Aram Yayınevi'nden 2022'nin ilk kitapları

Aram Yayınevi, tarih, anı, roman, felsefe, araştırma, şiir ve öykü kategorilerinde 7 Türkçe, 3 Kürtçe eseri okuyucuyla buluşturdu. 

Kitap çıktı! 08.02.2022, 15:07 08.02.2022, 15:32
44
Aram Yayınevi'nden 2022'nin ilk kitapları
banner44

DİYARBAKIR - Aram Yayınevi, tarih, anı, roman, felsefe, araştırma, şiir ve öykü kategorilerinde 7 Türkçe, 3 Kürtçe eseri okuyucuyla buluşturdu. 

Aram Yayınevi, Ocak ayının başında duyurduğu 2022'nin ilk kitaplarını okuyucusuyla buluşturdu. Bir süredir okurun beklediği "Bilginin Oluşum Tarihi", "Tarihi Canlı Yaşamak", "Esmer Yara Beyaz Kurt", "Gidenlerin Ardından", "Tek Tanrılı İlk Din: Yahudilik", "Tasavvuf Üzerine Düşünceler", "Troya Ayini", "Efsûna Welatê Min", "Bihara Bêdawî" ve "Rexneyên Li Ser Civaknasiya Nûjen" kitapçılardaki raflarda yerini aldı. 

BİLGİNİN OLUŞUM TARİHİ

Nihat Ekmez'in kaleme aldığı tarih kategorisindeki kitabın tanıtımından: "…Zaman ile gerçekleştirilen dürüst, gerçek ilişki ve etkileşimlerin ortaya çıkardığı devasa oluşum-yaratımlar toplumsal tarihin en önemli kilometre taşları olur. Jeobiyoloji ve toplum zamanından sentezlenen her bir kilometre taşı, yani her bir adım birer toplumsal hafızaya dönüşür. Toplumu şekillendiren her bir doku, organ toplumun tüm ömrü boyunca olmazsa olmaz kabilinden varlığını koruyacaktır. Bu hakikatler aynı zamanda geleceğin izlerini potansiyel olarak bağrında saklı tutar. Çocukluk anıları nasıl ki insanın tüm yaşamı boyunca hatta belirleyici düzeyde varlığını ve etkisini sürdürüyorsa, temel kültürel toplum da tarihsel toplumun bilinçaltı olma gibi benzer bir özelliğe sahiptir. Toplumun tarihsel gelişim süresince kimi zaman anılarından-hayallerinden uzaklaştığını kimi zaman bazı hayallerini güçlendirip belirginleştirdiğini kimi zaman da bazı anılarını geride bırakıp yeni hayaller geliştirdiğini görüyoruz. Gençlik, olgunluk, yaşlılık evrelerinden birinde anılarını yaşamayan insanın hafıza problemi nasıl ki varsa, diğer sürelerde temel kültürel toplumu unutan yani yaşamayan bir toplum da özünden saptırılmıştır ve kendisi değildir artık…"

TARİHİ CANLI YAŞAMAK

Hayri N. Berfin'in kaleme aldığı tarih kategorisindeki eserinin tanıtımından: "Toplumlar canlı varlıklar ise ve her canlı varlık gibi genlere sahipler ise ve yine tarih günümüzde ve biz de tarihin başlangıcında gizliysek ve tarih şimdiyse o zaman tarihi canlı yaşamanın dışında bir seçenek kalmıyor. Bugünü yaşarken geçmiş tarihi çözerek eskiden yapılan hatalara ve yetmezliklere düşmeden geleceğe daha doğru temellerde yürümek mümkündür. Tarihi irdelerken canlı bir organizma olduğunun bilincinde olarak ve insanlığın ruhsal derinliklerine nüfuz ederek adım adım olup bitenleri anlamak ve anlamlandırmak önemlidir. Çünkü 'Tarihsel zemin olarak beş bin yıllık Doğu bilgeliği ve demokratik duruş geleneği yer almaktadır. Bu zemin düşünülmeden evrensel insanlık tarihi yazılamayacağı gibi, günümüzün anlamlı bir değerlendirmesi de yapılamaz. Tarihi evrensel boyutlarda anlamaya çalışmam, şüphesiz bir ilke değeri taşıdığına inandığım evrensel tarih olmadan yerel tarihlerin anlam bulamayacağı görüşüne bağlıdır. En silik toplumların tarihinin bile evrensel tarihin ışığında aydınlatılabileceğine kuşku yoktur.' Mikro evren denilen insanı doğru temellerde çözdükçe, bu anlama ve anlamlandırma çabası bize kıymetli sonuçlar verecektir. Bu -Tarih’i Canlı Yaşamak- kitap çalışmasında izlenen yol ve yöntem, yukarıda yapılan tespitler ışığında belirlenmiştir."

ESMER YARA BEYAZ KURT

Zerrin Yılmaz'ın 'Esmer Yara Beyaz Kurt' romanının tanıtım yazısından: "Gözkapaklarım ağırlaşmaya başlıyordu. Ölümün geçici halini yaşamaya başlıyordum. Gözlerimi yıldızlara kapatırken cırcır böceklerinin sesi daha net gelmeye başlıyordu. Sırtımda nemli toprağı duyumsuyordum. Kokusunu çekerken içime keşke öldükten sonra da tüm bu güzellikleri hissedebilsem diyordum. Bu düşünceyle daha hoş gelmeye başladı bana her şey. Ağaçların taze yapraklarının arasından hafifçe gezen rüzgârın belli belirsiz sesinin ve ardından tenime değen serin esintisinin huzuru yayılıyordu vücudumda. Rüzgâr otların taze kokusunu yayarken gecenin sakinleştirici sesi tatlı bir uykuya davet ediyordu beni… Görmeleri biraz zordu. Herhangi bir iz bırakmamıştık. Yine de belli olmuyordu. Ayak sesleri yakınlaştıkça nefeslerimizi tuttuk adeta. Sesleri bana hep metalik gelirdi. Ölümün sesi de metalik mi diye düşünüyordum. İnsan nasıl bu kadar ölümü çağrıştırabilirdi? Ayak sesleri nasıl ölümü bu kadar yakınlaştırabilirdi? Bu kadar birbirine yakın düşmüşken en ufak bir ses, göz teması, sigara kokusu, bir gölge her şeyin sonunu getirebilirdi. Araf’ta olmak gibiydi. O incecik çizgide kendimi her hissedişimde kanımın daha hızlı aktığını, kalbimin daha şiddetli çarptığını, soluğumun düzensizleştiğini fark ederdim. O an önemsemez ama her şey normale döndüğünde korktuğumdan utanırdım. Yine de kendime güvenir, o ince çizgide dolaşmaktan vazgeçmezdim…"

GİDENLERİN ARDINDAN

İsmail Tüzün'ün anı-roman kategorisindeki 'Gidenlerin Ardından' eserinin tanıtım yazısından: "Bu gördüğünüz dağ Munzur Dağı’dır. Yürüdükçe uzayan asi bir dağdır. Sivas sınırlarına kadar uzanıyor. Her mevsimi kendine has yaşar Munzur. Kışı tufan, yazı söğüt gölgesi gibi serin, ilkbaharı kar, sonbaharı ayazdır. Rengârenk çiçekler boy verir bu heybetli dağlarda. Munzur’un zirvesinde ağaç yoktur. Dağın zirvelerinden aşağılara doğru uzanan derin vadiler ve yamaçlara inildikçe kalın meşe örtüsü, yeşilin en yalın haliyle göz doldurur. Köyler ormanlık alana yapışmıştır, bir yama gibi. Yüzlerce yüksek tepenin, derin vadinin ve sarp kayaların kucakladığı Dersim, gerçekten de büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Güzelliğiyle mest eder insanı… Hem okşayıcı hem de ürküntü veren bir görüntüsü vardır dağlarının… Geceleri bu dağda yol almak neredeyse imkânsızdır. Sarp kayalıklar geçit vermez. Bilineni ve bilinmeyeniyle birlikte sayısız derin mağaralarıyla Munzur, insanlar için olduğu kadar doğadaki canlılar için de doğal bir barınak alanıdır…"

TEK TANRILI İLK DİN: YAHUDİLİK

Naif Özkılıç'ın tarih kategorisindeki "Tek Tanrılı İlk Din: Yahudilik" eserinin tanıtım yazısından: "Eski Ahit’in ilk kitabı, Yaratılış Kitabı’dır. Bu kitap Musa’ya kadar olan İbranilerin tarihini konu eder. Hiçbir yerinde 'Tanrı tektir' demez. En güçlü vurgu 'her şeye gücü yeten Tanrı' vurgusudur. Dolaysıyla Yahveh ve Elohim adlarıyla anılan İbrahim’in Tanrısı bölgesel tek tanrı değildir. Yahveh, İbrahim’in önderliğinde Tanrı-kral ideolojisinde başkaldıran kabile-aşiret ve halkların tanrılarının önderi-baştanrısı olarak görünmektedir. Onların en iyisidir, en güçlüsüdür; 'iyilik dağıtan' tanrısıdır. 'El' eki Kenanlılardan alındı. Semitik kökenli bu kelime 'yüce' anlamına gelir. İbranilere 'Elohim' diye geçer. İslamiyet’te 'Allah”a dönüşür. Semitik kabilelerin genel tanrısı demek mümkündür. Musa öncesi İbrahimi geleneğin tanrısı anlaşıldığı üzere kendini 'El'in yerine ikame eden ve onun rol ve misyonunu yenileyerek üstlenen Semitiklerin genel tanrısıdır. Melekleri de olan bu Tanrı’nın, tekleşmeye ve diğer kabile tanrılarını tasfiye etmek için zaman ve içeriğe ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Henüz ideolojik bilinç olarak o kadar güçlü değildir. Musa ise, 'her şeye gücü yeten' tek bir tanrı fikrindedir. Kendi Tanrısı’na kim olduğunu sorduğun da, 'Ben neysem oyum' ve 'ben benim' gibi cevaplar almaktadır. 'Benim' sözcüğünün İbranicesi 'EHYH'dir. Bu kelime YHVH (Yahveh) ile aynı köke; 'Hayah'a dayanır. Dolaysıyla Musa, İbrahim’in Tanrısı’nı günün koşullarına göre yenileyerek alır ve ismini Rab olarak değiştirir. Rab, 'efendi' anlamındadır. On Emir indiğinde yaşanan bu isim değişikliği belli bir sınıfı da işaret etmektedir. İbrahim kabile tanrısı yaratmıştı..."

TASAVVUF ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Nevzat Çapkın'ın felsefe kategorisindeki 'Tasavvuf Üzerine Düşünceler' eserinin tanıtım yazısından: "Kürt inançlarında önemli noktalardan biri, İslam’la birlikte daha çok tasavvuf ve Şafiiliğin ana kuralını oluşturan 'vahdaniyet'tir. Tasavvufun en büyük kaynağı Zerdüşt öğretisidir. Sufi düşünce ve öğretisinin Kürt kökenleri; Ebu Müslim, Halac-ı Mansur, Cuneyt-i Bağdadi, Beyazit-i Bestemi, Ebu Vefa, Baba Tahir Uryan, Suhreverdi, Baba İshak, Seyit Nesimi gibi onlarca Kürt filozof ve âlimlerinin tanrı insan birlikteliği olan 'vahdaniyet' düşüncesi sürdürmüş, geliştirmiş ve korumuşlardır. Bu ulemaların Kürt uygarlığının kendi çağlarında yok olmaması için canlarını feda ettikleri tarihte kayıtlıdır. Tasavvufun büyük oranda Zerdüşt inanç ve felsefesinden etkilenmelerinin nedeni Zerdüşt hem inançtır hem felsefedir. İnsan ve doğa felsefesini yaşamın gereğini görmüş olmasındandır. Zerdüşt inancı bütün olarak sosyal eşitlikçi ve doğayla barışık bir toplumu kendi tabiatına dönmesini hedeflemektedir. Zerdüşt inancı toplumcu bir inançtır. Bu nedenle Zerdüşti gelenek merkezi uygarlık sistemine karşı önemli bir direniş odağı konumundadır. Sosyal düzen bakımında doğal öz tabiatına dayalı ahlaki yönü ön planda. Doğayla yaratıcılık temelinde yani ahlaki ve politik topluma yakın özellikler taşımak tadır…"

TROYA AYİNİ 

Süleyman Yıldırım'ın şiir kategorisindeki Troya Ayini eserinden: 

“… sensizliğinde düşüp parçalansam 

tütün kokan parmaklarımdan 

kim teşhis edecek beni 

parçalanmış bu yürek içinde 

sen yoksan 

yıldızlar ne arar bu alemde 

güneş ne diye doğacak 

ardımda izler bırakıyorum 

yüreğimin kıvrımlarından bir yol çiziyorum 

öyle bir zamanda gel ki 

gerçek olan seni düş sanayım.”

ÜÇ KÜRTÇE ESER 

Aram Yayınevi, 3 tane de Kürtçe kitap yayınladı. Ergîn Atabey'in imzasını taşıyan "Bihara Bêdawî" romanı, Sertacê Karêzî'nin kaleme aldığı araştırma kategorisindeki "Rexneyên Li Ser Civaknasiya Nûjen" ve Kemal Yiğit'in öykü kategorisindeki "Efsûna Welatê Min" eserleri de raflardaki yerini aldı. 

(Kaynak:MA )

Yorumlar (0)
14
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü
banner58