ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: Malthus, zengin aileleri daha az çocuk sahibi olarak yurttaşlık ödevlerini ifa etme konusunda yüreklendirse de, varlıklıların yoksullardan çok daha fazla tükettiği gerçeğine, tıpkı şimdilerde olduğu gibi, pek kafa yormuyordu. Ancak Malthus’un haksız olmasının sebebi, hesaplarının tutmaması ya da hipotezinin yeni kanıtlar tarafından çürütülmüş olması değildir. Siyasal bir üretim ve bölüşüm sorununu, biyolojik bir yeniden üretim ve tüketim sorunu şekline sokup, onu nedenlerinden ayırmasında, yaratıcılarını aklamasında, muhtemel çözümleri de müphemleştirmesindedir.