kelimelerin belli dilbilgisel kurallara gore yan yana dizilmesiyle olusan ve bunyesinde sembolleri Haberleri