banner9

banner8

Türkiye'de Kürt olmak- Serdar Taş

Hayatınızın ziyadesiyle kırılgan, gözden çıkarılabilir, görmezden gelinebilir, harcanabilir olmasıdır. Bir yara içinde yaşamak, hatta yaranın bizatihi kendisi olmaktır. Yarasını bir başkasına göstermesi bile yasaklı kılınmaktır.

Konuk Yazarlar 29.08.2022, 16:50 30.08.2022, 00:22
229
Türkiye'de Kürt olmak- Serdar Taş

TÜRKİYE'DE KÜRT OLMAK

Hayatınızın ziyadesiyle kırılgan, gözden çıkarılabilir, görmezden gelinebilir, harcanabilir olmasıdır. Bir yara içinde yaşamak, hatta yaranın bizatihi kendisi olmaktır. Yarasını bir başkasına göstermesi bile yasaklı kılınmaktır. Antigone Hakkı'ndan bile mahrum edilmektir. Yani ölünüzü gömme, ölünüzü dilediğinizce defnetme ve yasını tutma ve yasın tamamlanması hakkından yoksun bırakılmaktır.

Yaşayıp yaşamayacağınıza, nasıl yaşayacağınıza ve nasıl öleceğinize sizin adınıza yarının cellatlarının karar vermesidir. Yukarıda Allah'a, aşağıda da devlete perestiş edenlerin ülkesinde "Yaşarken Ölüm Tanrısı"nın gazabına ve gadrine uğramaktır. Vakitli vakitsiz, azrailsiz, vadesiz, ecelsiz ölme (öldürülme) ihtimalidir.

Şenliği, düğünleri, halayları bile matem, ölüm, hüzün kokmaktır.

Maktulünüzün kemiklerinin karşı ödemeli kargoyla evinize postalanmasıdır. Öldürülmüş annenizin cesedini günlerce şose boylarından kaldıramamaktır. Evladının cesedini kokuşmasın diye dondurucuda muhafaza etmektir. Yani ağustos ortasında başına karlar yağmasıdır. Yazı zemheriye dönmektir. Gün ortasında karanlıkta kalmaktır. İlkyazda üşümektir. Beşikteyken çalınmaktır. Kah evladının gözleri önünde dövülen bir babanın yüz kızarıklığıyla kazınmış mahcubiyeti, kah köy meydanında toplu dayaktan geçirilerek rencide edilmektir. Berdevam haysiyetinizin, şahsiyetinizin, sinirlerinizin ve sabrınızın sınanmasıdır.

Ulus bilincinin ümmet bilincinde eritilmesi, yerle yeksan edilmesidir. Ulusal vaatlerle, dini vaazlerle kandırılmaktır. Yani herkes olmak ama kendisi olamamaktır. Herkesin imdadına yetişmek, başkalarının ülküleri, ütopyaları ve distopyaları için hazır ve nazır olurken kendi derdini gününü unutmak, kendi için olamamak, kendi yarasına merhem çalamamak, kendi sayrılığına reva bulamamaktır. Türkiye’de Kürt olmak, her şey olabilmek ama kendisi olamamaktır. Kürt olmak dışında her şey olma "hakkı"na sahip olmaktır.

En başat özlük hakları, temel hak ve özgürlüklerinden dem vurduğunda bile kimlikçilik yapmakla, sınıf kaçkınlığıyla, sınıfı bölmekle, din kardeşliğine halel getirmekle, kavmiyetçilikle; kardeşliğe, “Misak-ı Milli’ye, Kuva-yi Milliye ve Kurtuluş Savaşı, Çanakkale ruhuna” ihanet etmekle suçlanmaktır. Mütemadiyen din kardeşliği lafazanlığıyla, Kurtuluş Şavaşı'nda yedi düvele karşı birlikte mücadele edildiği retoriğiyle susturulmak, razı edilmektir.

Müfredattan, ders kitaplarından, tarihten ve dilden kovulmak, yerleşim yeri isimlerinden tasfiye edilmek, edebi metinlerde, çeviri ve telif romanlarda bile sansürlenmek, sarf-ı nazar edilmek; klamları, stranları bile hırsızlanmaktır.

Annedilinizi, yani o anne sütü gibi, ciğerlere çekilen nefes gibi, bir gözeden göveren kaynak suyu gibi helal, tabii annedilinizi dillendirdiğiniz için linç edilmek, hedef gösterilmek, bağrı döşü açılmadık, güneş görmedik sinkaflı küfürlere, hakaretlere maruz kalmaktır.

"Türkçe bilmeyen annelerin Kürtçe bilmeyen çocuklar yetiştirmesidir." Kürt olduğunu yıllar yıllar sonra, kah bir tesadüfle, kah uzun erimli aranmalarla, arkeolojik kazılarla öğrenmektir.

İttihat Terakki'den tevarüs edilen siyaset yöntem ve yordamlarıyla daima hâkim, devletli ulusun sembolik, fiziki şiddetine, taciz ve tecavüzüne maruz kalmaktır.

Sürekli, "Pkk terör örgütü mü değil mi?" sualiyle Türklük Sözleşmesi'ne sadakatinizin sınanması, Türklük Sözleşmesi'yle taciz edilmek ve uslandırılmaya çalışılmaktır.

Temsili burjuva demokrasisinin en minimal, asgari koşullarından ve olanaklarından bile istifade etmesine bile müsaade edilmemek, halkın teveccühüyle seçilmiş belediyelerine kayyumlar atanmak, seçilmişlerinin de hapishane damlarında rehin alınması demektir.

Aynı gemide olduğunuzu söyleyenlerce kazan dairesine, forsalığa mahkûm ve mecbur edilmek, Türklüğe ve devlete sadakatinizden şüphelenilince de güverteden canavarlarla fokurdayan buzlu ve kılçıklı sulara fırlatılmaktır. Aynı mahallenin çocuğu olduğunuzu söyleyen tipi fırtınalıların abiliğine, kostaklanmalarına maruz kalmak, topu çalınmak, topu uzaklara fırlatılmak ve patlatılmak, oyunları bölünmektir. Aynı mahallenin çocuğu olduğunuzu söyleyenlerce sürekli dövülmek, hırpalanmak, had bildirilmek, abilik taslanmak, mızıkçılığa maruz kalmaktır. Ne de olsa oyunun kuralları ağır abilerce, dayılarca tayin edilmiştir.

Eşit haklara ve eşit yurttaşlığa ve anadiline dair taleplerinin bölünme endişesi ve Sevr paranoyasıyla karşılık bulması, devletin gadrine uğramasıdır. En temel haklarının iadesini ve tanınmasını dillendirmesi, kültürel varoluşunu dışavurması bile bölücülük, nankörlük olarak damgalanmaktır.

Kulakları büküle çekile, avuç içleri ve yanakları kızara morara, gururu ve özsaygısı yaralana berelene Türkçe öğrenmektir. Dilinden, kimliğinden utanç duyacak kadar Türkleştirilmektir bazen.

Yalnızca seçim zamanlarında, askere alımlarda, vergi tahsilatında hatırlanmaktır.

Çocuk ölebilmek ama çocuk olamamaktır. Bir zırhlı aracın boynuzlarıyla hayatın dışına fırlatılmaktır.

Başınızın üstünde tarih öncesi yaratıkları gibi, alıcı kuşlar misali pavkıran savaş uçaklarının kanatlanmasıdır. Günlerden bir gün nedensizce, beyhude yere apansızın zapt edilip, derdest edilip, işkencelerden geçirilip helikopterlerden tükürülmektir.

Kendi evinde sığıntı, süprüntü, fazlalık, harici mihrak, hasım, deplasman koşullarında yaşamaktır. Adıyla çağrılmamak, susmaya ve konuşmaları istendiği gibi konuşmaya zorlanmak, yokumsanmak, bir varmış bir yokmuş kabilinden ölüm ve kalım sarkacında ömür tüketmektir.

Sürekli kendisine parmak sallanmak, nefret ve öfke beslenmesi ve intikam alınmasıdır. Daima kendisine tahammül edilmesi, katlanılması, müsamaha gösterilmesi, hoşgörüyle, yani "horgörü" ile yaklaşılmasıdır. Değil mi ki hoşgörüde horgörü mahfuzdur.

Yediği çanağa tükürmek, su çektiği kuyuya pislemek, elektriği kaçak kullanmak, elbiseleri küf kokmaktır. Gayrimeşru olmak, memnu (yasaklı) olmak, "tanımlanamayan”, “tuhaf bir dilde” konuşmaktır. Domuz gibi üremek, kıllı olmak, kuyruklu olmak, kıro olmak, kötü kokmak, ter kokmak, "karakafa" olmak, gerici olmak, şeriatçı olmak, uyuşturucu kaçakçısı olmaktır. Anadan mücrim, mülevves, tedhişçi doğmaktır. Olağan şüpheli olmak, potansiyel, müstakbel ve mevcut terörist olmaktır.

Kürt olmak, "Dağ Türkü", "Kürttürkü" olmak, "yeterince Türk olamamış ya da türkleştirilememiş" olmaktır.

Oryantalist, kolonizatör, sömürgeci aşağılamaların, önyargıların, arzuların, tasavvurların, tahayyüllerin, tasarrufların dışbükey aynasında, çarpıtılmış bir imgenin prizmasından nesneleştirilmek, şeyleştirilmek, eşyalaştırılmaktır.

"Kürt" diye bir halkın var olduğunu ispatlayabilmek için onca yitmek, ölmek demektir. Mezopotamya'nın kadim halklarından olduğunu, bu topraklarda bir zamanlar var olduğunu ve şimdi de var olmakta olduğunu kanıtlayabilmek için kendi kanında yıkanmaktır.

Payına göç yolları, sürgün güzergâhları, gittirilmeler, itilip kakılmalar, köy yangınları, orman yangınları ve çağ yangınları düşmek, yerleşim yerleri boşaltılmak, sürek avlarında avlanmaktır. Babadolu coğrafyasının kaderiniz ve kederiniz olmasıdır.

Temel hak ve özgürlükleri bile pazarlık konusu olmaktır.

Dilinde kan tadında, acımtırak, kekremsi kelimeler birikmek, ağzında dolaştırmak, ne yutabilmek ne de tükürebilmektir.

Yerli yersiz, gerekli gereksiz, uygunlu uygunsuz kimlik sorgulamasına maruz kalmaktır. Şivesinden ötürü aşağılanmak, güldürü, istihza konusu haline getirilmektir.

Olağanüstü halin olağan hal olduğu, sıkıyönetimin sıradan yönetim halini aldığı daimi darbe koşullarında ömür çürütmektir.

Feodaliteyle, ağalıkla, şekavetle, gericilikle ve emperyalizmle işbirliği yapan yerli unsurlarla mücadele ve medeniyet götürme adı altında berdevam katledilmektir.

Velhasıl-ı kelam, Babadolu’da Kürt olabilmek zor zanaat, meşakkatli meslek a dostlar!

Yorumlar (2)
Erdal Başocak 7 ay önce
Kalemine yüreğine sağlık
mehmet ceylan 7 ay önce
kalemine yüreğine sağlık can dost acıların ard ardına diziliği bir solukta okunduğu geçmişe dair bir silkinme olmuş. yeni yazını sabırsızlıkla bekleyeceğim.
banner44
Günün Anketi Tümü
HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Peki siz bu adayın kim olmasını istersiniz?
HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Peki siz bu adayın kim olmasını istersiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü