Dr. FİKRET ZENGİN EŞLİĞİNDE DOĞAYA DÖN, KENDİNE DÖN

Tutkulu bir çevreci ve doğasever olan Dr. Fikret Zengin, günümüz dünyasında, artan nüfusla beraber tüketim endeksli ortaya çıkan hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, betonlaşan yaşam alanları, mutsuz yaşam biçimleri, hayata dair kaygıları

Söyleşi 30.04.2022, 01:25 01.05.2022, 00:11
252
Dr. FİKRET ZENGİN EŞLİĞİNDE  DOĞAYA DÖN, KENDİNE DÖN
banner44

Dr. FİKRET ZENGİN EŞLİĞİNDE DOĞAYA DÖN, KENDİNE DÖN.

Deniz MAHABAD

İnsani gelişmelerin baş döndüren hızı doğaya yapılan müdahaleleri çıkılmaz bir boyuta ulaştırmıştır. Doğa ile etkileşimimiz doğanın aleyhine eşit olamayan koşular ekseninde genişliyor. İnsanın kendisini-doğaya ait olmasına rağmen- doğaya hükmetmesi gereken bir varlık olarak görmesi geçmişten bugüne varan çözümü güç bir problem haline gelmiş bulunuyor. Özellikle geliştirdiği çeşitli teknolojik, sosyolojik koşullarla doğanın her türlü varlığını yararına dönüştürme ve tüketme çabasıyla kullanması maalesef geri dönüşü olmayan birçok sorun ortaya çıkarmıştır. İnsan popülâsyonun hızla artan demografik yapısı, doğal kaynakların hızla tükenmesi, sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için farkındalığa olan ihtiyacımız günden güne artıyor.

Sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakların: bireylerin dikkatli, özenli olması gerektiği gibi aynı zamanda insanların sorumluluk alarak kişisel kaynakların kullanımını geçmişi göz önünde bulundurup geleceğe bu doğrultuda adım atmaları gerekir. Sürdürülebilirliğin yaşam biçimine dahil edilmesi: barınma, gıda ve enerji kullanımı üzerindeki etkisinin minimize edilmesiyle ancak gerçekleşebilir. İnsan ve doğa arasındaki eşitsiz etkileşim, doğal yaşamın kendine sağladığı faydanın, insan tarafından amaçları doğrultusunda nasıl şekillendirdiğine dair sayısız örnek var. Bu noktada farkındalığın insanın aslında kendi türünü bile inkâr edişine tanık oluyoruz. 

Tutkulu bir çevreci ve doğasever olan Dr. Fikret Zengin, günümüz dünyasında, artan nüfusla beraber tüketim endeksli ortaya çıkan hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, betonlaşan yaşam alanları, mutsuz yaşam biçimleri, hayata dair kaygıları, kronik hastalıkları dikkate alarak bunlar ve benzeri sorunların üstesinden gelebilmenin ışığında“Karlıova’da 30 Mayıs 05 Haziran tarihleri arasında Doğaya Dön ve Kendine Dön Stresten uzak kendini bul!” Sloganıyla zengin bir biyolojik varlığa ve kaynak çeşitliliğine sahip Bingöl’de çok kapsamlı bir seminer kampı gerçekleştirecektir. 

Seminerin içeriğini Zengin: “Ekopsikolog Norbert Jung’a göre “medenileşen” dünyada artan psikolojik rahatsızlıkların en önemli nedeni doğadan ve doğanın gücünden izole yaşamak. Chiba Üniversitesi’nde Çevre Sağlığı Merkezi Direktörü Yoshifumi Miyazaki insanların 5 milyon yıl doğada yaşadıklarını ve zaten doğada yaşamak üzere tasarlandıklarını, bu nedenle şehir hayatının insanda stres yarattığını söylüyor. Dolayısıyla doğaya döndüğümüzde bedenlerimiz fabrika ayarlarına geri dönüyor.” Anlatıyor. 

Sürdürülebilir yaşam bilincinin gelişebilmesi için atılabilecek temel adımları birçok yönden sıralayan Zengin: “Kendini değiştir ve merak et. Doğaya dön, kendine dön. Kendin için iyi bir şey yap” ifadeleriyle seminerinin kişisel ruhsal ihtiyaçları karşılayacağına işaret ediyor. Böylece yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirip bireyin kendine, doğaya, zarar veren her türlü davranışı olumlu yönde değiştirme çabası gütmektedir.

Doğa ile bağını hiçbir zaman koparmayan Zengin Almayan’dan İsviçre’ye gidişini 'beni İsviçre’ye dağlara olan özlemim çekti” diye açıklıyor. Ayrıca yaşadığımız yüzyılda doğa ve insan ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine olan inancı insanlığın maddi ve tinsel olayların karşılıklı dayanışmasıyla karakterize edildiğini açıklarken bireyin psikolojik, ruhsal gereksinimlerinin doğayı tecrübe ederek ve doğanın gücünü iyileştirici en temel unsur kabul ederek, doğanın kudretini anlamaya dayalı önemli bir seminer çalışmasını kamp halinde gerçekleştiriyor.

Doğaya yönelik insan merkezci yaklaşımlardan uzak, doğayı yarar gütmeksizin benimseyen ve içselleştiren bir anlayışın mümkün oluşuna inanan Dr. Zengin doğanın canlı ya da cansız, insan ya da insan olmayan bütün unsurları; kendilik değerine sahip olduğunu dile getirir. Doğanın herhangi bir canlı için yaratılmadığını: “doğa bir şey için ya da belirli bir amaç için yaratılmamıştır.” Şeklinde vurguluyor.

Dr. Zengin, bireyin kendini gerçekleştirmesinin salt bir kent hayatı ile sınırlı olmadığı gibi kendini gerçekleştirmenin sadece insana özgü olmadığını birçok örnek ile açıkladığı gibi insan dışındaki varlıklar için de temel hissiyat olduğunu açıklıyor. Kendini gerçekleştirmenin asıl kaynağının ve başlangıcının doğa olduğunu açıklarken bireyin kendini gerçekleştirmesi için birçok örnek veriyor: “Beden, zihin ve ruh için; doğada ritüeller, rahatlama-gevşeme ve farkındalık egsersiz atölyeleri. Yavaşlayın, derin bir nefes alın, kendinize enerji şarj edin. Yani enerjinizi yenileyin ve çoğaltın. Kendi zamanınızda, algınızın değiştiği, olağan günlük hayatınızın arka plana düştüğü ve dijital yoğunluk stresinin azaldığı, farklı büyülü bir dünyaya kendinizi kaptıracaksınız. O günden sonra sakinleşecek, rahatlamış ve kendinizi tatmin olmuş hissedeceksiniz.

Toplumsal ve kültürel yaşamın birçok öğesini dikkate alan Zengin, kültürel ve sosyal yaşamın yalnızca kültürel ve sosyal dinamikler tarafından belirlenemeyeceğini dile getiriyor. Bu doğrultuda insanların toplumsal yaşantıları üzerinde biyolojik ve fiziksel çevrenin kaçınılmaz, kalıcı etkilerinin çokluğunu vurguluyor. Bu minvalde doğanın hayat veren yanından bakarak: Doğanın iyileştirici gücünü tüm duyularınızla deneyimleyin. Toplakla temasa geçiniz ve doğayla bağlantı kurunuz. Doğa, bedeni uyarır yani metabolizmayı, dolaşımı ve kalp fonksiyonlarını artırır, ruhu ve zihini genç tutar. Doğada kendinizin güçünü kefşediniz, genç ve dinamik kalınız. 

Kendinize zaman ayırın: Nemli toprağı koklayın, yaprakların hışırtısını duyun, teninizde rüzgârı hissedin ve kendinize yakın olun. Kaliteli zamanla kendinizi şımartın ve içinizdeki sakinlik ve güçle bağlantı kurun. Kendinizi diğer insanlarla, yaşamla ve doğanın şifalı alanlarıyla güvenle bağlantı kurarak deneyimleyin. Bedeninizle, duyularınızla, sezgilerinizle ve içsel kaynağınızla temasa geçme usullerin öğrenmesi ve denemelerin yapılması, Olumlu duyguların vücudunuza yayılmasına izin verin, iyileştirici güçlerinizi harekete geçmesini ve sizi güçlendirilmesini öğrenmek gerektiğini imliyor.”

Bugünün dünyasında modern tıp uygulamaları, bilimsel çalışmalar ve beraberindeki baş döndürücü gelişmeler sayesinde son derece hızla gelişmekte ve değişen bir sağlık alanı var. Buna bağlı olarak teşhis ve tedavi yöntemleri ve araçları hızla gelişme katediyor. Pratikte elde edilen başarılı sonuçlar çok fazla. Ancak Dr. Fikret Zengin’in kendine özgü olan sağlık çalışmalarının iyileştirici gücü sadece kişinin fiziksel yönüyle sınırlı olmayan çok kapsamlı bir program ile biçim kazanıyor. Her vakit deneyimlerini insanlara aktarmayı ihmal etmeyen yanı ile yaşadığı köyü adeta sağlık eğitim merkezine dönüştürüyor. Bunun yanı sıra çiftlik evinde veya doğada rahatlama ve gevşeme usulleri, Doğada farkındalık yürüyüşü, doğada yürüyüşünü değiştir ve merak et (eşik yürüyüşü), ritüellerin yapılacağını açıklıyor.

Dr. Fikret Zengin 30 Mayıs 2022- 05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan atölye çalışmamızın programı:

1. Gün (Dere Bebin)

08:00-09:00 Kahvaltı

09:00-10:00 Arası dinlenme

10:00- 17:00 Yürüyüş (Dere Bebin) Dr. Fikret Zengin’in yaptırdığı çeşmenin oraya yürüyüş düzenlenecek ve öğleyin doğada öğle yemeği yenilecek. Yemekten sonra doğada yaptığımız çaylar ve kahveler içilecek. Sonra yürüyüşlere devam edilecek. Katılanların kondisyonlarına göre yürüyüşe ara verilecek ve dilenecek. Saat 17:00-18:00 tekrar geri dönülecek.

2. Gün (Yayla Yürüyüşü)

08:00-09:00 Kahvaltı

09:00-10:00 Arası dinlenme

10:00- 17:00 Yaylaya yürüyüş

Yayla yürüyüşü sırasında, yaylacılık hakkında bilgiler verilecek. Dönüş yolu olarak da İpek Yolu olarak bilinen yoldan geri dönülecektir.

3. Gün (Yedisu ve Peri Suyu vadisine yürüyüş)

08:00-09:00 Kahvaltı

09:00-10:00 Arası dinlenme

10:00- 17:00 Yedisu ve Peri Suyu vadisine yürüyüş. (Öğle yemeği Yedisu’da yenilecek)

Saat 19:00 da Akşam yemeği, sohbet ve müzik.

02.06.22/ 05.06.22 günleri (4,5,6 ve 7. Günler)

Sabah 07:00-08:00 Kahvaltı

08:30-09:30 Arası yürüyüş

09:30-10:00 Dinlenme

10:00-12:00 Sağlık konularında seminerler: Şu konular işlenecek:

4. Gün

Sağlık Nedir? Sağlığı Oluşturan Elementler Nelerdir? Doğada nasıl sağlıklı yaşanır? Dengeli Yaşam Nedir? Ruhsal Sağlık Nedir? Nasıl elde edilir ve korunur?

5. Gün

Psikolojik Travma Nedir? Psikolojik travmaların sonuçları nelerdir?Travmalarla nasıl daha iyi yaşanabilir, tedavisi nasıldır?

6. Gün

Kendini Tanımak. Kendimizi Nasıl Tanırız? Doğaya dön, iç dünyana yolculuk yap!

7. Gün

İlişkiler

İlişkilerdeki rolümüz nedir? Bağımlı mıyız, bağlı mıyız? İlişkilerde mutlu olmak mümkün mü? İlişkide ki sınırlar nelerdir? Stres nedir? Stres nelere sebep olur? Stresle nasıl baş edilir?

12:00-13:00 Öğle yemeği

13:00.13:30 Çay ve kahve

14:00-16:00 Doğayla iç içe meditasyon…

16:30-18:00 Doğada yemek yapmak. Örneğin; yoğurt, peynir ve diğer şeyler… Tandır, Taş fırını ve saç için ocağımız var. Burada çeşitli ekmekler yapılacak.

19:00 Akşam yemeği, sohbet ve müzik olarak açıklıyor.

Yorumlar (1)
Alirıza Aslan 3 hafta önce
Merhaba hocam ben de bu etkinliğinize İzmir’den katılmak istiyorum. Konaklama ve beslenme ihtiyaçları konusunda da aydınlatırsanız sevinirim.
23
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü
banner58