banner55

HDK: İktidarın politikalarına karşı kalıcı demokrasi ittifakına ihtiyaç var

İSTANBUL-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: İktidarın Kürt düşmanlığı ve İmralı'da uyguladığı tecrit politikasının tüm toplumsal alanlarda yıkıcılığa yol açtığını belirten HDK Genel Meclisi, bu politikalara karşı kalıcı bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu belirtti. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Meclisi, 9 Ağustos’ta online olarak yaptıkları 10’uncu Dönem 5’inci Genel Meclis Toplantısı’nın sonuç bildirgesini yaptığı yazılı açıklama ile yayımladı.

Manşet 11.08.2020, 10:09 11.08.2020, 10:09
23
HDK: İktidarın politikalarına karşı kalıcı demokrasi ittifakına ihtiyaç var

İSTANBUL-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: İktidarın Kürt düşmanlığı ve İmralı'da uyguladığı tecrit politikasının tüm toplumsal alanlarda yıkıcılığa yol açtığını belirten HDK Genel Meclisi, bu politikalara karşı kalıcı bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu belirtti.


Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Meclisi, 9 Ağustos’ta online olarak yaptıkları 10’uncu Dönem 5’inci Genel Meclis Toplantısı’nın sonuç bildirgesini yaptığı yazılı açıklama ile yayımladı. Koronavirüs(Kovid-19) salgınının hız kesmediğini ve ülke genelinde yayılmaya devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, salgının merkezinin bölge illerine kaydığı ifade edildi.


Devletin salgın karşısındaki tutumunun ise dezenformasyon ve manipülasyonun yanı sıra, genel bir kayıtsızlık ve sermayenin ihtiyaçlarını halk sağlığının önüne koymak olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Çanakkale’deki Dardanel Gıda’da çalışan işçilerin 40’ında koranavirüs çıkmasına rağmen patronun üretimi sürdürdüğü ve Valiliğe bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda tüm fabrikayı karantina altında kölelik kampına çevirerek bine yakın işçiyi ölüme terk ettiği açığa çıktı. İktidarın ve sermayenin gözünde işçilerin ve emekçilerin yaşamlarının değeri yoktur. İşçiler ölsün, çarklar dönsün, üretim sürsün. Kapitalizmin kar yasasında ve Saray’ın iktidarcı çıkarında ‘normal’ olan budur” denildi.


‘EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ’


“Meclisimiz, bir yandan pandemiye ilişkin gerçeklerin takipçisi olacak, diğer yandan halkın hakikate erişme hakkını sonuna kadar savunacaktır” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer veridi: “Tüm kamusal imkanların halk sağlığı ve bu süreçten olumsuz etkilenen emekçiler lehine kullanılması için mücadele edecektir. Ezilenler ve emekçiler arasında dayanışma ağ ve ilişkilerinin kurulup, geliştirilmesi için çaba gösterecektir. Sermayenin krizi fırsata çevirip emekçilerin haklarını gasp etmeye karşı emekçilerin yanında olacaktır.


TOPLUMSAL KRİZLERİN SEBEBİ SAVAŞ 


AKP-MHP iktidarı ile devletin kurucu aklı arasındaki uyum, bölgesel bir emperyalist güç olma hevesi ile Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Azerbaycan-Ermenistan karşıtlığı üzerinden Kafkasya'da, Suriye'de, Irak'da, Libya'da gerilimler, işgal ve çatışmalar geliştirilmektedir. Bu heves üzerinden komşu ve bölge devletleri ile karşı karşıya gelinmektedir. Meclisimiz, dış politikasını savaş üzerine kuran iktidarın toplumsal krizlerin sebebi olduğunu belirtir ve bu politikaya karşı her alanda mücadeleyi yükselteceğini vurgular.


ÊZİDÎ SOYKIRIMINI KINIYORUZ 


Faşist inşa süreci bakımından taşıdığı sembolik anlamın yanı sıra Ayasofya'nın ibadete açılması, Diyanet İşleri Başkanı’nın kılıçla hutbe okuması ve Erdoğan’ın Ayasofya önünde yaptığı açıklama, bölgesel bir emperyal güç gibi davranma ve çok sayıda cephe açma yöneliminin tezahürleridir. Her gün kendine yeni vekiller ve coğrafyalar arayan emperyal savaşlar çağında, daha birkaç gün önce Beyrut’da gördüğümüz ve 3 Ağustos Êzidî Soykırımı’nın yıl dönümü vesilesiyle hatırladığımız üzere halkların ve bilhassa kadınların payına ölüm, vahşet, tecavüz, göç, açlık ve sefalet düşmektedir. Bu vesileyle meclisimiz; Êzidî soykırımını bir kez daha kınamakta olup, ezilen halkların yanında saf tutmaya devam edecektir .Yine Lübnan’da yaşayan halkların acısını derinden paylaşmakta ve dayanışma duygularını iletmektedir.


KÜR DÜŞMANLIĞI POLİTİKASI 


İktidar koalisyonun adeta kurucu direği haline gelen Kürt düşmanlığı politikası, başta İmralı’da uyguladığı mutlak tecrit uygulamasıyla alanı genişletilerek tüm toplumsal alanın tecrit edilmesine yol açmıştır. Uygulanan Kürt düşmanlığı ve tecrit politikası, sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye ve Ortadoğu halkları için yıkıcılığını olanca hızıyla sürdürmektedir. Meclisimiz bu politikalara karşı etkin toplumsal mücadele ederek bu politikaları boşa çıkaracağını belirtir. Emekçilerin, halkların en acil ihtiyaçlarından birinin de barış olduğunun bilinci ile meclisimiz, en ağır savaş koşullarında dahi halklar için barış mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bu vesile ile bir kez daha ilan etmektedir.


EMEKÇİLER AÇLIKLA SINANIYOR


İktidarın artık bağımlı hale geldiği savaş politikalarına, her gün şiddeti biraz daha görünür olan ağır bir ekonomik kriz eşlik etmektedir. Emekçiler hastalık, savaş ve ölümlerin yanı sıra işsizlik ve açlıkla da sınanmaktadır. Meclisimiz Halkların Demokratik Kongresi’nin, krizin tüm sıkıntıları sırtına yüklenmeye çalışılan emekçilerin her düzeyde yürüttüğü/yürüteceği mücadelelerin bir parçası olacağını; tüm imkanlarını halkların ve emekçilerin öz gücünü geliştirmesi için seferber edeceğini bir kez daha ifade etmektedir.


İKİTİDARIN TABANI DARALIYOR


Ekonomik krizle başa çıkma gücünün kalmadığı gizlenemez hale geldikçe, iktidarın seçmen tabanı artan bir hızla daralmaktadır. Rıza üretme imkanları giderek daralan iktidar koalisyonu, toplumsal zemininde başlayan çözülmeye artan bir otoriterleşme ile cevap üretmeye çalışmakta, tüm itiraz ve direnç odakları ile elde kalan demokratik alanlara var gücüyle saldırmaktadır. Çoklu baro yasası, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması, sosyal medyanın sınırlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler hali hazırda bu amaçla gündeme gelen başlıklardan bir kaçıdır. İktidarın seçim yoluyla değişmesinin imkanlarını ortadan kaldırmayı, halkların iradesini zayıflatmayı amaçlayan bir siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin hazırlıklar yoldadır.


İktidarı kırılganlaştıran kimi gelişmelere ve zaaflara rağmen Meclisimiz, muhalefet saflarında kimi zaman boy gösteren ve onu atalete sevk eden beklenticiliğe karşı, faşist inşayı geriletecek olanın toplumsal mücadele olduğunu; asgari bir program etrafında toplanmış, kalıcı bir demokrasi ittifakına olan ihtiyacın olduğu gibi yerinde durduğunu bir kez daha hatırlatır ve eşit, özgür, demokratik bir ülke ve yeni yaşam için mücadeleye çağırır.


İLK ÖNCE KADINLAR HEDEF ALINIYOR 


Her gün vahşi yüzüne daha fazla tanık olduğumuz kapitalizme en güçlü itiraz da dünyanın her yerinde en çok kadınlardan yükseliyor. Dönemin sözünü kuran kadınlar partiler kurmadan en önemli muhalif güce dönüşmüş durumdalar. Ülkemizde de siyasetin merkezine yürüyen kadınlar AKP-MHP faşizminin yoğun baskı ve gözaltı politikasıyla karşı karşıya kalıyorlar. 7 Haziran seçimleri sonrası başlayan baskı politikalarından bugüne hemen hemen her mücadele alanına yapılan müdahalelerde kadınlar ilk hedefe dönüştü. 'Terör finanse ediliyor' adı altında yapılan kayyum atamalarında ilk müdahale belediyelerin desteği ile kurulan kadın kurumlarına yapıldı. Anlaşıldı ki AKP-MHP faşizmi kadın mücadelesini bu yolla terörize etmeye çalıştı. Yasal olarak kabul etmediği Eşbaşkanlık sistemini tutuklamaların gerekçesine dönüştürdü. Tüm bu süreçler içinde önü kesilemeyen, her koşulda sokak muhalefetini terk etmeyen kadınlar bugün de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimlerine güçlü ses yükseltti. İzmir’de 5 Ağustos’ta sokağa çıkan kadınlara kolluğun nasıl zalimce saldırdığını gören toplum kadınlar ölürken neredeydiniz sorusunu sordu.


Diyarbakır’da çalışmaları engellenen Roza Kadın Derneği, sürekli tutuklama ve gözaltılara maruz kalan TJA ve SKM aktivistleri, kadın eylemlerinde ve sonrasında yapılan gözaltılar gösterdi ki AKP-MHP faşizmi yeni rejiminin önündeki en büyük engeli Türkiye Kadın Hareketi olarak görüyor. AKP-MHP’nin toplumda yarattığı çürümeye en çok itiraz eden ve kendini bu çürümeden korumaya çalışanlarda kadınlar oldu. Kadınların daha güçlü tuttuğu toplumsal damarı devre dışı bırakıp muhalefeti de mümkünse erkekleştirmeye çalışan AKP-MHP ittifakına karşı kadın mücadelesi en büyük muhalefet olma gücünü sürdürüyor. Kadın muhalefeti İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen tartışmalarda da gösterdiği gibi partiler üstü bir genişleme gösterdi. Ortak kadın gündemleri ve hakların savunulması konusunda tüm tartışmaları dışarıda bırakıp kadınlar yan yana gelebildiler. HDK Kadın Meclisleri olarak birlikte yürümenin güçlülüğünü her seferinde test ederek bu birlikteliği genişletmenin gayreti içinde olacağız. Birlikteliğimizi güçlendirecek her türlü çalışmanın ilk emekçisi olacağımızı bildiririz.


AVUKATLARIN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ 


Öte yandan Meclisimiz, tüm yurttaşlar için elzem olan adil yargılanma hakkının tanınması için ölüm orucu eyleminin 220'nci gününde olan  Av. Ebru Timtik ve 189'uncu gününde olan Av. Aytaç Ünsal’ın direnişini selamlarken, tüm demokratik kamuoyunu Ebru ve Aytaç’ı yaşatmak için birlikte mücadele etmeye, yetkilileri ise haklı taleplerini derhal yerine getirmeye çağırır. Bu direnişe destek amaçlı Çağlayan’daki nöbet sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Necdet Özsaygın yoldaşı da anıyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Necdet Özsaygın yoldaşın dayanışma ruhunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."

( MA)

Yorumlar (0)
-14
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Günün Karikatürü Tümü