İktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt var Haberleri