banner8

Aram Yayınevi'nden 10 yeni kitap

 Aram Yayınevi, "Bir Derenin Hikayesi", "Çocuk İnsan Çocuk Dünya", "Kürt Vurgun", "Hakikat Arayışı", "Kalbimin Hikayesi", "Kuş Aynası", "Demokratik Halk Devrimlerinde Jakobenizm", "Uçurum Çiçekleri", "Karıncanın Sustuğu" ve "Kürt Egemenlerinin Tarihine Giriş" eserlerini okuyucuyla buluşturdu.

Kitap çıktı! 14.10.2021, 12:04
140
Aram Yayınevi'nden 10 yeni kitap
banner44

DİYARBAKIR - Aram Yayınevi, "Bir Derenin Hikayesi", "Çocuk İnsan Çocuk Dünya", "Kürt Vurgun", "Hakikat Arayışı", "Kalbimin Hikayesi", "Kuş Aynası", "Demokratik Halk Devrimlerinde Jakobenizm", "Uçurum Çiçekleri", "Karıncanın Sustuğu" ve "Kürt Egemenlerinin Tarihine Giriş" eserlerini okuyucuyla buluşturdu.

Kitaplığına her geçen gün yeni eserler kazandıran Aram Yayınevi, öykü-deneme, tarih, inceleme, anı, şiir, coğrafya dalında 10 yeni kitabı okuyucuyla buluşturdu. Elise Reclus'un Bir Dağın Hikayesi'nden sonra Aram Yayınevi, şimdi de aynı yazarın "Bir Derenin Hikayesi" kitabını Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Ayrıca Timur Fidan'ın "Çocuk İnsan Çocuk Dünya", Cihan Özyıldız'ın "İki Cihan Harbi Arasında Kürt Vurgun", Suat Gökalp'in "Hakikat Arayışı", Şiyar Dersim-Nûjiyan Munzur'un "Kalbimin Hikayesi", Nedim Türfent'in "Kuş Aynası", İbrahim Doğan'ın "Demokratik Halk Devrimlerinde Jakobenizm", İbrahim Kaya'nın "Uçurum Çiçekleri", Ramazan Besili'nin "Karıncanın Sustuğu", Gülistan Aksoy'un "Kürt Egemenlerinin Tarihine Giriş" eserleri kitapçılarda ve  Aram Yayınevinin web adresinde okuyucusunu bekliyor. 

KALBİMİN HİKAYESİ

Şiyar Dersim ve Nûjiyan Munzur'un imzasını taşıyan "Kalbimin Hikayesi" iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Mahir'in Dersim'in farklı mekanlarında, farklı tarihlerde yazmış olduğu şiirlerine yer veriliyor. İkinci bölümde ise, Mahir'in belli zamanlarda yaşam kesitlerini konu alıyor. Eser Mahir ile yaşayan arkadaşlarının paylaşımları, tanıklıkları ve yaşanmışlıklarının kaleme alındığı anı yazılarından oluşuyor. Dersim'in dağlarında bir derviş gibi yaşayan ve "Bu coğrafyayı bırakabilir misin? Meşe ağacı her yıl bizsiz açacak, şimdi onu bırakabilir misin? Yıllarca yaşadıklarımız var, aşağıda Munzur suyu akıyor yani onu hissetsen aslında bırakamazsın... Şu anda yürüdüğümüz izlerden mesela, Seyit Rıza'nın da, Alişer'in de geçtiğini biliyoruz" diyerek halkının hafızasında unutulmaz bir yer edinen Mahir, 2003'te kaleme aldığı bir şiirinde şöyle diyor:

"Bizde ölüm beşinci mevsimin adıdır

Yeniden başladığında yaşam

gül

rüzgar

ve kelebek üzre olacak"

BİR DERENİN HİKAYESİ

Aram Yayınevi, daha önce "Bir Dağın Hikayesi" kitabını Fransızcadan çevirerek okuyucuyla buluşturduğu Élisée Reclus’un yeni bir kitabını daha kitaplığına kazandırdı. Eserleri dünyada birçok dile çevrildiği halde Türkiye’deki okuyucular tarafından az tanınan Élisée Reclus’un "Bir Derenin Hikayesi" kitabı da Canan Coşkan tarafından Fransızcadan çevrilerek Aram etiketiyle raflardaki yerini aldı.  

"Bir Derenin Hikayesi", dere özelinde insanın kendiyle, diğer insanlarla, emek ve sömürü süreçleriyle, doğa ile ilişkilerini anlatıyor. Reclus, bu eserinde kendine ve okura dürüst bir yerden insanın ve suyun hikayesini anlatıyor: "Bir derenin hikayesi, söz konusu turbalıkta doğup kaybolan bir dere olsa bile, sonsuzluğun hikayesidir. O ışıldayan damlacıklar graniti, kalkeri ve kili aştı. Soğuk dağ üzerinde kar, sisin içinde buhar molekülü, dalgaların sırtında beyaz köpük oldu. Günlük döngüsünde güneş bu damlacıkları en parlak yansılarla ışıldattı, ayın solgun ışığı bu damlacıkları hafifçe sedefledi. Şimşek bunlardan hidrojen ve oksijen yaptı, ardından yeni bir vurgun bu ilkel elementleri suya dönüştürüp akıttı. Atmosferin ve uzayın tüm etkenleri, tüm kozmik kuvvetler bu belirsiz damlacığın görünüşünü ve konumunu durmadan değiştirmek için el birliğiyle çalıştı. O da gökte dönen devasa yıldızlar gibi bir alem ve yörüngesi dur durak bilmeyen bir hareket ile döngü döngü gelişiyor..." 

KÜRT VURGUNU

Cihan Özyıldız, "İki Cihan Harbi Arasına Kürt Vurgunu" kitabını Şeyh Said isyanında yaşamını yitiren dedesi Ali, amcaları Amer, Abdullah ve isyanda yetim kalan babasına atfediyor. 1992 yılında gözaltına alınıp tutuklandığında 24 yaşında olan, 53'üncü yaş gününe de cezaevinde giren ve hala Menemen T Tipi Cezaevi'nde bulunan Özyıldız, "İki Cihan Harbi Arasına Kürt Vurgunu" eserinde Kuzey-Batı Kürdistan ve Türk-Ulus-Devletçi anlayışın Kürtlere karşı 1908'den başlayarak İkinci Dünya Savaşı'na ve Dersim direnişine kadarki süreçte uyguladığı soykırım yöntemlerini ve Kürt direnişlerini ele alıyor. "Ben tarihçi değilim, bu süreci araştırırken de daha çok Amaralı'nın 'Bu sürecin daha çok araştırılması gerekiyor' perspektiflerini esas alarak yöneldim" diyen Cihan Özyıldız, dedelerimizin son bakışında, ninelerimizin son iç çekişinde saplanıp kalmış olanı göstermek istiyor.

KÜRT EGEMENLERİNİN TARİHİNE GİRİŞ

Gülistan Aksoy'un imzasını taşıyan "Kürt Egemenlerinin Tarihine Giriş" kitabı Demokratik Uygarlık Manifestosu ışığında Kürt egemen tarihi ile halk tarihini ayrıştırıyor. İlkel milliyetçilik, Kürt isyanları, Kürt egemenlerinin genel karakteri ve halk özgürlük eğilimi bölümlerinden oluşan eserde, Kürdistan'da egemen sınıf tarihi ile "halk özgürlük eğilimi" iyi ayırt edilip egemenlerin tarihi de doğru ve açıkça ortaya konulmadan ne baş aşağı gidiş, ihanet ve işbirlikçiliğin anlaşılabileceği, ne de Kürt sorununun çözümü yönünde önemli bir başarı yakalanabileceği vurgulanıyor. Kitabın girişinde şöyle deniliyor: "Kürtleri bugüne ulaştıran direnç noktasının ne olduğu, toplumsal formasyonun şekillenişi, karakterleri, neden devlet olamadıkları, halklaşma süreci, halkın özgürlük eğilimine karşı Kürt egemen gerçekliği bir bütünen doğru ve doyurucu bir izaha kavuşturulmak isteniyorsa, her şeyden önce Kürt tarihinin başlangıcının neolitik olarak alınması gerekmektedir..."

DEMOKRATİK HALK DEVRİMLERİNDE JAKOBENİZM

İbrahim Doğan kaleme aldığı "Demokratik Halk Devrimlerinde Jakobenizm" kitabı için amacının Demokratik Halk Devrimleri olarak nilendirdikleri Hollanda, İngiltere ve Fransa devrimlerini yeniden yazmak ve Jakobenizm tarihçesini kaleme almak olmadığını belirtiyor ve şöyle diyor: "Peki, böyle bir çalışmaya neden ve niçin ihtiyaç duyuldu? Aslında bu sorunun cevabı, Jakobenizm kavramına yüklenen çoklu anlamlarda ve devrimler tarihinde oynadığı merkezi rolde gizlidir. Bu da doğası gereği izaha muhtaç bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de işte bu gerçekliğin farkındalığıyla Amaralı'nın 'yol haritası' çalışmalarında dikkat çektiği bu konunun ahlaki-politik toplumcu güçlerce anlaşılmasına kendi cephemizden katkı sunmayı hedefledik..."

HAKİKAT ARAYIŞI

Suat Gökalp'in "Hakikat Arayışı: Aktüel Denemeler" kitabı, kapitalist-modernite paradigmasının kapitalist kar ekonomist endüstriyalizm ve ulus-devletçilik parametrelerine ve bilimcilik, milliyetçilik, cinsiyetçilik, dincilik gibi liberalizmin ideolojik hastalıklarına karşı alternatif katılımcı ekonomiye, ekolojik üretime ve demokratik çoğulcu ulusa dayanan demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü toplumun, yani demokratik modernite paradigmasının teorisi ve pratiği olan Abdullah Öcalan savunmalarının bazı başlıklarına dair çıkarım, yorum, anlama ve anlatma çabasından oluşuyor. Suat Gökalp, kitabı için şöyle diyor: "Bu çalışmayı bir 'Önderlik Savunusu' olarak tanımlayabiliriz. 'Önderlik Savunusu' demek, salt dıştan gelen ideolojik saldırılara veya gayri-ahlaki çarpıtma ve karalamalara karşı tekzip yazıları yayınlamak demek değildir. Elbette bu da önemlidir. Ama daha önemlisi, Önderliğin kendi şahsında rafine ettiği zihinsel, ideolojik, siyasal, söylemsel dönüşümü anlamak ve bunu hem kendimizde hem de toplumda gerçekleştirmek için daha fazla derinleştirmek, uygulama alanlarına uyarlamak ve yaşatmaktır..."

UÇURUM ÇİÇEKLERİ

İbrahim Kaya'nın "Uçurum Çiçekleri" kitabında 11 anı-öykü bulunuyor. Öyküler, tıpkı kitaba konu olanların yaşamları gibi yalın ve akıcı. Okur, öykülerdeki karakterlerin kendilerini bir parçası olarak gördükleri doğa ile uyumu ve zaman zaman doğanın acımasız şartlarına karşı verdikleri mücadeleye tanık oluyor. "Halayın başında hep o vardı" bölümünden bir kesit: "Sonbahar, yazdan kalan son izlerini de süpürmeye niyetliydi. Meşe ağaçlarının yaprakları yavaş yavaş ana kucağına düşüyordu. Arazi, örtüsünden iyice arınmış, çıplak kalmıştı. Doğa kendi döngüsü içinde değişmeye devam ediyordu..."  

ÇOCUK İNSAN ÇOCUK DÜNYA

Timur Fidan'ın "Çocuk İnsan Çocuk Dünya" kitabı 'Pedagojik Portre' ve 'Saplantılı Hayatlar' bölümünden oluşuyor. Kitapta 12 öykü-deneme bulunuyor. Kitaba ismini veren öykü-denemeden bir kesit: "Ve bir çığlıkla dünyaya gelmişim. Tabi gözlerim kapalı ve dünyada olup bitenlerden habersiz. Annemle babam sevinmişti çocukları oldu diye.  Büyümüştüm. Gençliğime de sevinmişlerdi. Ama ya geleceğime? Sordum 'geleceğim nasıl olacak?' diye. Çok şey denildi..."

KUŞ AYNASI 

2016'da tutuklanan gazeteci Nedim Türfent'in "Kuş Aynası" şiir kitabı da Aram'dan çıktı. "Can ve Canavar" şiirinden bir kesit:

"Bir yanım şairdir, beriki katil asker,

Para babasıyım New York'ta

Burada proletarya, şurada parya

Yoksul ve yoksunum...

Kapitalistim ve komüncü

Katalonya’da devrimci, Madrit’te statükocuyum.

Glasgow’da saksafon çalarım, yaşım 60,

Kabil’de ekmek çalarım yaşım 6!

Anlayacağınız

Ottawa’da obeziteden

Mogadişu’da açlıktan ölürüm…"

KARINCANIN SUSTUĞU

1993 yılında tutuklandığında henüz 23 yaşında olan ve 29 yıldır cezaevinde bulunan Ramazan Besili'nin "Karıncanın Sustuğu" şiir kitabı Aram Yayınevi etiketiyle demir parmaklıkların ardından okuyucuya ulaştı. "Bu şiirleri yazarken şüphesiz bizden önce insanlığın etik, estetik ve özgür bir yaşam arayışında 'düş ve yol' giden, söz söyleyenlerden büyük bir feyz aldığımı minnettarlığımla birlikte belirtmek isterim" diyen Ramazan Besili'nin şiir başlıkları bile başlı başına bir derinlik ifade ediyor. "Gölgenin Dağı: Kum" şiirinden...

"Dağların ve güzel gözlü çocukların ülkesi burası

Kim eğildiyse,

Yelelerini söktü rüzgar. 

Kim dik durduysa,

Yedi iklim gökkuşağı açtı gözleri.

Erken gelen bir hazan gibi 

kimse alışamadı yokluğuna.

Ne yürüdüğün sokaklar,

Ne patikalarını çıktığın dağlar...

Varsın söz çoğaltanları

yazmasın takvimler..."

Kaynak MA- http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/149345

Yorumlar (0)
32
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
banner58