BİTLİS ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ DEM Partisi Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Türkiye’deki aşı reddi ve kararsızlığı konusunu TBMM gündemine taşıdı ve bir araştırma önergesi sundu. Olan, aşı karşıtlığının nedenlerinin araştırılması, bu kararsızlığa ve redde neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin belirlenmesi ve toplumsal bağışıklığın artırılması için adımlar atılması amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Önergesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlarına atıfta bulunarak, aşı kararsızlığının ve reddinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Türkiye'de Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) çerçevesinde yapılan aşılama çalışmalarının, bebek ve çocuk ölümlerini ve sakatlıkları önlemekte önemli olduğunu belirtti. Ancak, son yıllarda aşı reddi ve kararsızlığının hızla arttığını ve bu durumun ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu ifade etti. 2011 yılında 183 olan aşı reddinin 2024 yılında 40 binin üzerine çıktığını, kızamık ve boğmaca gibi hastalıkların hızla yayılmasının ciddi tehlikeler yarattığını belirtti. Özellikle Diyarbakır'da boğmaca vakalarının arttığına dikkat çekti ve gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini vurguladı.

Yüz binde 5 kişide görülen hastalık başına geldi Yüz binde 5 kişide görülen hastalık başına geldi

Olan, bu kritik durumu önlemek için ülke genelinde aşı karşıtlığının sebeplerinin araştırılmasını ve toplumsal bağışıklığın artırılması için adımlar atılmasını önerdi.

Editör: Hamza Özkan