yarıda bıraktıklarını da onu izleyenlerin tamamlayacağını kaydederek Haberleri