Tekin Yayınevi’nden yeni kitaplar

 Tekin Yayınevi, yeni kitapların yanı sıra, kısa sürede ikinci, üçüncü baskıları yapılan eserlerle kitapseverlerin karşısına çıktı. “Sacco ve Vanzetti”, “Bitmeyen Veda”, “Mustafa Suphi ve Yoldaşlarını Kim Öldürdü?”, “Değişiyor Zaman” bunlardan sadece bir kaçı.

Kitaplar 13.02.2021, 09:49
21
Tekin Yayınevi’nden yeni kitaplar

HABER MERKEZİ – Tekin Yayınevi, yeni kitapların yanı sıra, kısa sürede ikinci, üçüncü baskıları yapılan eserlerle kitapseverlerin karşısına çıktı. “Sacco ve Vanzetti”, “Bitmeyen Veda”, “Mustafa Suphi ve Yoldaşlarını Kim Öldürdü?”, “Değişiyor Zaman” bunlardan sadece bir kaçı.

Pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermeyen ve okuru yeni ufuklarla tanıştıran Tekin Yayınevi, yeni kitapların yanı sıra, kısa sürede ikinci, üçüncü baskıları yapılan eserlerle kitapseverlerin karşısına çıktı. İşte o kitaplardan bazıları:

SACCO VE VANZETTİ

Helmut Ortner’ın Sacco ve Vanzetti kitabı Emrah Cilasun çevirisiyle Eylül 2020’de çıktı. 23 Ağustos 1927 tarihinde Nicola Sacco ve Bartolomeo Venzetti 7 sene süren dava sonunda, 7 dakika arayla elektrikli sandalyeyle öldürüldü. Suçsuzlukları elli sene sonra ilan edildi. Sacco ve Vanzetti davası, Amerikan adaletinin yüzkarası olarak tarih sayfalarında yerini aldı. İdamlarından 50 yıl sonra masumiyetleri teslim edildiğinde burjuva hukukunun maskesi bir kere daha düştü. Bu hukuk; işçileri, siyahları, göçmenleri öldürüyordu. İtalya’dan ABD’ye çalışmaya gelen ve tek suçları kendi siyasi görüşleri çevresinde örgütlenmek olan Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti kimseyi öldürmemişlerdi, kimsenin parasını çalmamışlardı. Fakat anarşist daha da önemlisi göçmen olmaları idam edilmelerine yetti. 

Helmut Ortner’in arşiv taramalarına dayanarak kurguladığı bu roman, hem tarihi gerçekleri belgelerle okurun önüne koyuyor, hem de sürükleyici anlatımıyla yedi yıllık dava sürecini merakla takip etmemizi sağlıyor. 

BİTMEYEN VEDA

Murat Kahraman’ın “Bitmeyen Veda” romanı, kısa sürede 3’üncü baskısını yaptı. İlk iki baskısı 2019 yılında Sancı Yayınları’ndan çıkan “Bitmeyen Veda” Ocak 2021’de 3’üncü baskıyla birlikte Tekin Yayınevi raflarındaki yerini aldı. Romandan bir bölüm: “Yu?zu? alev gibi yanan adam ‘Ablam Zeynep’i, kardeşim Meral’i ve babamı nasıl katlettin?’ demedi. ‘Doğan Katliamı’ dedi. Sadece kendi acısına sahip çıkma bencilliğine du?şmedi. Çu?nku? o acı, onu bilen herkesin yani insanlığın ortak acısıydı ve Dersim’in ciğerlerinin tam ortasına hançer gibi saplanmıştı...” 

MUSTAFA SUPHİ VE YOLDAŞLARINI KİM ÖLDÜRDÜ? 

İlk baskısı 2018’de yapılan ve Ocak 2021’de ikinci baskısı yapılan Emrah Cilasun’un “Mustafa Suphi ve Yoldaşlarını Kim Öldürdü?” kitabı 28 Ocak 1921 tarihinde Trabzon açıklarında katledilen TKP’nin 15 yöneticisini yazıyor. Araştırmacı Emrah Cilasun, tarihsel belgeler ışığında Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Bakü’den yola çıkışlarından katliama kadar süren gelişmeleri takip ediyor. Kitabın tanıtım bülteninde şöyle deniliyor: “Kimisi Berlin’den, Petrograd’dan, Kazan’dan, Ufa’dan, Taşkent’ten, Bahçesaray’dan, kimisi ise İstanbul’dan, Zonguldak’dan, Konya’dan ve Anadolu’nun daha birçok yerinden çıkıp geldi. Evvela 1917 Bolşevik devriminin sesini Asya’ya taşımak için Bakü’de, Doğu Halkları Kongresi’nde toplandılar. Sonra... Devrimci coşkuyla 10 Eylül 1920’de, Türkiye’nin amele ve rençberlerinin öncü müfrezesini, Komünist Partisi’ni kurmak için bir araya geldiler...”

POLİTİK FELSEFE NEDİR?

Aralık 2020’de basılan M. Ertan Kardeş’in hazırladığı “Politik Felsefe Nedir?” kitabı, ismindeki soruya yanıt arıyor. Kitap politik eylemi ve koşullarını filozofla, felsefeyle ilişkisi çerçevesinde anlama çabası taşıyor. Politik eylem ne tözsel bir hakikatçilik çabasıyla anlaşılabilir ne de “her şey olur” ve “her şeye izin vardır” diyen rölativist bir zihniyete kurban edilebilir. “Politik felsefe sadece politik şeyler üzerine bir soyutlama pratiği değildir; aksine politik şeylerin mantığının kurulmasına ya da bozulmasına ilişkin bir şantiyedir” deniliyor kitabın tanıtımında.

HERKES İÇİN DEMOKRASİ

Ocak 2021’de çıkan Yunus Emre’nin “Herkes İçin Demokrasi: Tek adam rejiminden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye” kitabı, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve bu durumdan nasıl çıkılabileceğinin reçetesini sunuyor. Kitabın tanıtım bülteninde şöyle deniliyor: “Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir yurttaşını kucaklayan bir sistemin inşası için çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi istiyoruz. Kişilerin değil tüm vatandaşların haklarını korumak ve her zaman, her yerde adaleti tecelli ettirmek için hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını savunuyoruz. Bu güzel ülke, işinin ehli, liyakat sahibi insanlarca yönetilmeyi hak ediyor. Bu yüzden parlamenter sistemi, güçler ayrılığını, denetimi istiyoruz… Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz. Katılımcı demokrasi perspektifinin ancak derin ekonomik eşitsizliklerin giderilmesiyle mümkün olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden sosyal adalet istiyoruz. Ve bunların gerçekleşmesi için ‘Hak, hukuk, adalet’ diyoruz.”

TÜRKİYE’DE DÜŞÜNCENİN TUTSAKLIĞI

Aralık 2020’de çıkan Tolga Şirin’in kaleme aldığı “Türkiye’de Düşüncenin Tutsaklığı 1” kitabı işçi demokrasisi, basın kartelleri, nefret söylemi, dine hakaret, pornografi, parasız internet hakkı gibi konuları işleyerek okura zengin bir felsefi arka plan sunuyor.  Tolga Şirin, sözden esinlenerek İfade Özgürlüğünün Grisi ve İfade Özgürlüğünün Yeşili şeklinde iki cilt olarak tasarladığı eserin bu ilk cildinde ifade özgürlüğünü siyaset bilimi, tarih ve hukuk disiplinlerinin kesiştiği bir kavşakta, detaylı tartışmalar yürütmekten çekinmeden ele alıyor. Yazar, Goethe’nin ünlü karakteri Mefistofeles’in “Gridir, kıymetli dostum, bütün kuram; oysa yeşildir yaşamın altın ağacı” sözünün “Türkiye’de Düşüncenin Tutsaklığı” adlı eserin ilham kaynağı olduğunu belirtiyor. 

HAKİKAT MASAL DEĞİLDİR

Ekim 2020’de çıkan “Hakikat Masal Değildir” kitabıyla Murat Müfettişoğlu, zorlu koşullar altında yaşamakta olduğumuz zamanın içinden geçerken bildiğimiz ya da bildiğimizi düşündüğümüz entelektüel, ahlaki ve politik kavramları felsefenin mihenk taşına vurarak tartışmaya açıyor. Politik felsefenin hayatla bağlarını kuruyor, felsefenin hayatın ne kadar içinde olduğunu kavramamızı sağlıyor. "Gilles Deleuze, ‘Hakikat, onu yeniden üretme arzumuzla ilişkilidir' diyerek hakikatin yeniden üretilebilen boyutuna ve yenilenmesi gerekliliğine dikkat çeker. Ursula K. Le Guin zor zamanların geleceğinden dem vururken, 'Özgürlüğü anımsayabilecek yazarlara ihtiyaç duyacağız. Şairlere, hayalperestlere; daha büyük bir hakikatin gerçekçilerine' der. Thomas Bernhard iki tavra da yakın durarak meseleyi bağlar: Daima ‘ama' diyecek birileri olmalıdır. Oysa hep her şeyi belirleyen birileri oluyor. ‘Hakikat' aslında sadece bir ‘ama' ekleyip cümleyi tamamlamaktır."

SİYASAL İSLAMIN CUMHURİYET İLE KAVGASI

Aralık 2020’de ilk baskısı yapılan Aydın Cıngı’nın “Siyasal İslamın Cumhuriyet İle Kavgası (2010-2020)” hala tüm toplumun etkilerini yaşadığı AKP iktidarına odaklanıyor. Kitap tanıtımında şöyle deniliyor: “Türkiye 21. yüzyılı kötü yaşıyor. Bu yüzyıla girdiğimizden beri, önceki yüzyılın son döneminden kalma serpintiler de dahil olmak üzere, başımıza gelmeyen kalmadı. Yüzyıl, ekonomik krizle başlamıştı. Ancak bizi bekleyen en büyük felaket AKP'nin, 2002 seçiminde seçmenin üçte birinin oyuyla tek başına iktidar sahibi edilmesi oldu. Çoğumuz, o zamanlar başımıza geleni kavramamış ve bizi beklemekte olan felaketi aklımıza getirmemiştik. Yaşanmakta olan ve henüz bitmemiş bir sürece ilişkin kesin yargılara varmak, bir yandan tanığı olunan o sürecin tarihini yazmak zordur. Ben yine de böyle bir çabaya giriştim. Ancak kitabın okurda uyandıracağı izlenim ne olursa olsun, gelecek kuşakların, halen içinde bulunduğumuz ama sonuna vardığımız 2010-2020 dönemini, Cumhuriyet'in en karanlık dönemi olarak tanımlayacağını düşünüyorum.”

TÜRKİYE’NİN SOĞUK SAVAŞ DÜZENİ

Behlül Özkan ve Tolga Gürakar’ın hazırladığı Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni kitabı Aralık 2020’de ilk baskı, Ocak 2021’de ikinci baskısını yaptı. Kitap, Tanzimat’tan günümüze iktidar mücadelesi veren İslamcı siyasetin Cumhuriyet Türkiye’sinde Soğuk Savaş dönemiyle yeniden ivme kazanan serüvenine odaklanıyor. Bu yükselişin iç ve dış dinamiklerine ışık tutarken ülkede İslamizasyonun, iddia edildiği üzere aşağıdan yukarıya değil, aksine planlı bir devlet politikası çerçevesinde, yukarıdan aşağıya örgütlendiğine vurgu yapıyor. 

AYDINLANMA EĞİTİM FELSEFESİ

Onur Bilge Kula, “Aydınlanma Eğitim Felsefesi: Eğitim ve Bilimin Sefaleti” kitabında, eleştirel aydınlanma eğitiminin ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı değerlerin oluşmasında önemli bir rol oynadığını, insanın özgürleşme/özgür düşünebilme yeteneği kazanmasının eğitimle olanaklı olduğunu ele alıyor. Yazar Aralık 2020’de çıkan kitapta, Aydınlanma, Eğitim Felsefesi, Eğitim ve Bilimin Sefaleti’nde Aydınlanma düşünürlerinin eğitim sistemi üzerine görüşlerini inceliyor, eğitimi de niteliksizleştiren toplumsal adaletsizliğin yine eğitimle giderilebileceğini gösteriyor.

DEĞİŞİYOR ZAMAN

Rati Saxena’nın “Değişiyor Zaman” şiir kitabı Barış Behramoğlu çevirisiyle Ekim 2020’de şiir severler için raflardaki yerini aldı. Hindistanlı şair, yazar, çevirmen ve Uluslararası Kritya şiir festivalinin festival direktörlüğünü yapan Rati Saxena’nın eleştiri/araştırma eserleri de bulunuyor ve kitapları birçok dile çevrildi. 

“Birbirlerinden farklıdır denizle gökyüzü

Farklıdır bulutlar da

Fakat kıyıda durup onun kollarına atladığında

Alır onu beşik gibi salladığı kucağına

Islatır yüzüne dökülen saçları

okşar kalçalarını

dinlendirir ayak uçlarında başını

ve sonrasında dönüp bakar ona

Fark kalır mı,

onunla tutkulu bir sevgili arasında?”

MA / Abdurrahman Gök

banner3
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Olası bir erken seçimde, Z Kuşağının oy dağılımı nasıl olur?
Olası bir erken seçimde, Z Kuşağının oy dağılımı nasıl olur?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 23 24
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20
Günün Karikatürü Tümü