Mızraklı'dan cami eleştirilerine cevap: Üsküdar'da cami yıkılırken niye sesiniz çıkmadı

        DİYARBAKIR-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ; Kayapınar ilçesinde kayyum döneminde yeşil alanların ibadet alanı olarak değiştirilmesi sonrası HDP'li belediyelere dönük yapılan manipülatif haberlere tepki gösteren DBB Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, iddiayı ortaya atanların cami için ayrılan yerleri ticari alana dönüştürdüklerini, yeşil alana ise imara aykırı beton döktüklerini kaydetti. MA'ının haberine göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Kayapınar Belediyesi sınırları içerisinde olan 4 yeşil alanın kayyum döneminde imara açılarak cami inşa edilmesi için alınan kararı iptal ederek, meclis kararıyla yeniden yeşil alana dönüştürdü.

Manşet 19.07.2019, 11:46 19.07.2019, 11:46
1
Mızraklı'dan cami eleştirilerine cevap: Üsküdar'da cami yıkılırken niye sesiniz çıkmadı

 

 

 

 

DİYARBAKIR-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ; Kayapınar ilçesinde kayyum döneminde yeşil alanların ibadet alanı olarak değiştirilmesi sonrası HDP'li belediyelere dönük yapılan manipülatif haberlere tepki gösteren DBB Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, iddiayı ortaya atanların cami için ayrılan yerleri ticari alana dönüştürdüklerini, yeşil alana ise imara aykırı beton döktüklerini kaydetti.


MA'ının haberine göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Kayapınar Belediyesi sınırları içerisinde olan 4 yeşil alanın kayyum döneminde imara açılarak cami inşa edilmesi için alınan kararı iptal ederek, meclis kararıyla yeniden yeşil alana dönüştürdü. Belediyenin kararı ardından iktidar kaynaklı bazı basın yayın organların belediyeye dönük manipülatif haberler yayınlandı. DBB Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, konuya ilişkin DBB Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Musa Farisoğulları ile HDP'li belediye meclis üyeleri katıldı.


Son günlerde bir kısım siyasi parti ve dernekler tarafından yürütülen “HDP’li belediyeler cami yıkım kararı aldı” şeklindeki karalama kampanyalarına karşı açıklama yapma zaruretinin hasıl olduğunu belirten Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, "Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi 34 mahalleden oluşmakta ve 2018 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 362.407 olarak hesaplanmıştır. Kayapınar ilçesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında toplamda 165.770 metrekarelik alanda alanı 534 m2 ile 13163 m2 arasında değişen toplam 46 adet cami alanı bulunmaktadır. Mahabad Bulvarının alt kısmında 19 adet,  Örfioğlu planlama sınırları dahilinde 10 adet, Mahabad bulvarının üst kısmında 9 adet, Üçkuyular planlama bölgesinde ise 8 adet ibadet alanı planlanmıştır" diye belirtti.


 'KANUNA AYKIRI YAPILMA BAŞLANDI'


Kayapınar Belediyesi’ne 2016 yılında kayyım atanmasından sonra çeşitli tarihlerde ilçenin imar sınırları içerisinde 1 otopark alanı ve 7 yeşil alan olarak planlanan toplam 8 parselin plan değişikliği yapılarak ibadet alanına dönüştürüldüğünü hatırlatan Yılmaz, "Bu 8 parselden 4 tanesi üzerinde inşa edilen ve kaba inşaatı bitmiş olan ve ince işler boyutuna gelmiş olan yapılarla ilgili Büyükşehir Belediyesi meclisince herhangi tasarrufa gidilmemiştir. Diğer 4 parselde ise herhangi bir inşaat olmadığı halde 31 Mart seçimlerinden hemen sonra alelacele temel betonu dökülmüştür. 2019 yılı Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında bu 4 parsel için plan değişikliği teklifi sunulmuş, meclis toplantısında bu hususun görüşülmesi imar komisyonuna sevk edilmiştir. Değişiklik ile ilgili muhalefet grubu da bilgilendirilmiştir. Komisyon görüşmelerinden sonra plan değişikliği askıya çıkarılmıştır. Haziran ayı meclis toplantısında alınan bu karardan sonra cami yaptırma derneği adı altında faaliyet gösteren bu kurumlar tarafından söz konusu 4 parsel üzerinde 3194 sayılı imar kanuna aykırı şekilde hızlı bir şekilde inşaat yapılmaya başlanmıştır" diye konuştu.


'YASAYA AYKIRI YAPILMIŞ'


Kayyım döneminde yapılan söz konusu plan değişikliklerinin tamamı 3194 sayılı İmar Kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kaldırılan park alanlarının hitap ettiği bölge ve nüfusuna karşılık olarak eşdeğer bir alan ayrılmadığı görülmüştür. Kanuna aykırı onaylanan bu dosyaların tamamı yerinde inceleme yapılarak hangilerinin yapıldığı, hangilerinin inşaat aşamasında olduğu ve hangilerinin yapılmadığının tespiti yapılmıştır. Yerinde olmayan ve kanuna aykırı olarak yapılan bu parsellerden 4 adet ibadet alanı eski fonksiyonlarına yani 3’ü park alanına, 1’ide otopark alanına dönüştürülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde işlemin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine açıkça aykırı olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılı Kayapınar Belediyesi Mülkiye Teftiş raporunda da söz konusu işlemlerin yasaya aykırı yapılmış olduğu bakanlık müfettişlerince de tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.


'İHTİYACA BİNAEN YAPILAN BİR PLANLAMA DEĞİL'


Yılmaz, açıklamanın devamında şunları söyledi: "3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde; düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan yol otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, suyolu, meydan, otopark, park, çocuk bahçesi, yeşil saha, karakol ve ibadet yeri gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz denilmektedir. Kaldı ki plan değişikliği yapılarak ibadet alanına çevrilen bu yerlere çok yakın mesafelerde ibadet ihtiyacını karşılayacak camiler hizmet vermekte olup, bu uygulama kesinlikle ihtiyaca binaen yapılmış olan bir planlama değildir. 2454 ada 1 nolu parsel üzerinde kaba inşaatı yapılan camiinin kuzeydoğusunda 530 metre, güneybatısında 870 metre uzaklıkta ibadet alanları bulunmaktadır. 1847 ada 1 nolu parsel üzerinde herhangi bir camii yapım işlemi yapılmamakla beraber güneydoğusunda 618 metre, kuzeybatısında ise 648 metre mesafede ibadet alanları bulunmaktadır. 1894 ada 1 nolu parselde ise kuzeydoğu kısmında 659 ve 1126 metre mesafede ibadet alanları bulunmaktadır. 8022 adada halen inşaatı devam eden caminin ise doğusunda 700 metre, batısında ise 2000 metre mesafede ibadet alanı bulunmaktadır."


'SPEKÜLASYONDAN İBARETTİR'


İmar Kanunu'nun amir hükümleri uyarınca belediye sınırları içerisinde yapılacak bütün yapılar ruhsat denetimine tabi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Camiler ve diğer ibadet yerleri de bu kaideye bağlıdır. Ancak kaba inşaatı tamamlanan 4 adet yapı ve belediye meclisince fonksiyon değişikliği yapılarak yeniden yeşil alan vasfına dönüştürülen 4 adet yapı olmak üzere 8 adet yapının tamamı ruhsatsız, projesiz, yapı denetime ve iş sağlığı ve güvenliğine tabi olmaksızın yapılmaktadır. Bu haliyle inşaat yapılmak istenen bu yerler aynı zamanda can ve mal güvenliğine sebebiyet verebilecek tehlikeli yapılar olarak varlığını korumaktadır. Sonuç olarak belediye meclisince alınan karar kayyımın yapmış olduğu hukuka aykırı kararın düzeltilmesinden ibaret olup, tartışmalar tamamen spekülasyondan ibarettir" dedi.


Yılmaz, açıklamanın ardından sinevizyon gösterimiyle alınan karara ilişkin bilgi verdi.


'ZEHİRLİ BİR ANLAYIŞ'


Ülkede inanç alanında zaman zaman yarış pisti oluşturulduğuna dikkat çeken DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı ise, bu anlayışın zehirli bir anlayış olduğunu belirtti. Halk arasında sıklıkla kullanılan "Para ile imanın kimde olduğunu bilinmez" sözünü hatırlatan Mızrkalı, "Bu anlamda özü itibariyle bakıldığı zaman özellikle dün ve ertesi gün itibariyle topluma yaydırılmaya çalışılan o İslami STK'ler başlığı adı altında bir ifadenin de ne kadar da problemli olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Hukuk açısında da sıkıntılı olduğu görülecektir. Bu tür yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerekir" dedi.


'CEVAPLAMALARI GEREKİR'


Valiliğin, belediyenin almış olduğu karara ilişkin hukuki işlem başlatacağını sözlerine de değinen Mızraklı, "Buradan Valiliğe sormak istiyorum. 2017 ile 2018 yıllarında bu plan tadilatları yapılırken o dönemde mütekabiliyet esaslarına bağlı olarak yapılması gereken mademki o yeşil alanlar ibadet yerlerine çevrildi, niçin o gün mütekabiliyet esasları gözetilmedi? İmar mevzuatına aykırıdır denilmedi? Bugün mevzuatı tahsis etmek ve düzeltmek amacıyla yapılan bu tahsilatlara karşı böyle bir açıklama yapabiliyor. Burada ciddi anlamda yine meseleye problemli yaklaşılmıştır. İmar mevzuatı gereği kentsel gelişim alanları tarif edilirken ibadet alanları, okul alanları, sağlık, çocuk ve oyun parkı alanları ve yeşil alanlar da ayrılır. Tüm bu alanlar ayrıldığı zaman ibadet yerlerine ilişkin Diyanet ve Müftülüğe dönülür, biz yerlerimiz ayırdık, buyurun gelin yapın denilir. Şu anda da var. Şu an bütçemiz el vermiyor, yapamıyoruz denildiği vakit eğer yapılacaksa, yeni bir ibadet alanına ihtiyaç varsa ve kamuoyunun sivil kesimlerince inşası gerçekleştirilecekse niye mevcut ibadet yerleri olarak ayrılmış yerlerde yapılmıyor? Neden yeşil alanda böyle bir tahsilat yapılıyor? Bunu cevaplamaları gerekir" dedi.


'BELGELERİYLE AÇIKLAYACAĞIZ'


Kayyım döneminde kentteki ibadet alanı olarak tesis edilmiş yerlerin ticari alanlara çevrildiğine dikkat çeken Mızraklı, bu konuya ilişkin ise önümüzdeki günlerde belgelerini kamuoyuna açıklayacaklarını dile getirdi. Özellikle insana dair çok haksız durumlar ve katliamlar yaşandığı zaman ve dağlarda çıkan veya çıkarılan orman yangınlarına seslerini çıkmayanların şimdi ses çıkarmalarını samimi bulmadıklarını dile getiren Mızraklı, "Karıncaya, ağaca da borçluyuz. Bu alan üzerinde bir kaşık üzerinde fırtına koparma arayışını da haklı bulmamız mümkün değildir" dedi.


'YAPTIĞIMIZ TÜM İŞLEMLER...'


Daha önce yeşil alan olarak belirlenen yerlerin kayyım döneminde ibaret alanı olarak tahsis edildiğini belirten Mızraklı, "Bazı yerlerde temel seviyesinde olan yerlerde bir buçuk ayın içerisinde hızlı bir şekilde yapılan inşaat yapıldı. Bu fotolar bu sabah çekildi. İki yerde cami inşaatına hız verdiler. Bunun yerine de cami yıkıyorlar demeyi düşünmüşler. Üsküdar'da cami yıkılırken sesi hiç çıkmayanlar, başka yerlerde cami satışı yapanların bugün bu yaklaşımla gelmeleri düşündürücüdür. Buyursunlar hukuka, hukukun önünde de gerekli hesaplaşmayı da yapıyoruz. HDP'li belediyelerin de inanç konusunda hassasiyeti de herkesin malumudur. Türkiye'de çok az belediye vardır cami yapan. Exmedi Hani camisini HDP'li belediye yapmıştır. Yaptığımız tüm işlemler Anayasaya, yasaya ve mevzuata uygundur" diye konuştu.


'GECEKONDU ANLAYIŞINA PRİM VERMEYİZ'


"Fiili durum ve mevcut durumun hassasiyetlerini göstererek, yıkan olmayız. Yıkanları iyi biliriz, daima inşa eden olacağız" diyen Mızraklı, "Gecekondu anlayışına prim vermeyiz. Tüm aktörlerin de ses çıkarması lazım. Yanlış varsa hep beraber yanlış demeliyiz" dedi. Yaklaşık bir buçuk ay önce kentteki tüm ibadet yerlerine dönük karar aldıklarını belirten Mızraklı, "Aldığımız karar, tüm ibadet yerlerinde bahçelerinden içerisine kadar tüm bakım ve temizliğine etkin bir şekilde katılma karar aldık. Şu ana kadar 50 civarında caminin imamıyla görüşüldü. 90 caminin yarısını Kurban Bayramı'na kadar, diğer yarısını da bayramdan sonra temizliğini yapacağız.  Tüm ibadet alanlarına özen gösteren bir tutum içerisindeyiz" diye belirtti.


'SORMAZLAR MI?'


"Cami yıkıyorlar" yaygarası koparanlara tepki gösteren Mızraklı, şöyle devam etti: "Bu ülkede kuran kursları olarak inşa edilen yerlerde veya bazı öğrenci yurtlarında, oralarda yangınlar çıkıp çocuklar öldüğü zaman ruhsatsız olarak inşa edildiklerini, bir takım hususlara özen gösterilmediğini ve insanların yaşamlarını yitirdiğini görmedik mi? Kulp'ta, Adana'da görmedik mi? Tüm bunları yaparken, yerel yönetimlerin hassasiyet göstermesi gereken birçok başlık var. Bu başlıkların en başında da oradaki insanların güven içerisinde olduğunu biliyor olmamız gerekir. Hızlı bir şekilde yapıldı, yarın yapı tekniği ile ilgili bir sıkıntı olursa, sizler bizlere dönüp sormayacak mısınız? Ya siz buraya inşaat izni mi verdiniz? Yerel yönetim olarak bir sorumluluğumuz var."


'PROVAKATİF ZİHNİYETİN GEÇMİŞİNİ DE BİLİYORUZ'


"Başkalarının da ibadet yerlerine ihtiyacı olduğunu, onlar gelişigüzel gelip yapsalar aynı tutumu gösterirler mi?" diye soran Mızraklı, "Bakın anayasa, yasaları gözden geçirelim. Örneğin oradaki yapılar, cemevi ve kilise veya benzeri yapılar olsa burada hukuk, insan hakları, özgürlükler ve temel normlar ve değerler olmak üzere adil ve eşitlikçi olması gerekir. Aynı yerlerde birileri ruhsatsız veya mevzuata aykırı bir şekilde ben okul yapıyorum derse, burada okula ihtiyaç var dese, Milli Eğitim gidiyor santimetresine kadar basamaklarının yüksekliğini ölçüyor. Herkesin yaslanması gereken başlık hukuk ve adalettir. Bunların yetmezliği varsa vicdandır. Kötü bir şekilde propaganda alanına dönüşmesin. Buraya bir nokta konulsun. İkincil sonuçlar elde etmek istiyorlarsa bu oyuna gelmeyiz. Bu tür provokatif zihniyetin geçmişte ne yaptığı da çok açıktır. Bizim yerel yönetimler olarak, hukuk, yasa neyse o çerçevede çalışmalarımız sürecektir" dedi.


'24 SAAT SÜRMEDEN...'


Basın mensuplarının bir caddeye verilen Dr. İlhan Diken isminin bulunduğu tabelanın valilikçe indirilip yerine İyaz bin Ganem isminin bulunduğu tabelanın asılmasının sorulması üzerine Mızraklı, "Valiliğin kararı bize ulaşmaksızın orada 24 saat sürmeyen bir tabela değişikliği olmuş. Buna ilişkin mevzuatta, yasada ve işleyiş de cari süreç şudur. Oradaki tabelanın belediyece şeklinde değiştirilmesidir. Valilik yine burada farklı bir karar tesis ederek ismi İyaz bin Ganem olarak değiştirdi" dedi.


'O DÖNEMDE KCK VAR MIYDI'


Caddeye neden Dr. İlhan Diken ismini verdiklerini de açıklayan Mızraklı, "Dr. İlhan Diken, bu kentte başta sağlık ve yerel yönetimler çerçevesinde önemli biriktirmeler yapmış ve kamuoyuna mal olmuş önemli bir şahsiyettir. Diyarbakır'da sokak da dolaşsak ve sorsak İyaz bin Ganem neyi ifade ediyor. Kaç kişi biliyor. Bu iş köpürtülmeden kaç kişi bu ismi biliyordu. Samimiyetle cevap vermek zorundayız. Dr. İlhan Diken ismini rahmetliyi sokakta sorsak onun da cevabını alırız. Dr. İlhan Diken arkasında kopartılan fırtınayı da ahlaki bulmuyoruz. Cezaevinde kaldığı aşikardır. PKK ve KCK hükümlüsü olarak lanse ediliyor. O dönemde KCK diye bir şey var mıydı? PKK deseler anlarım ama KCK var mıydı? Burada, ahlakın nasıl dibe vurduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.


Valiliğin almış olduğu kararı basın ve kamuoyuna yansıtmadan önce belediyeye iletmesi gerektiğini vurgulayan Mızraklı, "İdari gelenek böyle bir ahlakla çalışıyor. Yani ilk önce kalkıp da basına ve kamuoyuna vermiyorsunuz bu tür kararlarınızı. Bu anlamda da valiliğin kararını eleştiriyorum" dedi.

Yorumlar (0)
13°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sosyal medya da verilerimizi zaten izinsiz kullanılıyor, şimdi de yasal zeminde kullanmak istiyorlar.. Sizce çözüm?
Sosyal medya da verilerimizi zaten izinsiz kullanılıyor, şimdi de yasal zeminde kullanmak istiyorlar.. Sizce çözüm?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü