jineoloji ve Eğitim

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: Eğitim yaşanmış deneyimlerin, öğrenilmiş bilgilerin toplum tarafından yeni kuşaklara aktarım faaliyeti ise; insanların ilk öğretmeni doğadır. Evrenin evrimsel gelişiminde doğa milyonlarca yıl içinde kendini yaratmıştır. Bu yaratım sürecinde gelişen insan; doğayı tanıdıkça, onun dilini öğrendikçe, onun verdiği dersleri uyarıları dinleyip hissettikçe insan olma serüvenine rota çizmiştir.

Kadın doğanın ilk öğrencisi, insanların ilk öğretmeni oldu. Hem erkeği eğitti, hem çocuklarını. Toplumsallık serüveninin uzun ve zorlu yolunda kadın doğanın öğrencisi olduğunu ve toplumun anası-öğretmeni olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Bilgisinin kaynağını, öğrenme yollarını, öğretmenin kutsallığını inkar etmediği için kime, neyi, nasıl ve ne zaman öğreteceğini de iyi biliyordu.

Jineolojinin hedefi, eğitim faaliyetinin özünü ve tarihini ifade eden ‘‘perwerde’’ kavramını anlamına göre yaşamsal kılmaktır. Yani başta çocuklar ve gençler olmak üzere; onları kapitalist modernitenin canavarlaşan eğitim sisteminden korumak, sevgiyle eğitmek, toplumsal değerler ve özgürlük felsefesi ile beslemektir. Onları ve tüm toplumu kadının adaletli doğasının kanatları altına almak, eğiterek kanatlandırmak ve uçurmaktır.

Ahlaki-politik toplumu inşa etmenin gereği olarak jineoloji toplumun eğitim kurumlarını oluşturacak her türlü teorik akademik çalışmayı geliştirecektir.

Diğer yandan jineoloji diğer alanlarını oluşturmak ve kadrolarını yaratmak için de eğitim faaliyetini kapsamlı ele almak durumundadır. Bugün toplumsal yaşamın her alanı için yaşamsal bir ihtiyaç, yokluk-varlık sorunu haline gelen eğitim, alanı jineolojik bakışla geliştirilmek durumundadır. Doğanın ilk öğrencisi olan kadın, demokratik modernitenin bilimsel-teorik birikimini ekonomide, ekolojide, demografyada, politikada, etik-estetikte, sağlıkta, tarihte ve ileride ihtiyaç olabilecek diğer alanlarda ancak çok kapsamlı bir eğitim sistemi ile yaratabilir. Bu eğitim sistemini toplumla birlikte kurduğunda zaten kapitalist sistemin katlettiği beyinleri kurtarmış ve onlara zihin açıklığı kazandırmış olacaktır.

Bu değişim-dönüşümü yaratmak için jineoloji her alanına özgün olduğu kadar diğer alanlarla bağ içinde olabilecek tarzda bir eğitim anlayışını, tarzını geliştirecektir.

Toplum doğasına, özgün koşul ve ihtiyaçlarına göre alternatif eğitim sistemini geliştirirken tarihsel deneyimlerden yararlanır.

( Kaynak: http://jineoloji.org/tr/jineoloji-ve-egitim/)

şişli escort avcılar escort esenyurt escortbeylikdüzü escort