YOK ÖYLE YAĞMA


Bu tür durumlar bazen gizli ahlaksızlığın ortaya çıktığını da gösterir. İçinde kirlilik taşıyanların mutlaka bir hesabı vardır. Önemli olan bu hesabı sezmek ve görmektir!
Coğrafyamızda meydana gelen bu depremin beraberinde sosyal travmalar getirmesi kaçınılmazdır!
Bununla birlikte sistemsel hesaplar da olabilir ve bu nedenledir ki birinci öncelik tekrar yerimize, yurdumuza dönmektir ve iki kat daha fazla toprağımıza sarılmaktır. İnsan ve doğa mecburiyetinde doğayı anlamak, dinlemek, onunla yaşamanın, onun kurallarını bilmek ve bu kurallara saygı göstererek tedbirli davranmaktan geçtiğini hafızamıza çok iyi kazıyarak bilmeliyiz. Bunu bildiğimiz zaman doğa, bizden aldığının yerine bin koymasını çok iyi bilir.
Kapitalist sistemin çürüttüğü insan değerlerini toprağa yeniden dönerek bir nebze de olsa onarmak mümkündür.
Bunu başarmak, yerimize, doğduğumuz alanlara sahip çıkarak mümkündür!
Yaşadığımız bu acı, yerimizi ve yurdumuzu bize daha çok sevmeyi öğretti!
Gitmiyoruz, hiç bir yere gitmiyoruz; kısa bir ayrılık yaşıyorsak da, uzun sevdalar için tekrar geri döneceğiz.
Kaybettiklerimize saygıyla ve yaşatmamız gerekenlere aşkla, muhabbetle..!