİNDE ANKARA PATLAMASINI PROTESTO ETTİKLERİ İÇİN HAKLARINDA “KANUNA AYKIRI TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞLERE SİLAHSIZ KATILARAK İHTARA RAĞMEN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMAMA” SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILAN 61 KİŞİ HAKKINDA VERİLEN 5 AY HAPİS CEZASI 3000 TL PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞ VE BU KARAR 12.03.2020 TARİHİNDE İSTİNAFTA BERAATLE SONUÇLANDI.ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANAN VE CEZA ALAN 61 KİŞİ İLE İLGİLİ T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNDEN İSTİNAF KARARI EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ SEVİNDİRDİ.

Aralarında birçok hukukçunun, sendikacının, kitle örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 61 kişi ile ilgili Adana 2.Ceza Dairesinden İstinaf kararı. İstinaf sonucu 61 kişi arasında beraat ve hükmün geri bıraktırılması uygulanmasını isteyenlerin yanısıra itiraz etmeyenler ve mahkemeye gelmeyenlerle ilgili değişik kararlar alındı.

Yargılanmaya gerekçe yapılan olayla ilgili Adana 2.Ceza Dairesinden İstinaf kararı;

“Ankara Patlaması olarak anılan ve birçok vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırıyı protesto etmek amacıyla Emek ve Demokrasi Güçleri  ( KESK-DİSK-TMMOB-TTB) tarafından yürüyüş ve basın açıklamasına çağrı üzerine olay tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi önünde KESK, DİSK, HDP, SES, TMMOB, EMEP, Halk Evleri, Eğitim-Sen, CHP, Adana Barosu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik grubun basın açıklaması için toplandıkları, güvenlik güçlerince yürüyüş yapamayacakları hususunda uyarıldıkları, yürüyüş yapmakta ısrarcı olan topluluğun polis barikatından uzaklaşmalarını sağlamak için biber gazı sıkılarak dağıtıldığı, daha sonrasında oturma eylemi ve basın açıklaması yapan grubun olaysız dağıldığı somut olayda; sanıkların eylemlerinin olayın sebebi, gerçekleştiği yer, süre ve sonuçları itibariyle demokratik toplumdan beklenen hoşgörü sınırlarını aşmayan barışçıl toplanma hakkı kapsamında kaldığı gözetilmeden unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan beraatleri yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden sanıklar hakkında Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/11/2019 tarih ve 2017/52 Esas ve 2019/1074 Karar sayılı mahkûmiyet hükmünün kaldırılması ve sanıkların 2911 sayılı kanunun 32.maddesine muhalefet suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Derya Çiçek Nar, Ekrem Koku, Emine Soncu Tunç, Erdal Karabulut, Ethem Yıldırım, Ferhat Türetken, Gülşen Topal, Halil İmrek, Halil Kara, Halil Korkmaz, Hasan Sönmez, Hasan Emir Kavi, Haşim Çağrı, Hüseyin Çalı, İmam Gözcü, İnal Akoğlu,  İsmail Bulca, Kemal Şahan, Mehmet Akarsubaşı, Mehmet Çelik, Mehmet Ali Oruç, Mengücek Gazi Çıtırık, Meral Doğan, Mustafa Değirmendaş, Münir Korkmaz, Necdet Taylan Şahin,  Necmettin Sercan Şahin,  Nejat Okay,  Numan Hasanoğlu,  Orhan  Alıcı,  Özgür Yıldırım, Özlem Tekin,  Semih Karademir, Serkan Tatlı, Sevil Aracı Bek, Sinan Hüdür,  Sinan Tunç, Şehmus Alparslan,  Şevki  Çetinkaya,  Şiar Rişvanoğlu,  Şükrü Şahin, Tufan Ahi, Utku İpek, Ümit Büyükdağ, Ümit Özçay, Veli Küçük, Yiğit Kaan Karacan, Zeynel Kete  hakkındaki Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/11/2019 tarih ve 2017/52 Esas 2019/1074 Karar  sayılı kararı ile 2911 sayılı kanunun 32. Maddesine muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin 5271 sayılı CMK'nın 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA,

Derya Çiçek Nar, Ekrem Koku, Emine Soncu Tunç, Erdal Karabulut, Ethem Yıldırım, Ferhat Türetken, Gülşen Topal, Halil İmrek, Halil Kara, Halil Korkmaz, Hasan Sönmez, Hasan Emir Kavi, Haşim Çağrı, Hüseyin Çalı, İmam Gözcü, İnal Akoğlu,  İsmail Bulca, Kemal Şahan, Mehmet Akarsubaşı, Mehmet Çelik, Mehmet Ali Oruç, Mengücek Gazi Çıtırık, Meral Doğan, Mustafa Değirmendaş, Münir Korkmaz, Necdet Taylan Şahin,  Necmettin Sercan Şahin,  Nejat Okay,  Numan Hasanoğlu,  Orhan  Alıcı,  Özgür Yıldırım, Özlem Tekin,  Semih Karademir, Serkan Tatlı, Sevil Aracı Bek, Sinan Hüdür,  Sinan Tunç, Şehmus Alparslan,  Şevki  Çetinkaya,  Şiar Rişvanoğlu,  Şükrü Şahin, Tufan Ahi, Utku İpek, Ümit Büyükdağ, Ümit Özçay, Veli Küçük, Yiğit Kaan Karacan, Zeynel Kete'nin  üzerine atılı "2911 sayılı kanunun 32. maddesine muhalefet" suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı  BERAATLERİNE,

5271 sayılı CMK'nın 280/3 maddesi gereği beraat kararının istinaf kanun yoluna gelmeyen sanıklar Aykut Kırılmış, Mete Soner Solmaz, Sebahattin Demir, Sema Peynirci, Sergen Severbaş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen sanıklar Alihan Cürgül,  Dilara Akgöz  ve Ömer Haytaoğlu'na sirayetine,  karar doğrultusunda  sanıklar  Aykut Kırılmış, Mete Soner Solmaz, Sebahattin Demir, Sema Peynirci, Sergen Severbaş hakkında gereğinin Dairemiz kararının kesinleşmesine müteakip  yerel mahkemesince yapılmasına,  sanıklar Alihan Cürgül,  Dilara Akgöz  ve Ömer Haytaoğlu hakkında ise gereğinin  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın açıklanması halinde yerel mahkemesince  yapılmasına,

Beraat eden sanıklardan Ahmet Karagöz, Ali Akıncı, Aydın Yiğit,  Cemil Özen, Çayan Biçer, Çiğdem Özbilgili, Derya Çiçek Nar, Ekrem Koku, Emine Soncu Tunç, Erdal Karabulut, Ethem Yıldırım, Ferhat Türetken, Gülşen Topal, Halil İmrek, Halil Kara, Halil Korkmaz, Hasan Sönmez, Hasan Emir Kavi, Haşim Çağrı, Hüseyin Çalı, İmam Gözcü, İnal Akoğlu,  İsmail Bulca, Kemal Şahan, Mehmet Akarsubaşı, Mehmet Çelik, Mehmet Ali Oruç, Mengücek Gazi Çıtırık, Meral Doğan, Mustafa Değirmendaş, Münir Korkmaz, Necdet Taylan Şahin,  Necmettin Sercan Şahin,  Nejat Okay,  Numan Hasanoğlu,  Orhan  Alıcı,  Özgür Yıldırım, Özlem Tekin, Serkan Tatlı, Sevil Aracı Bek, Sinan Hüdür,  Sinan Tunç, Şevki  Çetinkaya,  Şiar Rişvanoğlu,  Şükrü Şahin, Tufan Ahi, Utku İpek, Ümit Büyükdağ, Ümit Özçay, Veli Küçük ve Zeynel Kete  kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarı Ücret Tarifesinin 14/4. maddesi uyarınca 2.725,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden tahsil edilerek sanıklara ayrı ayrı verilmesine,

Yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına,

Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunanlara TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak yada bir başka ilk derece mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere CMK'nın 286. maddesi uyarınca TEMYİZ YOLU açık  olmak üzere, 12.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

( Kaynak: Editör: Güven Boğa http://www.habereguven.com/adana-emek-ve-demokrasi-gucleri-beraat-etti/1675/ )

Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Günün Karikatürü Tümü