Sağlıklı bir tartışma zemini sağlanıp geniş toplumsal tabanlı bir demokrasi bloğu kurulabilir Haberleri