HAMZA ÖZKAN

DİYARBAKIR ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- “Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Projesi ev sahipliğinde Türkiye genelinde eğitimler düzenleniyor. Diyarbakır’daki bölgesel eğitimde, çeşitli illerden, 15 farklı sivil toplum kuruluşu, 25-26 Haziran tarihlerinde bir araya geldi. Eğitimin içeriğinde; doğa koruma ile ilgili mevcut komisyonlara STK’ların katılımı, ulusal ve uluslararası mevzuat, STK’lar için kaynak geliştirme, çevre hakkı, Türkiye’nin havzaları ve havza yönetiminin önemi, sulak alanların mevcut durumu, Diyarbakır ve Van çevre ilerin önemli sulak alanları ve sorunları, tehdit altındaki yaban hayvanları gibi çeşitli konu başlıkları yer aldı. Eğitimde, aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşımları yapıldı.

Eğitime katılan ve katkı sağlayan STK’lar şunlar oldu: Batman Çevre Gönüllüleri Derneği, Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Ekoloji Derneği, Hakkari Çevre Derneği, Malatya Çevre Platformu, Mardin Çevre Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği, Meşe Erozyonla Mücadele Doğayı Koruma ve Ağaçlandırma Derneği, NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi, Sürdürülebilir Kalkınma Çevre Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği, Telli Turna Doğa Derneği, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Derneği.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin diğer bölgelerinde de devam edecek.

Çevre dernek yetkileri çalışma deneyimlerini, sorunlarını, önerilerini ve toplantıya ilşkin  Ötekilerin Gündemi'ne konuştular.