banner9

banner8

HDK: Özgürlük yolunda hep birlikte kazanacağız

HDK Genel Kurulunun sonuç bildirgesinde, "3’üncü Yol"un önemine dikkat çekilerek, “Yürüdüğümüz yollar, yeni yolları zorunlu kılıyor. Yol, özgürlük yoludur; yol geçmişten bugüne, bugünden geleceğe ezilenlerin zafer yoludur. Hep birlikte kazanacağız” denildi. 

Seçim Gündemi 2023 30.01.2023, 17:53
46
HDK: Özgürlük yolunda hep birlikte kazanacağız

İSTANBUL - HDK Genel Kurulunun sonuç bildirgesinde, "3’üncü Yol"un önemine dikkat çekilerek, “Yürüdüğümüz yollar, yeni yolları zorunlu kılıyor. Yol, özgürlük yoludur; yol geçmişten bugüne, bugünden geleceğe ezilenlerin zafer yoludur. Hep birlikte kazanacağız” denildi. 

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), dün İstanbul’da “Faşizme ve sömürüye karşı demokratik meclislerde birleşelim. Örgütlü ve özgür toplumla yeni yaşamı kuralım” şiarıyla 12’nci Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. HDK, genel kurulun sonuç bildirgesini ise yazılı yayımladı. 

‘UMUDA YOLCULUK’ SÜRÜYOR 

12 yıl önce, “Umuda Yolculuk” şiarıyla başlatılan tarihsel yürüyüşün her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtilen HDK, kurumsal yapısını “Geçmişten günümüze tüm ezilenlerin, sömürülenlerin örgütlü mücadelesi ve direnişlerinin toplamının adıdır. ‘Ezilenlerin tarihsel ittifakı’dır” şeklinde vurguladı. 

Genel Kurulu tarihsel bir süreçte gerçekleştirdiklerini ve yüklendikleri tarihsel sorumluluğun farkında olduklarını dile getiren HDK, yeni dönem için mücadele ve örgütsel ihtiyaçları için tartışma yürüttüklerini ve kimi kararlar aldıklarını belirterek, “HDK alınan kararlar ışığında yeni hedeflerini belirlemiş ve mücadelesini bu doğrultuda sürdürme iradesini ve kararlılığını ortaya koymuştur” dedi. 

‘SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ’

HDK Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesinde şunlara yer verildi: “Zor ve şiddeti yaşamımızın bütün alanlarında çeşitli biçimlerde hissettiğimiz bir siyasal süreçten geçiyoruz. Dönem, çeşitli bakımlardan olağanüstü bir dönemdir ve önceliklerimiz, hedefler ve ihtiyaçlarımız da bu politik belirlemeye göre güncellenmeyi gerektiriyor. Genel Kurulumuz, tartışmalarını bu özel dönemin gereklerini dikkate alarak yapmış, bu özel dönemin Kongremize yüklediği zorlu ve önemli görevlere işaret etmiştir. Süreç, mevcut rejime karşı çeşitli toplumsal ve demokratik güçlerle, devrimci güçlerin taleplerinin kesiştiği bir dönemdir. Bu olanağın devrimci bir tarzda ele alınması önemli başarılara zemin sağlayacaktır. Genel Kurulumuz, bu sorumluluğun farkındadır. Yalnızca ülkemizde değil, dünya ölçeğinde de dinamik süreçlerden geçiyoruz. Bu süreç hem çok büyük riskleri hem de büyük olanakları barındırıyor. Bir yanda Ortadoğu’da yaşananlar, diğer yanda Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan kriz ve kamplaşma dünyanın da yeni gelişmelere gebe olduğunu, askeri ve siyasal hegemonya mücadelesinin artacağını gösteriyor. 

KÜRTLER BELİRLEYİCİ OLACAK 

AKP-MHP iktidarı da bu gelişmelerden güç alarak bölgesel askeri müdahale girişimlerine başvuruyor, Kürt siyasal ve kültürel soykırımını diplomasi faaliyetleriyle, askeri saldırılarıyla ve ekonomik işbirlikleriyle Ortadoğu ve dünyaya yayarak tamamlamak istiyor. İktidarın, Kürt halkının özgürlük mücadelesi karşısında yaşayacağı bir başarısızlık, devlet içi ve devlet üstü güçler tarafından kendisine verilen kredinin de son bulması demek olacaktır. Bu anlamda, Kürt özgürlük mücadelesinin nasıl şekilleneceği aynı zamanda yaşadığımız coğrafyanın da nasıl bir siyasal iklimde şekilleneceğinin belirleyicisi olacaktır. 

TECRİDE KARŞI MÜCADELE VURGUSU  

Bu gerçekten hareketle AKP-MHP iktidarından kurtulmak isteyen çevreler için başta İmralı ‘mutlak tecridi’ olmak üzere Kürt halkına dayatılan savaş ve tasfiye siyasetine alet olmamak, bu faşizan milliyetçi politikaları boşa çıkarmak artık bir tercih değil zorunluluktur. Biliyoruz ki tecrit politikası, yalnızca cezaevleri ile sınırlı değildir. Tecrit, tüm toplumun baskı ve denetime alınmasıdır. Bu anlamda, tecride karşı mücadele genel özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır.”

HDP HALKLARIN İRADESİDİR

İktidarın Kürt halkına karşı on yıllardır yürüttüğü tasfiye amaçlı savaşına da değinen HDK, bu savaşın bugün Rojava ve Başur’da yeni alanlar işgal etme için hazırlıklar yaptığını hatırlattı. Sonuç bildirgesinin devamında şunlar yer aldı: “İktidarın dünyanın en özgür bölgesi konumundaki Rojava’yı boğmayı ne kadar hırsla istediğini, en küçük bir fırsatta her türlü zulmüyle halkların devrimci inisiyatifini yok etmeye ne ölçüde can attığını biliyoruz. AKP-MHP rejimi desteğini kaybettiğini gördükçe saldırganlaşıyor. Başta HDP olmak üzere siyasi muhalefeti kriminalize etmeye, susturmaya toplumla bağlarını koparmaya çalışıyorlar. Partimiz HDP, yıllardır süren kadrolarını zindanlara hapsetme politikasına ek olarak içinde bulunduğumuz konjonktürde de, bir yandan kapatılma baskısı diğer yandan da hazine yardımının engellenmesi gibi kıskaçlarla kuşatma altına alınıyor. Ancak, hiçbir girişim ve çabanın HDP’nin toplumsal tabanı ile ilişkisini etkilemeyeceğini, HDP’nin bir isim ve tabela değil, hakların gerçek iradesi olduğunu biliyoruz. 

Partimiz HDP’nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçim sürecinde oynayacağı rolün oldukça önemli olduğunun farkındayız. Seçimi önemsizleştirmeyen ancak her şeyi seçime endekslemeyen bir mücadelenin zorunluluğuna da dikkat çekmek isteriz. Diğer yandan, seçim sürecini yalnızca oy verme günü olarak değil, seçim sonrasına dair olası siyasal gelişmeleri de gören bir yaklaşımla ele alıyor, buna göre konumlanmanın önemine işaret ediyoruz.

ÜÇÜNCÜ YOL VURGUSU 

Genel Kurulumuz, restorasyon ya da çöküş seçeneklerinin gündemde olduğu bu günlerde, geleceği şekillendirecek önemli aktörün Bizler olduğunun, Üçüncü Yolun inşasının zorunlu ve gerekli olduğunun altını çizmiştir. Restorasyonun sistemi yeniden üretmenin ve gerçek yüzünü gizlemenin bir aracı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Üçüncü Yolun inşası bugün için özel bir önem kazanmıştır. Bu ittifakın yerelde, toplumsal mücadele zeminlerinde inşası seçimi aşan, kalıcı bir birliktelik yaratılması bakımından hayati önemdedir. Üçüncü Yol ve onun etrafında örgütlendirilecek demokratik toplumsal ittifak, tek gerçek özgürlük yoludur.

Genel Kurulumuz, Saray rejimini devirme hedefini gerçekleştirmek için seçim zemini başta olmak üzere atılacak kimi adımların taktiksel hamle olduğunun altını çizmiş ve buradan hareketle üçüncü kutbun politik bağımsızlığını güçlendirmenin ve toplumsal tahkiminin önemine işaret etmiştir. Yaşam alanı ellerinden alınan köylüler, rantsal dönüşümün mağduru kent yoksulları, Aleviler, çeşitli inanlar ve uluslardan halklar, çığ gibi büyüyen işsizler, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, LGBTİ+’lar gibi toplumsal dinamikler ve bu kesimlerin mücadelesi üçüncü yol politikasının toplumsal potansiyelini göstermektedir. 

KADIN MÜCADELESİ 

21. yy da enternasyonlleşen ve gelişen kadın mücadelesine karşı büyük panik ve kriz halini yaşayan, özgürleşme ve demokratikleşmenin kendi emperyalist- patriarkal sistemlerini alaşağı edecek güç olduğunu gören erkek egemen sistem, tüm dünyada neredeyse işbirliği yaparcasına kadınlara ve ezilen halklara dönük saldırılarını arttırarak devam ettirmektedir. İpek Er, Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman, Gülistan Doku, Rabia Naz, Hande Kader ve daha niceleri AKP-MHP bürokratlarının ve kolluğunun bire bir katıldığı ve üstü alenen örtülen emsal kadın cinayetleridir. Kadınlara öldürülmeyi, işkence edilmeyi, yok sayılmayı reva gören AKP-MHP iktidar bloku tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi faşizan uygulamalarıyla kadın kazanımlarını alaşağı etmeye çalışmaktadır. Kapatılan onlarca dernek, kadın kurumu, kayyım atanan belediyeler sonucu kadınlar erkek şiddetine karşı yalnızlaştırılmak istenmektedir. Kadın mücadelesi kriminalize edilmeye çalışılmakta ve kolektif kadın mücadelesi direkt olarak hedef alınmaktadır. 

Paris’ten Sufrajetlere, Sovyetlere; kadın partizanlardan Rojava’da direnen kadınlara, biriktirerek kurduğumuz feminist hareketle, kadın hareketiyle büyük bir mücadelenin parçası olmanın özgüveniyle ‘Buradayız, direnişteyiz, biz kazanacağız’ dedik. Sokakta, işte, her yerde, her evde bizler hep varız! Bütün bu tarihsel ve andaki birikimimizle, mücadele ısrarımızla, yeni yaşamı kuracağız.

İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN SAVUNUCUSUYUZ

İktidar, siyasi çıkarını sermayenin mülteci emeği üzerindeki denetimsiz sömürüsünü ve yayılmacı saldırganlığı aklamak üzere mültecileri günah keçisi ilan etmekte arıyor. Ülkede yaşayan herkesin hak eşitliğini savunan Genel Kurulumuz, işçi sınıfının saflarını büyüten mültecilerle yerli emekçilerin kapitalizme, savaş kışkırtıcılığına ve ulus devlet cenderesine karşı ortak mücadelesinin örgütlenmesini savunur. Genel Kurulumuz, ‘yeni yaşam’ın bugün sömürülenlerin elleriyle kurulamayacağını belirtmektedir. Ortalama ücretler açlık sınırının altına itilip, ücretli çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücretle çalışır hale getirildiği, grev ve diğer hak arama eylemlerinin yasaklandığı günümüzde insanca çalışma ve yaşama hakkının, özgürce örgütlenmenin ve her türlü grev ve toplu eylem hakkının tavizsiz savunucusu olduğunun altını çizmiştir.

İş cinayetlerinin hız kesmediği, emekçilerin hayatının hiçe sayıldığı bir düzende yaşıyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve yatırımların maliyet hesabı olarak görüldüğü bir düzende işçi sınıfının yaşamak için direnmek, örgütlenmek, birleşmek dışında bir seçeneği yoktur.

Geleceği belirleyecek ve inşa edecek olan emekçilerin ve ezilenlerin özgürlük mücadelesi, isyanları, eşitlik ve adalet yürüyüşü olacaktır. Başarılarımız yeni başarıların sorumluluğunu yüklüyor omuzlarımıza. Yürüdüğümüz yollar, yeni yolları zorunlu kılıyor. Yol, özgürlük yoludur; yol geçmişten bugüne, bugünden geleceğe ezilenlerin zafer yoludur. 

Hep birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız!”

( Kaynak: MA )

Yorumlar (0)
banner44
Günün Anketi Tümü
Seçim Anketi... Oyunuzu hangi Cumhurbaşkanı adayına verecek siniz?
Seçim Anketi... Oyunuzu hangi Cumhurbaşkanı adayına verecek siniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 26 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 25 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 29 63
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 28 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Göztepe 28 44
9. Boluspor 28 44
10. Manisa FK 27 42
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Altınordu 28 26
15. Erzurumspor 27 25
16. Adanaspor 29 25
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 29 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Brighton 26 43
7. Brentford 28 43
8. Liverpool 27 42
9. Aston Villa 28 41
10. Fulham 28 39
11. Chelsea 28 38
12. Crystal Palace 29 30
13. Wolves 29 28
14. Nottingham Forest 28 27
15. Bournemouth 28 27
16. Leeds United 28 26
17. Everton 28 26
18. Leicester City 28 25
19. West Ham United 26 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 27 37
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Girona 27 34
11. Celta Vigo 26 34
12. Mallorca 27 33
13. Sevilla 27 31
14. Getafe 27 30
15. Real Valladolid 26 28
16. Cadiz 27 28
17. Espanyol 27 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 27 13
Günün Karikatürü Tümü