Uydurulan islamın şart 5, indirilen islamın şartı 6236'dır / Faruk Okuyucu

  UYDURULAN İSLAMIN ŞARTI : 5 İNDİRİLEN İSLAMIN ŞARTI : 6236 dır. 1400 Yıl boyunca süregelen rivayetler, hayatımıza, inancımıza zihnimize öyle sağlam kazınmış ki, Dönüp bakmıyoruz, din adına duyduklarımız ne kadar doğru, Kuran’a SORMUYORUZ, SORGULAMIYORUZ, Kuran’ı sadece kenarda duran kutsal bir kitap olarak görüyoruz, biri öldüğünde çıkarır bir iki ayet anlamadığımız dilden okur, Tekrar rafa kaldırırız.

Manşet 01.05.2020, 03:39 01.05.2020, 03:39
0
Uydurulan islamın şart 5, indirilen islamın şartı 6236'dır / Faruk Okuyucu

 

UYDURULAN İSLAMIN ŞARTI : 5
İNDİRİLEN İSLAMIN ŞARTI : 6236 dır.

1400 Yıl boyunca süregelen rivayetler, hayatımıza, inancımıza zihnimize öyle sağlam kazınmış ki,
Dönüp bakmıyoruz, din adına duyduklarımız ne kadar doğru,
Kuran’a SORMUYORUZ, SORGULAMIYORUZ,
Kuran’ı sadece kenarda duran kutsal bir kitap olarak görüyoruz,
biri öldüğünde çıkarır bir iki ayet anlamadığımız dilden okur,
Tekrar rafa kaldırırız.
Oysa Rabbimiz kuran sizin için,
Bir hayat rehberi,
Bir öğüt,
Bir hidayet kılavuzudur,
Sizi doğru yola iletecek kurandır, diye uyarıyor.
Tabi, anlamadan okuduğumuz, ve
Anlamayı hiç düşünmediğimiz için
Rabbimizin uyarılarından bi haber kalmış,
İmam görüşleri ve rivayetlerle iman ettiğimizi sanıyoruz,
Ama yanılıyoruz,
Biri sorsa islamın şartı kaç?

Bundan kolay ne var dersiniz ve başlarsınız saymaya..
1. Kelime-i şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek,

Hiç düşündünüzmü?
Müslüman, mümin olmak için 5 şart yeterlimi?
Kim belirlemiş bu şartları?
Kuran, islamın şartları şunlardır diye belirtmiyor,
Ancak,
İslamın şartlarını öğrenmek istiyorsak,
Rabbimizin Kuran’da belirttiği
Emir ve yasakları,
Helal ve haramları,
Öğüt ve nasihatleri,
İlim ve hikmetleri
Hepsi islamın şartlarıdır,
Kuran’da 114 sure,
6236 ayetten sadece beş şart çıkaranlar
Rabbimiz adına hüküm vermiş,
Kural belirlemiş,
Bütün islam toplumu ise
Kuran’ın beş şartını kabul etmiş,
Beş şart üzerinden dinini yaşıyor
Diğer bütün hükümleri, emir ve yasakları önemsemiyor,
Bakara 85: Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır.
Rabbimiz bakara 85 Ayetinde, İslam toplumunun durumunu net bir şekilde açıklıyor,
Kitabın bir bölümüne inanıp, bir bölümünü önemsemeyenlerin durumu
”dünya hayatında aşağılık olmaktır”, diyor,
İslam ülkelerinin dünya üzerindeki durumunu düşünün bakalım,
ayetin tarifine birebir uyumlu değilmi?
Yüzyıllardır Müslümanlar, islamın şartları neden beşle sınırlı ?
Sorgulamıyorlar, sorgulamamışlar.
Sorgulamış olsalardı
İslamın şartı öyle üç beş değil,
Kuran’daki ayetlerin tamamı olduğunu bilirlerdi.
Ancak, insanlar bunu, önemsemiyor.
Çünkü yüzyıllardır, insanlara hep böyle öğretilmiş
Birileri çıkıp da hayır kardeşim, islamın şartı beşle sınırlı olamaz,
Kuran’daki ayetlerin hepsi islamın şartıdır diyemiyor, demiyor.
Diyenler de,mürted olmakla, dinden çıkmakla, zındık olarak tehdit ediliyor(uz)
İslamın bilinen beş şartını eksiksiz uygulayan müslümanların
Kuranın diğer hükümlerini önemsemedikleri için
Beş şarta hakkıyla itaat etmiyorlar,
1 Tevhidi nasıl tesniyeye çevirdiklerini görüyoruz,
2-Namaz kılanların yaptıkları zulümleri görüyoruz,
Namazdan sonra nasıl yalan söylediklerini görüyoruz,
mescidlerde, Menfaat için Allah ile kandıranları görüyoruz,
3-Oruçlu iken yalan,iftira,kumpas,Allah ile kandıranları görüyoruz,
4-Haccda riyakarlık, münafıklık, viagraları,kavgaları görüyoruz,
5-Zekatları nasıl kırkta bir ölçtüklerini,
İnfaklarını nasıl dirhem ile yaptıklarını,
Dünya malını nasıl biriktirdiklerini, israf ettiklerini görüyoruz.
Geleneksel islamın şartını beş kabul eden müslüman,
Öldürmeyeceksin, zulmetmeyeceksin şartlarını önemsemiyorsa,
Gider işide militan olur,
Hem, Allahuekber der insan öldürür,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar,hacca gider
İslamın şartını beş kabul eden müslüman yönetici,
Hakkın olmayana göz dikme,Adaletle hükmet, şartını önemsemiyorsa,
Hem, Adaletsizlikle hükmeder , kamu malını zimmetine geçirir,,
despotluk, sultanlık, firavunluk yapar,
Hem de, Oruç tutar, namaz kılar,hacca gider,
İslamın şartını beş kabul eden vatandaş, çalmayacaksın,
Allahtan başka veli edinme şartını önemsemiyorsa,
Hem, Hırsızlık yapar, seyhim velimdir der,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar, hacca gider.
İslamın şartını beş kabul eden zengin bir müslüman,
İhtiyacından fazlasını ihtiyacı olana infak et,
Dünya malını biriktirme, şartını önemsemiyorsa,
Yanı başında insanlar açlıktan ölürken, evsiz insanlar soğukta donar
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar, her yıl hacca gider.
Örnekler çok uzatılabilir,
Bu örneklere bakarak düşünün,
İslamın şartları kuran hükümlerinin tamamı değilde
Neden sadece beş şart ile sınırlandırılmış.
Neden, kuran’ın en çok önem verdiği
ADALET İLE HÜKMET hükmü islamın şartı değil.
Neden, ”kamu malını(gelir dağılımını) adaletle dağıtın bir kaç kişide tekelleşmesin ” hükmü islamın şartı değil?
Neden? Okumak, araştırmak, Aklı kullanmak,Sorgulamak islamın şartı değil
Dünyada, zulümler, kavgalar, cehalet, gericilik, yolsuzluk,
hırsızlık, açlık, yoksulluk en çok islam ülkelerinde görülüyor,
Ayrıca
Adaletsizlik,
Cehalet,
Rezalet,
Felaket,
Kavgalar,
İçsavaşlar,
Tiranlar,
Krallar,
Sultanlar,
Baskı,
Sömürü,
Zulüm
Açlık,
Fakirlik ,
Yokluk,
İşid, bokoharam, taliban
İslamın beş şartını eksiksiz yerine getirenler tarafından yapılıyor,
Müslümanlar,
İslamın şartlarını, kuran hükümlerinin tamamı olduğuna iman etmiş olsalardı,
İslam ülkeleri dünyanın bir numaralı Adaletli, medeni ve huzurlu ülkeleri olması kaçınılmaz olurdu.
Çünkü,
Kuran’daki İSLAM
Barıştır, sevgidir,
Adalettir, haktır
İlimdir, bilimdir
Hoşgörüdür, yaşam hakkıdır
Paylaşımdır
Yardımlaşmadır
Güzel davranmaktır
Doğru sözlü,erdemli olmaktır.
Akletmektir, araştırmaktır.
Birey olmak,özgür olmaktır
Şuradır, düşünmektir,
Müslümanlar için KURAN’DAKİ bu şartlar pek önemli değildir,
Müslümanların önemsemediği
TEVHİD, TAKVA, ADALET, OKUMAK ve AKLI KULLANMAK
kuran’ın önem verdiği şartlardır,
Rabbimiz Oku diyor,
Yeryüzünü oku,
İnsanı,Canlıları, oku,
Evreni, dünyayı, ayı, güneşi uzayı, sonsuzluğu oku keşfet,
Yıldızları, gezegenleri, Galaksileri, Alemleri oku diyor,
İlimi, bilimi,hücreleri, molekülleri,atomu oku araştır sorgula diyor,
Yaradılışı oku,
Yaradanı oku,
Yaradanın kitabını anlamak için oku,
Yaradana ortak koşma,
Şirkten uzak dur diyor,
Aklını kullan ,
Düşün,
Sorgula ,
Zanna uyma
Yalan söyleme
İftira atma
Dedikodu yapma diyor,
Kibirlenme,
Kimseye zulmetme,
Barışçı ol,
Hoşgörülü ol,
Namaz kıl,
Oruç tut
İnfak et,
Öksüzü,yetimi koru diyor,
Nefsine hefesine yenilme
Faiz yeme
Haram yeme
Kumar oynama
Zina yapma
Başkasının hakkını yeme diyor,
Alçak gönüllü ol,
Saldırma,
Öldürme diyor,
Çalma,
Dünya malına kanma,
Gümüşü, Altını,malını biriktirme,
İsraf etme,
İhitiyacından artanı, ihtiyacı olana ver,
Menfaat sağlama,
Rüşvet alma,verme diyor,
Büyüklenme,
Adaletle hükmet
Kurandan öğüt al,
Kuran’ı anlamak için oku,
Kuran’dan yüz çevirme diyor,
Zulme boyun eğme,
Zalimden yana olma,
Zulme karşı dur,
Zalime karşı hakkını gözet diyor,
Sapkına uyma,
Menfaatin için dini kullanma,
Dinden maddi kazanç sağlama,
Allah’ın yanına başka isimler ekleme,
Allah’ı bırakıp başka velilerin ardına düşme
Allah’tan başkasından şefaat dileme
Allah’tan başkasını övme diyor,
Namazlarında Allah’tan başkasına yakarma
Allah adına hüküm verme
Bilmediğin şeyleri Allah adına söyleme,
Allah’a iftira atma,
Peygambere iftira atma diyor,
Allah’ın helal ettiğini haramlaştırma,
Haramı helaleştirme,
Allah’tan başka dost edinme
Kuran’dan başka dini kaynak edinme
İnsanların çoğunluğuna uyma,
Doğru yoldan sapma
Ahiret hayatını dünya hayatına değişme diyor,
Kuran’daki bu liste daha çok uzatılabilir,
Kuran’dan sadece beş hüküm alarak islamın şartı beştir diyenler ve
bunu kabul eden müslüman
Allah katında iman etmiş olabilirmi? mümin olabilirmi?
Kuran’ın bütün hükümlerini İslamın şartı olarak kabul eden bir islam ülkesi düşünelim,
Bu ülkede DİN TÜCCARILARI Allah ile kandırarak
İnsanlara hurafeleri, bidatları uydurmaları din diye satamazlar,
Bu müslüman toplumda güvensizlik, huzursuzluk, adaletsizlik,cehalet,kavgalar,zulümler, açlık, perişanlık olmaz!
Rabbimiz ”Kuran’dan hesaba çekileceksiniz”(Zuhruf 44) diye bildiriyorsa,
Kuran’ın sadece beş şartından değil, bütün hükümlerinden sorumluyuz,
Bütün hükümlerinden hesaba çekileceğiz,
Camilerde hocalar bağıra bağıra söylerler,
Ahirette ilk soru namazdır, namazı kıldın mı?
gerisi kolay olurmuş.
Bu şeytani bir aldatmacadır,
Çünkü
Müslüman ülkelerinde bütün adaletsizlikler,baskılar, zulümler, Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden müslümanlar tarafından yapılıyor,
Ahirette, insanlar hesaba çekilecek,
Ancak, İlk sorunun namaz olduğuna dair Kuran’da bir ayet,
Bir beyyine, bir delil yoktur.
Ayrıca, ilk soru ve son sorunun ne olacağı hiç farketmez,
Kişinin kuran’ı hayatına ne kadar uyguladığı,
Kuran hükümlerine ne kadar itaat ettiği önemlidir.
6346 ayeti bulunan, barışı,hoşgörüyü,adaleti, huzuru emreden
Kuran’daki İslamdan,
Uydurma rivayetlere uyumlu keyiflerine göre sadece beş şart çıkarılmış,
ve Kuran’ın tamamı kenara itilmiş
Yüzyıllardır beş şarta göre iman eden müslüman ülkelerde
Adaletsizlik,haksızlık, hırsızlık,yolsuzluk,dolandırıcılık,rüşvet,
Yalan, iftira, kumpas, yobazlık, ahlaksızlık, kuralsızlık
Saldırı, kavga, zina, faiz, baskı,zulüm, tecavüz,cinayet,
Cehalet,felaket,rezalet,açlık, yoksulluk,perişanlık,
Zalimlik,krallık sultanlık, tiranlık, despoluk,karunluk, firavunluk,
Sıradanlaşmış, eksik olmuyorsa
Beş şart onları kurtarmaz
Onlar BAKARA 85, KEHF104 ayetine tabiidirler

KEHF:103
De ki: “Amelleri bakımından, en çok hüsrana batanları size haber vereyim mi?”

KEHF:104
O kimselerdir ki, dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de onlar hala güzel amel yaptıklarını sanıyorlar.

BAKARA 85:
Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz?

Yorumlar (0)
7
açık
Günün Anketi Tümü
Olası bir erken seçimde hangi ittifaka oy verirsiniz?
Olası bir erken seçimde hangi ittifaka oy verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Başakşehir 10 14
8. Karagümrük 9 13
9. Konyaspor 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 8 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7