banner9

banner8

Basın meslek örgütü temsilcilerinden CHP’ye ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Medya Dayanışma Grubu, Kasım ayında yasalaşan, kamuoyunda “yıpranma payı” olarak bilinen “gazetecilerin fiili hizmet süresi zammı” ile ilgili düzenlemeden basın kartsız gazetecilerin de yararlandırılmasını istedi.

Yaşam 06.12.2020, 18:39
100
Basın meslek örgütü temsilcilerinden CHP’ye ziyaret
banner44

HABER MERKEZİ: Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Disk Basın İş, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Foto Muhabirleri Derneği, Haber Kameramanları Derneği ve diğer ihtisas meslek derneklerinin yer aldığı Medya Dayanışma Grubu, yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmasının medyada ayrımcılığa neden olduğuna dikkat çekti. Görüşmede, yasanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınarak hizmet zammında basın kartı ayrımı yapan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması da gündeme alındı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şubat ayında, İstanbul İş Mahkemesi’nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “fiili hizmet süresi zammı” ile ilgili düzenleme getiren 40’ıncı maddesinde 2013 yılında yapılan değişiklikle eklenen 16 numaralı bendin iptali istemini görüşerek karara bağlamıştı.

Yüksek mahkeme, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlara “yıpranma payı” getiren düzenlemeyi Anayasa’nın 13 ve 60’ıncı maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. İş Mahkemesi, yıpranma payını sarı basın kartı sahibi olma şartına bağlayan düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruda, “basın kartı sahibi olan” ve “olmayan gazeteciler” şeklinde ikili bir ayrımın ortaya çıktığını, basın kartı alabilmek için basın iş sözleşmesi kapsamında çalışma şartının olması nedeniyle çalışanın basın kartı almasının işverenin yetkisine bırakıldığını ve kanundaki eksiklikten kaynaklanan bu durumun çalışma hakkı ve eşitlik hakkını ihlal ettiğini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi, 25 Aralık’ta iptal başvurusu ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda “yıpranma payı” ile ilgili düzenlemenin, Anayasa’nın “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” ile ilgili 13 ve “sosyal güvenlik hakkı” ile ilgili 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu belirlemişti. Bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanan kararın dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği, doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edeceği gerekçesiyle de iptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedilmişti.

Kararın ardından TBMM’de yapılan yasal düzenleme sonucunda, TBMM Genel Kurulu gazetecilerin beş yıl erken emekli olmalarını sağlayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “fiili hizmet süresi zammı” ile ilgili düzenlemenin yalnızca basın kartı sahipleri için geçerli olmasını öngören 506 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasını kabul etmiş ve gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlanmıştı. Muhalefet partilerinin basın meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda teklifin tüm basın çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi için verdiği önerge de reddedilmişti.

“BU DURUM EŞİTLİK İLKESİNE VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRI”

Medya Dayanışma Grubu adına Kılıçdaroğlu’na konuya ilişkin mektup sunan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, AYM kararını dikkate almayan ayrımcı ve yetersiz fiili hizmet zammı ile ilgili hükümlerin basın kartı olmayan gazetecileri de kapsaması için konunun bir kez daha AYM’ye taşınması gerektiğini kaydetti. Hazırlanan ve AYM’ye sunulacak “Fiili hizmet süresi zammı iptal davası başvurusunda Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın sigortasının işverenlerin sorumluluğunda olmasının gazetecilerin basın kartı sahibi olmalarını engellediği gibi basın kartını alamayan gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarını da engellediği belirtildi.

Ayrıca basın kartının gazetecilik faaliyeti yapılmasına izin veren zorunlu kimlik değil gazetecilik faaliyetini kolaylaştıran ihtiyari nitelikte bir kimlik olmasının da Anayasal sosyal güvenlik hakkına ilişkin bir konuda bu türden bir belge üzerinden düzenleme yapılmasını imkansız kıldığı ve gazeteciler arasında “basın kartı sahibi olanlar” ve “basın kartı sahibi olmayanlar” şeklinde suni bir ayrıma yol açıldığı vurgulandı. Aynı işi yapmalarına, aynı mesleki ve sosyal risklerle karşılaşmalarına karşın basın kartı sahibi olan gazetecilerin fiili hizmet zammından faydalanırken basın kartı olmayan gazetecilerin bu haktan yararlanamadığı ve bu durumun eşitlik ilkesine ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğuna işaret edildi.

Kılıçdaroğlu’na sunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılından beri gazetecilerin hakları ve mesleki örgütlenmesiyle ilgili bölgesel ve ulusal düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir. Dayanışma içerisinde olduğumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Foto Muhabirleri Derneği, Haber Kameramanları Derneği, ve diğer ihtisas meslek dernekleri ile birlikte oluşturduğumuz Medya Dayanışma Grubu olarak yakın zamanda yasalaşan torba yasa içerisinde yer alan ve konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını dikkate almayan ayrımcı ve yetersiz fiili hizmet zammı ile ilgili hükümlerin iptal edilmesi, basın kartı olmayanların da yıpranma hakkından yararlanması için konuyu bir kez daha AYM’ye götürmenizi istirham ediyoruz.

 Son birkaç yılda basın hukuku alanında meydana gelen değişiklikler ve uygulamada keyfiyetin ve ifade özgürlüğü ihlallerinin baş göstermesi gazeteciler ve sivil toplum örgütleri açısından kaygı vericidir. Ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle meslek kanunlarında özellikle çalışma ve sosyal güvenlik alanında yapılacak düzenlemeler hayati önem taşımaktadır.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17/4/2018 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 40. maddesinin ikinci fıkrasına 10/1/2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2019 tarihli ve E.: 2019/62, K.: 2019/98   sayılı kararı ile iptal edilerek 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun 32. Maddesiyle yeniden düzenlenen (16) numaralı bendin Anayasa’nın  2. , 7. , 10., 13. ve 60. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptali mevcut sorunlara yenilerinin eklenmemesi için elzem görünmektedir.

“TBMM GENEL KURULU AYM KARARINI GÖZ ARDI ETTİ”

Medya Dayanışma Grubu’nun paydaşları son yasada AYM’nin önceki konuyla ilgili kararının tümüyle göz ardı edildiği görüşündedir. Basın kartı olan ve olmayan gazeteciler arasındaki ayrımcılık devam etmektedir. Kaldı ki ‘incelemede’ açıklamasıyla sahiplerine teslim edilmeyen basın kartları gazeteciler arasında ciddi sıkıntı doğurmaktadır. Öte yandan medya sektöründe kameraman, ses, ışık ve benzeri alanlarda görev yapan veya muhabirlere görevlerinde eşlik eden medya sektörü çalışanları da doğal olarak görevleri gereği yıpranmaktadırlar. Şüphesiz Türk basınının temel sıkıntısı muğlaklık barındırmayan, keyfi uygulamalara kapalı ve yasalaşma sürecine meslek örgütleri ve sendikaların katkı yapmalarına imkan verilen yeni bir Basın Kanunudur. Basın kartları konusu kangren olmuş durumdadır. Sendikalar ve medya çalışanlarının büyük çoğunluğunu temsil eden gazeteciler cemiyetlerinin dahil edilmediği Basın Kartı Komisyonu çok ciddi bir sıkıntıdır. ‘İncelemede’ açıklamasıyla sahiplerine teslim edilmeyen basın kartları sorunu muğlaklık barındırmayan yeni bir Basın Kartı Yasasını mecbur kılmaktadır.

“İNTERNET GAZETECİLİĞİ YENİ YASALARA DAHİL EDİLMELİ”

Aynı televizyonun ortaya çıkışıyla TV çalışanlarının da Basın Kanunu kapsamına alınması gibi internet gazeteciliğinin de yeni yasalara dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hem haklar hem de düzenlemelere ilişkin esasların belirlenmesi için basın hukuku anlamında yasal statüye sahip olmayan internet gazetesi imtiyaz sahipleri ve çalışanlarının da görüşlerinin alınması elzemdir. İnternette yayımlanan haberlere karşı ceza davası açılması konusu teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, gerçekçi şekilde yeniden düzenlenmeli ve internet engellemelerinde keyfiyetin ve sınırsızlığın önüne geçecek yasal altyapı oluşturulmalıdır.

Ayrıca, Türk Ceza Yasası, Örgüt Mücadele Kanunu dahil birçok yasadan kaynaklanan basın ve ifade hürriyetini kısıtlayan sıkıntılar vardır. Bunların giderilmesi ortak hedefimiz olduğuna inandığımız ülkemizi daha demokrat ve müreffeh bir ülke seviyesine çıkarmaya katkıda bulunacaktır.”

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bu Pazar Erken Seçim Olsa Oyunuzu Hangi İttifak'ına  verirsiniz?
Bu Pazar Erken Seçim Olsa Oyunuzu Hangi İttifak'ına verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü