Özlem Armen

DERSİM ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) 14 Eylül günü Ankara'da görülen Madımak katliam davasına ilişkin ortak açıklama yapıldı. 

Açıklama metninde, "14 Eylül günü Ankara'da görülen dava 30 yıldan bu yana, insanlığı savunanlarla barbarlığı savunanlar arasında görülmüştür. Bu dava bir kez daha gösterdi ki, o gün Madımak otelini kuşatanlar artık ülkeyi kuşatmış vaziyettedir. Anayasa'nın 138. maddesi "Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." derken, mahkeme heyetinin vermiş olduğu karar, kapkara bir leke olarak kalacak, hukuki bir utanç olarak hatırlanacaktır. 

Ülkemizde hukuka güven tükenmiştir. En önemli sorunumuz yargının bağımsız ve tarafsız olmamasıdır. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Adalet Bakanının başkanlık etmesi kuvvetler ayrılığı ilkesinin açık ihlali iken, Cumhurbaşkanı aleni şekilde katiller lehine mahkemeye dahil olmuştur.   

Bugün 1.517 hasta mahkûm cezaevlerinde tutulurken, Cumhurbaşkanı insanlığa karşı suç işleyenleri, elinde benzin bidonu taşıyanları, canlı yayında insan yakanları affederek, yalnızca tarafını belli etmemiş, aynı zaman da kendisinin Madımak Katliam davasında savcısı ve hâkimi olduğunu da ilan etmiştir. 

Davanın zamanaşımından düşmesi kararını bugün görev yapan mahkeme heyeti vermemiştir. Bu karar geçen hafta Cumhurbaşkanı tarafından bizzat verilmiş ve Hayrettin GÜL'ün affedilmesi ile ilan edilmiştir. Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde oynanan tiyatroda mahkeme heyeti saraya biat ettiklerini ilan etmişlerdir. 

Biz Alevileri Vicdanımızın her insanın içindeki tanrısı olduğunu bilir buna inanırız. Bu yüzden hem dua ederken hem de yemin ederken elimizi kalbimizin üzerine koyarız. Bugün gördük ki hakimler vicdanlarına göre değil Sarayın AKlına göre hareket etmektedir.

Pirimiz Pir Sultan Abdal "KALSIN BENİM DAVAM, DİVANA KALSIN" derken divan bir mekân, divan bir mahkeme değildir. Divan bizim gönlümüzde aklımızda 𝐯𝐞 kalbimizdedir. Eğer vicdanınız kalbiniz ve aklınızda değilse katillerinizi bağışlarsınız. Katillerinizin sofrasında zamane Yezidleri ile lokma paylaşırsınız. 

Bizim yüreklerimizde 𝐔𝐋U DİVAN KURULMUŞ, KATİLLER MAHKEME EDİLMİŞTİR. Bu katliamın sanıkları, bu katliamı gerçekleştirenler, katilleri gizleyenler ve kollayanlarla, katilleri affedenler mahkûm olmuştur.

Katilleri serbest bırakan saray rejimine sesleniyoruz;
Biz sizi Kerbela’dan bu yana tanıyoruz. Biz sizi Kerbela’da da affetmemiştik, Madımak’ta da affetmiyoruz ve asla affetmeyeceğiz. 30 yıldır duruşma salonlarında, adliye binalarında her türlü zorbalığı ve zulmü reva görenler, katliama alkış tutanlardır. Alevi hareketi olarak sizin bu kararınızı tanımıyoruz. Katilleri serbest bırakıp, davayı zamanaşımına uğratanlarla kol kola yürüyen hınzır paşalar, siz de Madımak'ın katilisiniz.

"LAİK YAŞAM, LAİK EĞİTİM ve EŞİT YURTTAŞLIK BÖLGE MİTİNGİ'

Değerli canlar; Günler öncesinden duyurduğumuz ve 16 Eylül 2023 Cumartesi saat 17'de İzmir Gündoğdu Meydanında yapacağımız "LAİK YAŞAM, LAİK EĞİTİM ve EŞİT YURTTAŞLIK BÖLGE MİTİNGİ'ni ülke mitingine dönüştürdüğümüz bilgisini de paylaşmak istiyoruz. Bu bağlamda ülkedeki yüreği insanlıktan yana olan tüm canları İzmir'e bekliyoruz. Bizi yAKanlar aynı zamanda milyonlarca insanı açlığa, sefalete  mahkûm edenlerdir. Henüz 12 yaşındaki Koray’ımızı yAKanlar bugün çocuklarımızı okullarda açlığa, yokluğa mahkûm edenlerdir.

Canlar;
Bu kötülük imparatorluğuna dur demek, bu yalan ve talan iktidarından kurtulmak için bir adım da sen at diyoruz.
Gelin canlar bir olalım. 
Yoksulun hakkını alalım...
16 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanında haramilerin saltanatına karşı sesimize ses gücümüze güç katalım.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz!
Madımak Katliamı İnsanlık Davasıdır.

Editör: Hamza Özkan