Gençler HDP'yi 'çözüm adresi' görüyor

  DİYARBAKIR-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 6 Kürt ilinde gençler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 56’sı HDP’yi sorunları çözecek tek parti olarak görürken, yüzde 86’sı “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne karşı çıkıyor. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, uzun yıllardır Halkların Demokratik Partisi (HDP) geleneğinin birinci parti olarak çıktığın Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkâri ve Batman’da 15-34 yaş aralığında bulunan 580 genç ile online ve telefon üzeri anket yaptı.

Manşet 23.07.2020, 10:14 23.07.2020, 10:14
15
Gençler HDP'yi 'çözüm adresi' görüyor

 

DİYARBAKIR-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 6 Kürt ilinde gençler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 56’sı HDP’yi sorunları çözecek tek parti olarak görürken, yüzde 86’sı “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne karşı çıkıyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, uzun yıllardır Halkların Demokratik Partisi (HDP) geleneğinin birinci parti olarak çıktığın Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkâri ve Batman’da 15-34 yaş aralığında bulunan 580 genç ile online ve telefon üzeri anket yaptı. 6-16 Temmuz tarihinde yapılan çalışmada, bölgedeki genç yaş grubunun ülke siyasetine bakışını, politik olarak kendilerini tanımlama, politik düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen kaynakları ve ülke sorunlarına yaklaşımlarını tespit etmeye çalışıldı.


Anket soruları, cinsiyet, yaş, eğitim gibi demografik değişkenleri içeren sorular yanında; katılımcıların politik eğilimlerini, politik eğilimlerini belirleyen kaynakları, bu eğilimlerin ülke sorunlarına yaklaşıma etkisini ölçmeye çalışıldı.


Yüzde 60’ı “Erkek”, yüzde 40’ı “Kadın” katılımcılardan oluşan çalışmada öngörülen her yaş grubundan katılımcıya ulaşılırken; yüzde 35,4’ü “30-34” yaş aralığında yüzde 8,5’ü ise “15-19” yaş aralığında oldu. Katılımcıların yüzde 63,9’u üniversite mezunu, yüzde 54,4’ü gelir getiren hiçbir işte çalışmadığını beyan ederken, yüzde 27,9’u “İşsiz/İş Arıyor”, yüzde 20,2’si “Öğrenci”, yüzde 4,4’ü “Ev İçi Ücretsiz İşçi, yüzde 1,3’ü “Çalışamaz Halde”, yüzde 0,6’sı “KHK/İhraç) olduğunu beyan ediyor.


HANE İÇİNDE KÜRTÇE KONUŞULUYOR 


Katılımcıların yüzde 68,3’ü hanelerinde ağırlıklı olarak “Kurmancî” dilini konuştuğunu beyan ederken; yüzde 27,7’si “Türkçe”, yüzde 3,8’i “Zazaki” ve yüzde 0,2’si ise “Süryanice” konuştuğunu belirtiyor.


Politik Dünya görüşünü “Yurtsever” olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 77,7’si, “Sosyalist” olarak tanımlayanların yüzde 74,3’ü, “Ekolojist” olarak tanımlayanların yüzde 66,7’si, “Anarşist” olarak tanımlayanların yüzde 66,7’si, “Demokrat” olarak tanımlayanların yüzde 67,8’i, “Milliyetçi” olarak tanımlayanların yüzde 60’ı, “Muhafazakâr” olarak tanımlayanların yüzde 52,6’sı, ‘‘Liberal” olarak tanımlayanların yüzde 62,5’i hanelerinde ağırlıklı olarak “Kurmancî” dilini konuştuklarını belirtiyor.


GÖRÜŞÜ OLMAYANLARIN YARISI TÜRKÇE KONUŞUYOR 


“Dindar” olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 63,6’sı , “Feminist” olarak tanımlayanların yüzde 55,6’sı, “Herhangi Bir Politik Dünya Görüşüm Yok” yanıtını veren katılımcıların yüzde 50’si hanelerinde ağırlıklı olarak “Türkçe” konuştuklarını belirtiyor.


YAŞAM, BASKI VE GEÇİM SIKINTISI GÖÇE ZORLUYOR 


Araştırma grubuna sorulan “İmkânınız Olsa Yurt Dışına Yerleşmek İster Misiniz?” sorusuna yüzde 67,5’i “Evet”, yüzde 32,5’i “Hayır” derken; bu soruya “Evet” diyenlerin gerekçesi ise yüzde 31,2’si ile “Daha iyi yaşam şartları için” cevabı veriyor. Katılımcıların yüzde 12,30’u “Ülkede Yaşama Koşulları Kalmamıştır”, yüzde 11,70’i “Ekonomik Sıkıntılardan Dolayı”, yüzde 9,60’ı “İş İmkânları İçin”, yüzde 7,70’i “Baskılardan Dolayı” cevabı veriyor.


'KENTİMİ VE ÜLKEMİ SEVİYORUM'


“Hayır” yanıtını veren yüzde 32,5’lik kesime “Neden?” sorusuna ise yüzde 53,2’si “Yaşadığım Kenti/Ülkemi Seviyorum”, yüzde 37,2’si “Olduğum Yerde Yaşamaktan Mutluyum”, yüzde 3,8’i “Avrupa’nın Yaşanılabilir Bir Yer Olduğunu Düşünmüyorum” ve yüzde 5,8’i “Ailemden Ayrılmak İstemiyorum” yanıtını veriyor.


15-19 YAŞ AĞIRLIĞI GİTMEK İSTİYOR 


Yurtdışına gitmek isteyenlerin yüzde 63’ü Kadın, yüzde 70,5’i Erkek olurken, bu soruya 15-19 Yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 92,7’si Evet cevabı veriyor. Yaş büyüdükçe gitme isteğinin azaldığı görülmektedir. Eğitim düzeyi karşılaştırmasına bakıldığında eğitim düzeyi yükseldikçe gitme isteğinde azalmalar oluyor.


“İmkânınız Olsa Yurt Dışına Yerleşmek İster Misiniz?” sorusu ile “Politik Dünya görüşünüzü nasıl tanımlarsınız? Sorusuna verilen yanıtlar karşılaştırıldığında; “Anarşist” olduğunu söyleyenler katılımcıların yüzde 100’ü, “Liberal” olduğunu söyleyenlerin yüzde 87,5’i, “Feminist” diyenlerin yüzde 83,3’ü “Evet” diyor.


SİYASAL GÜNDEM TAKİP EDİLİYOR 


“Siyasi Gelişmeleri Takip Ediyor Musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 65,4’ü “Sık Sık Takip Ederim” biçiminde yanıt verirken; erkek katılımcıların yüzde 71,9’u, kadın katılımcıların yüzde 55,7’si “Sık sık takip ederim” yanıtı veriyor. Yaş büyüdükçe siyasi gelişmeleri takip edenlerin oranında artış olduğu tespit ediliyor. Eğitim durumu karşılaştırmasına ise okuryazar olmayanlar ile yüksek lisans yapanların siyasi gelişmeleri sık sık takip ettiği anlaşılıyor.


GELİŞMELER İNTERNETTEN TAKİP EDİLİYOR 


“Siyasal Gündemdeki Gelişmeleri En Çok Nereden Takip Edersiniz ?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “İnternet Platformları/Sosyal Medya”, yüzde 11’i “Televizyon” ve yüzde 4’ü “Yazılı Basın (Gazete/ Dergi/ Broşür vb.) yanıtlarını veriyor.


OY KULLANANLARIN SAYISI YÜZDE 91


Katılımcılara yöneltilen “Daha Önce Herhangi Bir Yerel (Belediye) Veya Genel (Milletvekili) Seçimde Oy Kullandınız Mı?” sorusuna yüzde 91’i “Evet”, yüzde 9’u ise “Hayır” yanıtlarını veriyor. Şimdiye kadar oy kullanmayanların yüzde 86’sı oy kullanmama nedeni olarak “Oy Kullanma Yaşımda Değildim” derken , yüzde 9,30’u “Oy Vermek İstediğim Parti/Şahıs Seçime Girmedi”, yüzde 4,7’si “Mevcut Siyasal Politikalara Güvenmiyorum” yanıtlarını veriyor.


OYU POLİTİK TERCİH BELİRLİYOR 


“Evet, oy kullandım” diyenlere “Neden Oy Verdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 52,9’u “Desteklediğim/Politikalarını Benimsediğim Partinin Kazanması İçin”, yüzde 27,7’si “Oy Vererek Ülkenin Geleceğini Etkilemek İçin”, yüzde 19,5’i “Yurttaşlık Görevimi Yerine Getirmek/Seçme Hakkımı Kullanmak İçin” diye belirtiyor.


PARTİSİNİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR 


Genç seçmenin oy eğilimindeki değişim olasılığını ölçebilmek için “Oy Kullandığınız Siyasi Partiyi Sonraki Seçimlerde Değiştirme Olasılığınızı Nasıl Tanımlarsınız?” sorusuna yüzde 59’u “Oy Verdiğim Partiyi Kolay Kolay Değiştirmem”, yüzde 27,3’ü “Dünya Görüşüme Uygun Herhangi Bir Partiye Oy Verebilirim” yüzde 1,9’u “Sıklıkla Parti Değiştirebilirim”, yüzde 1,7’si “Köklü, Klasik Partiler Yerine Yeni Partilere Oy Vermeyi Tercih Ederim” yüzde 1,3’ü “Oy Verdiğim Partiyi Asla Değiştirmem” yanıtlarını veriyor.


Cinsiyet bağlamında veriler incelendiğinde kadın katılımcıların yüzde 53,1’i, erkek katılımcıların yüzde 62,8’i “Oy verdiğim partiyi kolay kolay değiştirmem” derken; 30-34 yaş grubunun yüzde 71,80’i “Oy verdiğim partiyi kolay kolay değiştirmem” diye belirtiyor.


TUTUMUNU İNANDIĞI DEĞERLER BELİRLİYOR 


Politik tutumlarını belirlemede etkili olan kaynağı ölçme amacıyla “Herhangi Bir Siyasi Tutum Geliştirirken Sizi En Çok Etkileyen 1. Öcelikli Faktör Nedir?” sorusu katılımcıların yüzde 94’2’si “İnandığım Değerler/Dünya Görüşüm”, yüzde 3,8’i “Aile”, yüzde 0,6’sı “Siyasi Partiler” derken; “2. Öncelikli Faktör” olarak yüzde 29,6’sı “Aile”, yüzde 19,6’sı “Görsel-İşitsel Kitle İletişim Araçları” derken yüzde 34’ü “Yanıt Yok/Fikrim Yok” diyor. Katılımcılar, “3. Öncelikli Faktör” olarak yüzde 17,’ü “Siyasi Partiler”, yüzde 16’sı “İnternet ve Sosyal Medya”, yüzde 15,4’ü “Sivil Toplum Kuruluşları (STK)” derken yüzde 38,3’ü “Yanıt Yok/Fikrim Yok” diye belirtiyor. Aile faktöründen etkilenenlerin en fazla 15-19 yaş aralığında olanların olduğu tespiti yapılıyor.


YURTSEVER VE DEMOKRAT 


Katılımcılara sorulan “Ailenizin Politik Dünya Görüşünü Genel Olarak Nasıl Tanımlarsınız?” sorusuna yüzde 34,6’sı “Yurtsever”, yüzde 22,5’i “Demokrat”, yüzde 10,4’ü “Muhafazakâr”, yüzde 10,4’ü “Dindar”, yüzde 9,4’ü “Sosyalist”, yüzde 6,7’si “Herhangi Bir Politik Dünya Görüşü Yok”, yüzde 2,9’u “Liberal”, yüzde 1,7’si “Milliyetçi”, yüzde 0,8’si “Feminist” ve yüzde 0,6’sı “Ekolojist” yanıtlarını veriyor.


AİLE İLE AYNI GÖRÜŞTE 


“Kendi Politik Görüşünüzü Nasıl Tanımlarsınız?” sorusuna ise; yüzde 30,8’i “Yurtsever”, yüzde 24’ü “Demokrat”, yüzde 22,7’si “Sosyalist”, yüzde 4,6’sı “Dindar”, yüzde 4’ü“Muhafazakar”, yüzde 3,8’i “Feminist”, yüzde 3,1’i “Milliyetçi”, yüzde 2,9’u “Herhangi Bir Politik Dünya Görüşüm Yok”, yüzde 1,9’u “Ekolojist”, yüzde 1,7’si “Liberal” ve yüzde 0,6’sı “Anarşist” diyor.


GÖRÜŞÜNÜ İFADE EDEBİLENLER YÜZDE 40 


“Benimsediğiniz Politik Dünya Görüşünüzü Her Ortamda Rahatlıkla İfade Edebiliyor Musunuz?” sorusuna yüzde 40’ı “Evet”, yüzde 28,8’i “Hayır”, yüzde 31,3’ü “Kısmen” yanıtlarını veriyor. Kendisini rahat ifade edemeyen yüzde 28,8’lik kesim, nedenini ise yüzde 79,7’yle “Hukuki Nedenlerle”, yüzde 12,3’ü “Çevre/Mahalle Baskısıyla Karşılaşmaktan Korkuyorum”, yüzde 7,2’si “Devlet Baskısı Nedeniyle”, yüzde 0,7’si “Aile Nedeniyle” yanıtlarını veriyor.


PARTİ ÜYELİĞİ OLMAYANLAR YÜZDE 54


Katılımcılara “Herhangi Bir Siyasi Parti Üyeliğiniz Var Mı? Eğer Yoksa Olmayı Düşünür Müsünüz” sorusu da yüzde 54,2’si “Hayır Üye Değilim/Olmayı Düşünmüyorum”, yüzde 26,5’i “Hayır Üye Değilim/Olmayı Düşünürüm”, yüzde 19,4’ü “Evet Bir Siyasi Partiye Üyeyim” yanıtlarını veriyor.


STK’LERE ÜYE OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR 


“Herhangi Bir Sivil Toplum Kuruluşuna Üyeliğiniz Var Mı?” sorusuna yüzde 82,5’i “Hayır”, yüzde 17,5’i “Evet” yanıtlarını veriyor.


SİYASİ DURUM KÖTÜ 


“Ülkenin İçinde Bulunduğu Siyasal Durumu” katılımcıların toplamda yüzde 88,3’ünün “Kötü”, yüzde 11,6’sınıın “İyi” bulduğunu tespit eden çalışmaya göre, yaş küçüldükçe ülkenin siyasal durumunu kötü bulanların oranında artış olduğu görülmüştür.


TSK’Yİ GÜVENİLİR GÖRENLER YÜZDE 3


Katılımcılara açık uçlu olarak “Türkiye’de Sizce En Güvenilir Kurum veya Kuruluş Hangisidir?” sorusuna yüzde 54,2’si “Hiçbiri”, yüzde 13,1’ “HDP”, yüzde 5,2’si “İHD”, yüzde 4,8’i “Sağlık Bakanlığı”, yüzde 3,1’i “TSK”.


EN ÖNEMLİ SORUN KÜRT SORUNU 


Açık uçlu olarak sorulan “Sizce Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusuna sırasıyla yüzde 45,6 ”Kürt Sorunu”, yüzde 17,3 “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 14,2 “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 5,6 “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 5 “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 4,6 “Hükümet” diyor.


'HDP SORUNLARI ÇÖZER'


“Sizce Türkiye’nin Sorunlarını Hangi Siyasi Parti Çözebilir?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 56’sı “HDP”, yüzde 24,2’si “Hiçbiri”, yüzde 8,5’i “AKP”, yüzde 3,8’i “CHP”, yüzde 2,7’si “Yanıt Yok/Fikrim Yok”, yüzde 2,1’i “Hepsinin Birleştiği Ortak Platformlar”, yüzde 1,3’ü “DEVA PARTİSİ”, yüzde 0,8’i “TKP”, yüzde 0,4’ü “Gelecek Partisi”,  yüzde 0,4’ü “HÜDA-PAR” yanıtlarını veriyor.


“Milliyetçi” olduğunu söyleyen katılımcıların yüzde 33,3’ü, “Demokrat” olduğunu söyleyen katılımcıların yüzde 53’ü HDP, “Liberal” olduğunu söyleyen katılımcıların yüzde 37,5’i, “Sosyalist” olduğunu söyleyen katılımcıların yüzde 60,6’sı, “Yurtsever” olduğunu söyleyen katılımcıların yüzde 77,7’si “HDP” Türkiye’nin en önemli sorunlarını çözebilir diyor.


ADİL, ÖZGÜR VE İNSANCA YAŞAM 


Açık uçlu sorulan “Geleceğe Dair En Önemli Beklentiniz Nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,8’i “Adil, Özgür ve İnsanca Yaşamak”, yüzde 15,8’i “Herhangi Bir Beklentim Yok”, yüzde 12,9’u “Barış, Kardeşlik, Huzur”, yüzde 12,3’ü “Demokratik Bir Ülkede Yaşamak”, yüzde 6’sı “Atanmak, İş veya Meslek Sahibi olmak, derken; “Geleceğe Dair En Önemli Kaygınız Nedir?” sorusuna ise, yüzde 12,9’u “İşsizliğin Daha da Artması”, yüzde 9,8’i “Ekonominin Daha da Kötüye Gitmesi”, yüzde 9,8’i “Savaş, Küresel Savaş politikaları”, yüzde 9,2’si “Mevcut Rejimin Devam Etmesi”, yüzde 8,5’i “Çatışma ve Savaş Sürecinin Artması/ İç Savaş” biçiminde yanıt veriyor.


BÜTÜN SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER YÜZDE 8 


“Bugün Türkiye’de Karar Alıcı Bir Pozisyonda Olsaydınız İlk Ne Yapardınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 18,5’i “Kürt Sorununu Çözerdim”, yüzde 9,8’i “Temel Hak Ve Özgürlükleri Güvence Altına Alırdım”, yüzde 9,6’sı “Demokratik Bir Sistemin Hakim Olmasını Sağlardım”, yüzde 9,2’si “İşsizlik/Ekonomi Sorununu Çözerdim”, yüzde 8,3’ü “Bütün Sistemi Değiştirirdim” yanıtını veriyor.


YÜZDE 86’SI CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ DESTEKLEMİYOR  


 “Şu An Türkiye’de Var Olan Cumhurbaşkanlığı Sistemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 86,5 gibi büyük bir oran “Desteklemiyorum”, yüzde 7,7’si “Destekliyorum”. Yüzde 5,8’i “Kısmen Destekliyorum” yanıtlarını veriyor.


GÜÇLENDİRİLMİŞ YEREL YÖNETİMLER EN İYİ SİSTEM


“Türkiye İçin En İyi Sistem Sizce Hangisidir?” sorusuna ise yüzde 36,3’ü “Güçlendirilmiş Yerel Yönetimler”, yüzde 22,5’i “Federatif Yönetimler”, yüzde 14,4’ü “Parlamenter Sistem”, yüzde 10,2’si “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”, yüzde 7,5’i “Başkanlık Sistemi” yanıtını veriyor.  ( MA )

Yorumlar (0)
-9
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Günün Karikatürü Tümü