ANKARA – “Seçim Tutum Belgesi”ni açıklayan KESK, emekçilerin insanca yaşam için oy kullanacağını belirtti. 

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçimlere dair tutumunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. KESK Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, “Tek adam rejimine hayır!”, “Tercihimizi emekten, eşitlikten, demokrasiden, adaletten, laiklikten, özgürlükten yana kullanıyoruz!” yazılı pankartın açıldı. 

‘DÖNÜM NOKTASININ FARKINDAYIZ’

Sancar: Hepimiz birlikte kazanacağız Sancar: Hepimiz birlikte kazanacağız

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, seçimlerin yeni yüz yılı belirleyeceğini belirterek, “Toplumu otoriterliği ile boğan, emekçileri uyguladığı sermaye politikaları ile yoksullaştıran, yoksunlaştıran, geleceğimizi tek adamın keyfi kararlarına bağlayan bir sistemin sürmesi ya da sona ermesi arasında bir tercih yapacağız. Kamu emekçileri Türkiye’nin bir dönüm noktasında olduğunun farkındadır. Yapacakları tercihle demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü, laik temelde bir cumhuriyetin inşasına katkı yapacaklardır. Yılların mücadele birikimi kamu emekçilerinin tercihlerinde başlıca yol gösterici olacaktır” dedi.

‘TEK ADAM REJİMİ KAMUYU ÇÖKERTTİ’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iddia edildiği üzere toplumsal sorunlara hızlı, etkili çözümler getirmediğini vurgulayan Bozgeyik, “Kamu kurumlarının çökmesine, liyakatsizliğin, kayırmacılığın yaygınlaşmasına, hukuksuzluğun derinleşmesine, adaletsizliğe, yoksullaşmaya, ayrımcılığa ve kutuplaşmaya neden olmuştur. Kamu emekçileri bu seçimde öncelikle en kararlı biçimde bu tek adam sistemine ‘hayır’ diyecektir. Kamu emekçileri demokratik bir anayasa ve toplumun her kesimini kapsayan, emekçilerin güçlü biçimde temsil edildiği bir parlamenter sistem için oy verecektir” diye belirtti.

GÜVENCESİZLİK KURAL OLDU 

AKP iktidarı dönemi özelleştirme politikalarının hızla hayata geçirildiği, emekçilerinin her katmanı için güvencesizleşmenin derinleştiği bir dönem olduğuna dikkat çeken Bozgeyik, “Taşeron, sözleşmeli, geçici, mevsimlik, kiralık vb. çalışma biçimleri, toplum yararına çalışma gibi eğreti istihdam modelleri vb. yaygınlaşmış, güvencesizlik bir norm halini almıştır. Kamu emekçileri Anayasada belirtilen çalışma hakkının korunduğu, insana yakışır iş yaklaşımının gelişeceği ve güvenceli istihdamın yaygınlaşacağı bir Türkiye için oy verecektir” diye konuştu.

SENDİKAL HAK İHLALİNDE ZİRVE 

AKP iktidarı döneminde sendikal hak ihlallerinin zirveye ulaştığı bir dönem olduğunu ifade eden Bozgeyik, şunları söyledi: “Kamu emekçileri için gerçek bir toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı sağlanmadı. 4688 sayılı yasa yandaş konfederasyonun da desteği alınarak son sözü iktidarın söylediği bir şekilde düzenlendi. Kamu emekçileri ve emeklileri yoksulluğa ve sefalete mahkûm edildi. TİS süreci Cumhur ittifakının gölgesindeki sendikaların da desteğiyle başı sonu belli bir oyuna dönüştü. Grev hakkı işçilerde ise keyfi ve sistematik ertelemelerle neredeyse kullanılamaz hale getirildi. Örgütlenme hakkını kullanmak isteyen on binlerce emekçi çalışma hakkından yoksun bırakılarak işten atıldı. Barajlarla ve aylara, yıllara yayılan yetki süreçleriyle örgütlenmeler fiilen sönümlendirildi.”

‘EMEKÇİLER İNSANCA YAŞAMA OY VERECEK’ 

Bozgeyik, şöyle devam etti: “Kamu emekçileri uğruna mücadele ettikleri grev hakkıyla birlikte gerçek ve özgür niteliğine kavuşacak toplu iş sözleşmesi hakkını kullanmak, insanca geçim ve çalışma koşulları sağlamak için oy verecektir. Giderek otoriterleşen AKP iktidarının son evresi de önce resmi, sonra fiili OHAL Rejimi altında geçti. OHAL KHK’ları ile on binlerce kamu emekçisinin, başta çalışma hakkı olmak üzere, temel yurttaşlık hakları hukuksuz biçimde ellerinden alındı. Kamu emekçileri fiili OHAL ve KHK düzenine son verilmesi, KHK’ların yarattıkları tüm hak ihlalleriyle birlikte tasfiye edilmesi, hukuksuzca ihraç edilenlerin işlerine iade edilmesi, hukuk ve adaletin egemen olduğu bir ülke için oy verecektir.

AKP SAVAŞLA VARLIĞINI KORUYOR

AKP iktidarı başından itibaren bir savaş ve çatışma ortamı yaratarak var olmuştur. Barış talebi cezalandırılırken ırkçı, ayrıştırıcı söylem ve politikalar teşvik edilmiştir. Yol verilen ırkçı linçler, yaşam hakkı elinden alınan gençler, yerleşim alanları yok edilen siviller, sınırlarımız ötesinde sürdürülen yayılmacı operasyonlar, güvenlikçi, militarist ve yayılmacı politikalar için kullanılan devasa bütçeler toplumu kutuplaştırmış, korkunç insani sonuçlar yaratmış, emekçileri yoksullaştırmıştır. Kayyum politikasıyla halkın seçme ve seçilme haklarını ellerinden alınmış, milletvekilleri tutuklanarak halkın iradesi hiçe sayılmıştır. Kamu emekçileri kaynaklarımızın güvenlik harcamalarına ve silahlanmaya değil eğitime, sağlığa, temel kamusal hizmetlere ayrılması, onurlu bir barışın sağlanması, diyalog ve müzakereye dayalı çözüm süreçleri için, oy verecektir.”

KESK’in Seçim Tutum Belgesi’nin tamamı internet sayfasında yayınlandı. 

( Kaynak: MA )