Avusturya’da solda birlik tartışması ve LINKS kongresinden izlenimler

 

 

VİYANA-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: “Solda birlik” şiarıyla kuruluş kongresini gerçekleştiren LINKS (SOL) adlı oluşum, Yeşillerin de liberal-sol cepheden sağa kaydığını ifade ederek “merkezin solunda oluşan boşluğu doldurmak” istiyor.

Evrensel Gazetesinden Zeynep ARSLAN’nın haberine göre;Viyana 15’inci bölgedeki Halk Eğitim Merkezinde “Solda Birlik” şiarıyla yola çıkan LINKS (SOL) adlı oluşum 10 Ocak’ta kuruluş kongresini gerçekleştirdi. Avusturya’da daha önce “Aufbruch” (Ayaklanma) adlı oluşumun benzer bir amaçla işe koyulmasına tanık olunmuştu. Fakat oluşum sol siyasi fraksiyonların iç anlaşmazlıkları ve daha sonra yükselen ırkçılık karşısında sosyal demokratlardan yana taraf tutup tutmama tartışması yüzünden uzun soluklu olamamıştı.

Kuruluş kongresine yaklaşık bin kişiyle yaparak çalışmalarına başlayan Aufbruch, “Partileşme mi yoksa başka çeşit bir oluşum karakterine bürünme mi?” sorusuna ortak yanıt bulamadığı için ayrışmalarla son buldu. LINKS adlı yeni oluşumun içinde Aufbruch hareketinden gelen birçok katılımcı mevcut ve edinmiş oldukları deneyimlerinden yola çıkarak, bu defa daha istikrarlı bir yol izlemeyi hedefliyorlar.

LINKS, organizasyonların yerine farklı sol akımların içinden gelen ve gelmeyen bireyler tarafından 2019’un baharında itibaren gündemde erini almaya başlamıştı. LINKS, örgütleri değil, örgütlü ve örgütsüz bireylerin ittifakını esas alıyor. Aylar süren hazırlık ve diğer sol siyasi fraksiyonlar ile görüşmelerden sonra LINKS, Aufbruch’a nazaran daha düzenli ve perspektif sahibi görünmesine karşın, ciddi soru işaretlerini de içinde taşımaya devam ediyor.

Kitleselleşme amaçlı daha yumuşak ve kapsayıcı bir üslup öncülerin kongre boyunca üzerinde durdukları ve altını çizerek ifade ettikleri gibi en asgari birleşenlerde ortak paydaları bulmak konusunda ısrarlı tutumlarına uyarak, LINKS’in mevcut partilere karşın net bir profil geliştirme sorunsalına tartışma zemini sağlamadı.

2020’nin sonbaharında yapılması beklenilen Viyana belediye ve eyalet seçimlerine aday koymak üzerine mi yoksa ondan da öte ülke genelinde bir ‘sol partileşme’ sürecine mi girilmek istendiği sorusu henüz netlik kazanmış olmamakla birlikte, son tahlilde bunun kararının da Viyana seçimlerinden çıkacak sonuca bağlı olacağı anlaşılıyor.

Kuruluş kongresinde oluşum öncülerinin hazırlamış oldukları bu temel ilkeler kongre katılımcılarına grup çalışmaları metoduyla önce yarım saat olarak öncede belirlenmiş bir süreyle tartışmaya açıldı ve gruplardan çıkan değişiklik önergelerle birlikte oylamaya sunuldu.

Genel metin sol siyasi dünya görüşüne sahip olan her birey için kabul edilir kıvamda. Kullanılan dil yüksek eğitimli bir altyapıya dayanmakla birlikte, yuvarlak, yumuşak ve popülerleşmiş bazı kavram ve terimleri, pozitif ve geneli kapsayıcı bir dili içeriyor.

GÖÇMEN KOTASI SARMALI

İçerik olarak, grup çalışmalarının sözcülerinin hepsinin ortaklaştığı ve öne çıkarttıkları konu temel ilkelerde belirlenmiş olan yüzde 60 kadın ve yüzde 33 göçmen kotası oldu. Burada kotanın gerekliliğinden öte kotanın uygulanma biçimde daha kapsayıcı ve var olan diskuru derinleştirmemek üzere yeniden gözden geçirilmesi talebi öne çıktı. Bütün insanları kapsayıcı bir tavır iddiasıyla öne çıkan LINKS, özellikle göçmen kotası uygulama önerisiyle var olan parti çalışma biçimlerini tekerrür etme girdabına giriyor.

Öyle ki, 21.yy’da adına LINKS diyen bir oluşum, insanların daha evrensel boyutlarda ortaklaşma ve ayrışma durumlarını esas alan bir tutumla hemen bütün insan topluluklarında kadın-erkek, engelli-engelsiz, sosyoekonomik açıdan zayıf-güçlü, eğitimli-eğitimsiz, yaşlı-genç vs. üzerinden asimetrik dengeleri değiştirmeye yönelik çalışma yürütebilir.

Kültürel, etnik, dil, inanç, din konuları bütün evrensel ortaklaşma ve ayrışma alanlarında yatay bir düzlemde söz konusuyken, burada eşit hak ve özgürlük talepleri kotadan öte LINKS oluşumunun genel bir tavrı, ilkesi, pratiği ve düsturu olması daha doğru olurdu. Nitekim, muhafazakar bir partinin göçmenlerle ilgili bir göçmen kotası uygulaması ilginç ve ancak o çeperde ileriye yönelik bir adım olarak kabul edilebilirken, LINKS var olan göçmenlerin ve “People of color” (Renkli tenli insanlar) ismini bütünden soyutlaştırarak belirterek, aslında pratikte buradaki asimetriyi dengeleme ve katılımcı ve kapsayıcı olma halinden de saparak, söz konusu grupları yeniden bir marjinalleştirme ve ötekileştirme sarmalının içine sokuyor. Bu anlamda genel sol siyasi dünya görüşüne sahip olan yapıların “körlüğünün” bariz biçimde etkin olmaya devam ettiği anlaşılıyor.

Mahalle grupları ve tabandan merkeze örgütlenme fikri Viyana’nın 23 mahallesinde çalışma grupları kurulacak. Buradan çıkan mahallelerin özel durumlarıyla ilgili lokal siyasi gereklilik ve önergeler de koordinasyon ve program redaksiyon ekibinin çalışmalarına tabandan yukarıya bir hareketle yansıması planlanıyor. Ne var ki, kuruluş kongresinde tartışmaya açılmayan mevcut partilere karşı net profil tanımlaması, kapitalist üretim biçimleri ve ilişkileri ile ilgili söylem ve tutumların belirlenmesi gibi bir sürü konu süreç içinde oldukça yoğun tartışma potansiyelini içinde barındırıyor.

Şimdilik daha çok sempatik ve yumuşak bir görünüm üzerinden kitleselleşmek isteyen LINKS, bu olasılıklar dahilinde Komünist Partisi ve Yeşiller partisinden ayrılmak zorunda kalmış ve daha sonra “Junge Linke” adıyla örgütlü çalışmalarına bağımsız biçimde devam eden yapıların tabanından gelen bireyler henüz süreci dikkatle izlemeyi yeğliyorlar.

Komünist Parti üyeleri son kararlarını Mart başında açıklayacaklarını ve o zamana kadar süreci yakından takip etmek üzere mahalle çalışmalarında birikim ve deneyimleriyle destek sunmaya çalışacaklarını açıkladılar. Öte yandan kimi Junge Linke öncülerinin LINKS’in hazırlık dönemlerine etkin oldukları bilgisinin gölgesinde, örgütün kurumsal olarak Viyana seçimlerine doğru LINKS’in içinde devam edip etmeyeceği sorusu, Ocak sonunda kendi kongrelerinde tabanın oylamasıyla kararlaştırılacak. Nitekim onların önergeleri büyük ölçüde LINKS kongresi katılımcıları tarafından reddedildi.

şişli escort avcılar escort esenyurt escortbeylikdüzü escort