ANKARA - TTB öncülüğünde 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Beyaz Miting’e katılacaklarını duyuran KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Gece gündüz demeden ter döken sağlık emekçileri ile omuz omuza vermek için 29 Mayıs Beyaz Miting’de buluşalım. Beyaz Miting'e renklerimizi katalım” çağrısı yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde 29 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Beyaz Mitinge katılacağını Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyurdu. Sendika temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye’nin çoklu kriz sürecinden geçtiğine vurgu yaptı.

Çoklu krizin faturasının emekçilere ve halkla kesildiğine dikkati çeken Bozgeyik, “Ülkede hâkim hale gelen çoklu kriz ortamında elimizde kalan tüm alanlar daha fazla tahrip ediliyor, yok ediliyor.  Bu alanların başında da sağlık ve sosyal hizmetler alanı gelmektedir. AKP’nin iktidara gelir gelmez, ‘sağlıkta devrim’ diye pazarlamaya çalıştığı ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile hem sağlığımız ve cebimiz hem de sağlık emekçileri daha fazla tehdit edilmektedir. Neo liberal politikaların sağlık alanına taşınmasının eseri olan program ile koruyucu sağlık hizmetlerine ve halk sağlığına yönelik politikalar rafa kaldırılmıştır. Daha maliyetli olan tedavi edici sağlık hizmetlerinin ağırlığı artırılmıştır” dedi.

'ÖZLÜK HAKLARI YOK SAYILMIŞTIR'

“Sağlıkta dönüşüm programı sadece hastaları, vatandaşları değil,  sağlık emekçilerini de vurmuştur” diye belirten Bozgeyik, sağlık emekçilerinin çalışma yaşamlarının güvencesizlik, esnek-kuralsız çalışma, performans, atanma baskısı ve her gün tırmanan şiddet ile alt üst edildiğini söyledi. Bozgeyik, “Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmediği için uzun nöbetler, birkaç serviste birden çalışma, görevi dışında işler, hizmetler yapma gibi her tür angarya çalışma artmıştır. Örneğin bugün OECD ortalamasına göre her bin kişiye 9 hemşire hizmet verirken Türkiye’de her bin kişiye 2,4 hemşire hizmet vermektedir. Buna karşın Sağlık Bakanlığı Bütçesinde personel giderlerine ayrılan pay dönüşüm programı öncesine göre yarı yarıya düşürülmüştür. Sağlık emekçilerinin mali, sosyal, özlük hakları yok sayılmıştır” diye konuştu.

'GİDİYORLARSA GİTSİNLER' HATIRLATMASI

Yüz binlerce sağlık çalışanına yoksulluk sınırına uzak, açlık sınırına yakın maaşların reva görüldüğünü ifade eden Bozgeyik, daha iyi çalışma koşulları için yurtdışına gitmek zorunda kalan veya özel sektöre geçen hekimlerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından “gidiyorlarsa gitsinler” denilerek tehdit edildiğini hatırlattı.

29 MAYIS’TA BEYAZ MİTİNG

Bozgeyik şöyle konuştu: “Bu karanlığı aylardır beyaz yürüyüşlerle, beyaz forumlarla, beyaz görevlerle aydınlatmaya çalışan sağlıkçılar, mücadelelerine 29 Mayıs günü Ankara’da düzenleyecekleri Beyaz Miting ile devam edecekler. Miting; Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), üye sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Veteriner Hekimler Derneği (VHD), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) ile üye sendikamız Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) ile tarafından hayata geçirilecek. Sağlık alanında örgütlü saydığımız sendika, oda ve dernekler günlerdir tüm halka ‘Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ adını verdikleri Beyaz Mitinge katılım çağrısı yapıyor. 29 Mayıs Beyaz Mitingi’nin örgütleyicisi, çağrıcısı sağlık alanındaki sendika, oda ve derneklerdir. Ama onların da dediği gibi ‘sağlık hepimizindir.”

YAŞANAN SORUNLAR

 Sağlık alanında yaşanan sorunları da dile getiren Bozgeyik,“Gerçek bir sosyal güvenlik sisteminde mükellef olmamaları gereken en yoksul kesimler elektrik, su faturası öder gibi GSS primi ödemeye zorlanmaktadır. Hastane kapısında, koridorunda kuyruk dönemi bitti dediler. O kuyruklar görünür kuyruklardı. Bugün ise hepimizin payına telefon başındaki sanal kuyruklar düşüyor. Bu sanal kuyruklarda üç aydan önce randevu alamıyoruz. Aylarca ameliyat sırası bekliyoruz. Aylar sonrasında randevu alabildiğimizde ise derdimizi bile anlatmaya yetmeyen üç, beş dakikalık muayenelerle geçiştiriliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan ilaç listeleri uzayıp gidiyor. Bedelinin tamamının cepten ödeyerek aldığımız ilaçlar artıyor. Kısacası sağlık alanında halkı koruyan değil, hastalık üreten, daha fazla hasta ve hastalık ile kar etmeyi hedefleyen mevcut sistemde hepimiz her gün sağlığımızı, esenliğimizi daha fazla kaybediyoruz” diye belirtti.

'RENKLERİMİZİ KATALIM'

KESK olarak halkın ve emeğin yanında onlara dayatılan karanlığın karşısında olduklarını belirten Bozgeyik, “Sağlık alanında örgütlü sendika, oda ve derneklerin bu karanlık tabloyu aydınlatmanın bir adımı olarak 29 Mayıs’ta hayata geçirecekleri Beyaz Miting'i destekliyoruz. Sadece sağlık emekçilerinin değil, halkın sağlık hakkının yanında olmanın görev ve sorumluluğu ile mitinge elimizden gelen her tür katkıyı sunacağız” dedi. Bozgeyik, mitinge dair şu çağrıda bulundu: “Buradan sağlık ve sosyal hizmet hakkı ortadan kaldırılan tüm vatandaşlara sesleniyoruz. Hem en temel hakkımız olan sağlık ve sosyal hizmet hakkına sahip çıkmak hem de bu hakkımız için gece gündüz demeden ter döken sağlık emekçileri ile omuz omuza vermek için 29 Mayıs Beyaz Miting'de buluşalım.  Beyaz Miting'e renklerimizi katalım.”

( Kaynak: MA )