banner9

banner8

HDP MYK: İnfazda eşitsizliğe karşı mücadeleyi sürdürmede kararlıyız

    ANKARA–ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: HDP Merkez Yürütme Kurulu, infaz düzenlemesinde eşitsizliğin kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu konudaki mücadelemizi en geniş toplum kesimleri ile birlikte sürdürme kararlılığındayız” dedi. HDP MYK, “Yeni bir toplum kurmayı başarabiliriz” dedi.

Haberler 31.03.2020, 15:02 31.03.2020, 15:02
16
HDP MYK: İnfazda eşitsizliğe karşı mücadeleyi sürdürmede kararlıyız
banner44

 

 

ANKARAÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: HDP Merkez Yürütme Kurulu, infaz düzenlemesinde eşitsizliğin kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu konudaki mücadelemizi en geniş toplum kesimleri ile birlikte sürdürme kararlılığındayız” dedi. HDP MYK, “Yeni bir toplum kurmayı başarabiliriz” dedi.

MA'nın haberine göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün video konferans ile bir araya geldi. Gündeme dair tartışmaların yürütüldüğü MYK toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

Dünyanın 181 ülkesinde ağır insani, toplumsal ve ekonomik tahribata yol açarak devam eden koronavirüs salgınının Türkiyeyi de etkisi altına aldığına dikkat çekilen bildirgede, “Virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının aşısının ve kesin tedavisinin henüz geliştirilememiş olması insanlığı öngörülemez bir gelecekle karşı karşıya olduğu duygusuyla baş başa bırakıyor. Bu, insanlığın değil kapitalizmin çıkmazıdır” denildi.

Salgının bir yandan kapitalizmi dünya sistemi haline getiren bütün ülkelerin birbirine bağlamasıyla yakından ilgili olduğu belirtilen bildirgede “Öte yandan, ekonomiyi küresel kapitalist şirketlerin azamî kâr talebi doğrultusunda yöneten hükümetlerin toplumsal ve doğal kaynakları sermayenin emrine vererek başta sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinden el çekmelerinin sonucudur. Koronavirüs salgınının dünyanın, Türkiye de dahil, bütün kapitalist merkezlerindeki ölümcül yaygınlığı ile koruyucu sağlık sistemlerinin çoktan çökertilerek büyük ölçekli sağlık kurumlarının özelleştirilmiş olması arasındaki bağlar kriz derinleştikçe çok daha çıplak olarak görünüyor” ifadeleri yer aldı.

MYK’nın sonuç bildirgesinin devamı şöyle:

“* Hastalığın Türkiye’ye nispeten geç girmesinin doğurduğu geçici avantajların uzun vadede hiç bir pratik değerinin olmadığı, ayrımcılığı özendiren ‘parası olan yaşar’ ilkesinin egemenliğindeki ticarileşmiş sağlık sisteminin krize karşı koymak açısından ‘kumdan kale’den ibaret olduğu  apaçık ortaya çıkıyor. İktidar, her gün yeni can kayıplarına mal olan bu eksiklik ve yetersizlikleri gidermek yerine örtme çabası içinde, Korona Virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bu yana toplum ve halk sağlığı için ivedilikle atması gereken adımları atmamış, zamanında almadığı önlemler hayat kayıplarını hızlandırmıştır.

VEBALİ AĞIR OLUR

* Geç veya yetersiz göstermelik önlemler, salgının yayılma hızının ve doğurduğu tahribatın önünün alınması açısından halklarımızı büyük risklerle karşı karşıya bırakmıştır. Aldıkları kararlar ve uygulamalar açıkça göstermektedir ki, Türkiye’yi yönetenler ‘çarkların döndürülmesi’ gerekçesiyle salgını bastırıp durdurmayı değil, ‘hafifletmeyi’ seçerek öngörülmesi olanaksız ölçeklerde can kaybını göze almışlardır. ‘Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir’ anlayışı içinde krizi bir siyasi fırsata çevirme gayretleri ile vakit kaybedilmesine ve gelecekte vahim sonuçlarla karşılaşmamıza yol açmaktadırlar. Bunun vebali çok ağırdır.

* Kriz yönetiminde hayati güç ve imkanlara sahip yerel yönetimleri etkin çalışmadan alıkoyma, yetkileri valiler aracılığıyla merkezde toplama adımları; tek elden ve Saray’dan şeffaflıktan uzak ve keyfi bir tarzda yönetme, Bilim Kurulu’nu işlevsellikten uzaklaştırma çabaları eşliğinde sürdürülmektedir. Özellikle sağlık meslek örgütlerinin, Türk Tabipleri Birliği’nin, sendikaların kriz yönetiminden dışlanması son derece vahim adımlardır.

KAYYIM KÜRT HALKINA DÜŞMANLIKTIR

* Üstelik, bu koşullarda, Kovid-19 salgınına karşı yerelinde mücadele eden, dayanışma örgütlemek için çabalayan belediyelerimize 8 il ve ilçede kayyım atanması Kürt halkının iradesini ayaklar altına alan son derece düşmanca bir karar olarak tarihe yazılmıştır. Krize yanıt vermede toplumsal iletişimin can damarı olan anadilinde sağlık hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösteren belediyelerimizin çalışmalarının engellenmesi ise halk sağlığına yönelik bir saldırı ve Kürt halkına açık düşmanlıktır.

* Salgının topluluklar arasında fiziksel temas ile yayılmasını önleme doğrultusunda ‘evde kal’ sloganıyla yürütülmekte olan kampanyaya, yaşlılara sokağa çıkma yasağı getirilmesine karşın gıda ve ilaç dışındaki bütün sektörlerde halen milyonlarca emekçi her gün ‘evden çıkma’ zorunda bırakılmakta, toplu ulaşım ve çalışma koşullarında kendileriyle birlikte bütün toplum bulaştırma riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin ortadan kaldırılması için ücretli izin uygulamasıyla üretime ara verilmesi işçi ve toplum sağlığı açısından vazgeçilmez önemdedir. Servet ve güç sahipleri bu önlemleri alma sorumluluğunu üstlenmedikleri takdirde işçiler yaşamsal risk koşullarında üretime ara verme haklarını kullanacaklardır.

KÖKLÜ SİYASAL KARARLAR ALINMALI

*Gün, emekçilerin, ücretli çalışanların, işçilerin, çiftçilerin, esnafın her gün bu ülkenin her bir köşesinde emekleri ile yarattıkları toplumsal zenginlik, kaynak ve ürünlerin bütün toplumla eşitlikçi bir anlayışla paylaşılma günüdür. Yapılması gereken bu eşitlikçi ve bölüşümcü anlayışla, dayanışmayı geliştirerek, halk sağlığını koruyacak önlemleri hep birlikte gerçekleştirmektir. Kaynaklar ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ adı altında, ‘hayır hasenat’ çağrılarıyla el, avuç açarak değil, köklü siyasal kararlarla yeniden bölüştürülebilir.

Bu bağlamda;

* Sınır ötesinde ve içeride savaş siyasetine son verilerek kaynaklar askeri

harcamalara değil halk sağlığını ve toplumu koruyucu önlemlere aktarılmalı, yaygın test uygulamasına hızla geçilmeli,

* Acil önlemler paketiyle zorunlu sektörler dışında tüm çalışanlara ücretli izin

zorunlu kılınmalı,

* Koronavirüs salgını devam ettiği sürece işten çıkarmalar yasaklanmalı, İşsizler ve tüm düşük gelirliler için doğrudan gelir desteği sağlanmalı,

*Herkesin gerekli hijyen maddelerine ücretsiz erişimi sağlanmalı, su, elektrik,

doğalgaz faturaları salgın devam ettiği sürece ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz sağlanmalıdır. Toplum ise bu amaçla dayanışma ağları kurarak, güçlendirip geliştirerek kendi geleceğini güvence altına almak için harekete geçmelidir.

KADINLARIN İŞTEN ÇIKARILMASINI ENGELLEMEYE DÖNÜK POLİTİKA

* ‘Evde Kal’ çağrıları ile birlikte, ev içerisinde kadınlara yönelik şiddet ve istismar vakaları artmaktadır. Ayrıca çoğunlukla güvencesiz olarak çalışan kadınlar öncelikli olarak işten çıkarılmakta veya ücretsiz izin almaya zorlanmaktadırlar. Hükümet, bugüne kadar açıkladığı tedbirler kapsamında, Kadına yönelik şiddeti önlemeye ve kadınların işten çıkarılmasını engellemeye dönük bir politika geliştirmemiştir.

* İktidar, umursamazlık ve sorumsuzluğunu cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de sürdürmektedir. İster tutuklu isterse hükümlü cezaevindeki her kişinin, sağlık ve yaşam hakkı vardır ve devlet güvencesi altında olmalıdır. Bu güvence, toplam kapasitenin kat be kat aşıldığı cezaevlerinde sağlanamaz.  Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, cezaevlerindeki tüm mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır.

HERKES BARIŞA KATKIDA BULUNMALI

* İnfaz Yasası’nda eşitsizlik yaratacak bir yasal düzenleme Anayasa’ya da Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı olacaktır. Bu konudaki mücadelemizi en geniş toplum kesimleri ile birlikte sürdürme kararlılığındayız. Herkesi bu konuda tutum almaya, mücadelemize destek vermeye ve toplumsal barışa katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

ALTERNATİF BİLİM KURULU

* Bugüne kadar toplumun ve halkın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını gözeten meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, demokratik derneklerin ve yurttaş girişimlerinin üzerinde büyük bir sorumluluk vardır. Hem Korona Virüs salgınının hızla yayıldığı günleri hem de sonrasını düşünerek adımlar atılması, toplumsal ve siyasal muhalefetin vazgeçilemez görevidir. Bir taraftan güçlü ve güvenilir bir Alternatif Kriz Koordinasyonu’nun ve Alternatif Bilim Kurulu’nun oluşturulması; diğer taraftan toplumsal adalet anlayışı üzerinde yükselen eşitlikçi, dayanışmacı ve bölüşümcü bir anlayışın geliştirilmesi acil görev olarak önümüzde durmaktadır.

* Bugün salgın koşullarında yaşanan sağlık krizi, kısa süre sonra sosyal, ekonomik, ekolojik ve siyasal bir krize dönüşecektir. Bu nedenle geniş siyasal ve toplumsal güç birliklerini oluşturmak, örgütsel ve politik hazırlıkları yapmak, toplumsal barışı ve toplumsal dayanışmayı tesis etmek, toplumsal ve siyasal muhalefetin ivedilikle değerlendirmesi gereken konulardır.

ALTERNATİF BİR TOPLUM KURMAYI BAŞARABİLİRİZ

* Halkların Demokratik Partisi olarak birlikte mücadeleyle ve dayanışmayı büyüterek kazanabileceğimizi biliyoruz. Korona Virüs salgını karşısında birlikte tutum alarak hem devletin ihmal ettiği halklarımızı, çevremizi, kendimizi korumayı ve kurtarmayı sağlayabilir hem de bu iktidarın yarattığı tahribatı toplumsal ve siyasal dayanışma yoluyla aşabilir ve yeni bir toplum kurmayı başarabiliriz.”

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Espanyol 6 4
17. Almeria 7 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1
Günün Karikatürü Tümü