Kadir Has Üniversitesi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yılı” Başlıyor

Kadir Has Üniversitesi, 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yılı” ilan etti.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yılı” bugün Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve üniversite yönetiminin katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Üniversitede Toplumsal Cinsiyete Dayalı Taciz ve Cinsel Saldırıyı Önleme Politika ve Yönergesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı hazırlandı. Toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve saldırıyı önleme komitesinin kurulması için hazırlıklar tamamlandı.

Eylem Planı’ndan üniversite çalışanları arasında “az temsil edilen cinsiyetin” en az yüzde 40 oranında olması, atanma yolunda hazır kadınların desteklenmesi, kreş için mali destek başlatılması, yasal babalık izni üzerine bir hafta ücretli izin verilmesi, her fakültede en az bir tane toplumsal cinsiyet konulu ders oluşturulması gibi maddeler yer alıyor.

“Eşitliği tesadüflere bırakmamak için yönerge hazırladık”
Rektör Aydın, son yedi yılda üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli çalışmalar yapıldığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından, 2011’de Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’ni kurduk. Merkezimiz, yayınladığı ve bu yıl güncelleyerek genişlettiği Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi ile her yıl gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması gibi Türkiye’de ilk niteliği taşıyan, bu alanda öncü olan çalışmalara imza attı. Farklı konularda yaklaşık 20 adet bilimsel araştırma projesi yürütüldü.

“Bu sene de üniversitemizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetini kamuoyuna açıklayacak bir tavır ortaya koymak istedik. Bu yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı ilan ediyoruz. Üniversitede gelecekte bu konuda yapılacak çalışmaları tesadüflere bırakmak istemiyoruz. Türkiye’de bu alanda öncü bir kurum haline gelmeyi, eşitlik çalışmalarının yönetimden ve kişilerden bağımsız olarak Kadir Has Üniversitesi’nin kurumsal kimliğine yerleşmesini amaçlıyoruz.”

Aydın, hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’nın üniversitenin stratejik planlarına dahil edileceğini belirtti.

Beş aşamalı eylem planı

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, Kadir Has Üniversitesi’nde temsil eşitliği ve kariyer ilerlemesi bağlamında kadın-erkek eşitliğine dair verileri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’nın detaylarını paylaştı.

Planın ilk aşaması kurumsal alanda eşitliğin sağlanmasını kapsıyor.

 

 

Planın ikinci aşamasının kariyer yönetimi ve kariyerde ilerleme konularını kapsıyor.

Üçüncü aşamada doğum izinleri ve kreş mali desteği gibi teşviklerle iş ve kişisel hayat dengesinin sağlanması amaçlanıyor.

Planın dördüncü aşamasında araştırmalar yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi bilimsel araştırma projelerinin değerlendirmesinde, artı faktör olarak araştırma ekibinin cinsiyet dağılımına bakılacak ve “cinsiyet analizi” araştırmalara entegre edilecek.

Beşinci ve son aşama ise hem öğrencilere hem de akademik ve idari personele yönelik detaylar içeriyor.

kaynak: Bianet

şişli escort avcılar escort esenyurt escortbeylikdüzü escort