ANKARA-ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: CHP, Türkiye’de yayılan koronavirüsü salgını nedeniyle 16 doktor, 5 eczacı, bir diş hekimi milletvekilinin yer aldığı Koronavirüs İzleme Komitesi kurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Koronavirüs Salgınını İzleme Komitesi’ni kurdu. Komitede, 16 doktor, 5 eczacı, 1 diş hekimi milletvekiliyle birlikte, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nde görev yapan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi milletvekilleri yer alıyor.


İlk toplantısını 11 Mart Çarşamba günü Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığında gerçekleştiren komitenin sekreteryasını Aykut Erdoğdu, Selin Sayek Böke ve Tekin Bingöl yürütecek.


Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsünü küresel bir salgın hastalık olarak tanımlaması üzerine Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu otoritelerince alınan tedbirlerin ve yapılan müdahalelerin izlenmesi, konuya bilimsel yaklaşım başta olmak üzere kamuoyunun doğru, şeffaf ve hızlı bilgilendirilmesinin takip edilmesi amacıyla kurulduğunu belirten Komite, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizdeki siyasi kutuplaşma göz önüne alındığında doğru bilgilendirilme ve krizin doğru yönetimi noktasında ortaya çıkabilecek endişeler ile bazı tedbir ve yaklaşımların kategorik olarak reddedilmesi gibi yaklaşımların önüne geçilmesi gerektiği açıktır. Konunun ciddiye alınması ile panik yaratılması arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Bu konuda bilimsel tedbirler alınmalı, hızlı, şeffaf ve doğru bir iletişim kurulmalı, süreç siyasallaştırılmamalıdır. Komitenin ilk toplantısında, komitenin düzenli aralıklarla toplanması, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile iletişimi sürdürmesi, Bilim Kurulu’nun aldığı kararların hızlı ve doğru biçimde hayata geçirilmesini takip etmesi, dünyadaki iyi ve kötü örnekler ile salgının diğer ülkelerdeki seyrini takip etmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda salgının önlenmesi amacıyla vatandaşların ihtiyaç duyacağı malzemelerin üretimi ve tedariği ile krizden fırsatı dönüştürme arayışları konusunda kamu otoritelerinin aktif rol oynaması gerektiği vurgulanmıştır.


İKİNCİ TOPLANTI 17 MART’TA


Partimizce yönetilen 11 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerde hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli hijyenik tedbirlerin alınması noktasında iş birliği yapılması kararı alınan toplantıda, partimizce yönetilen belediyelere gelen turist sayısının da yüksekliği göz önüne alındığı yerel yönetimlerin salgının yayılmasını önlemede üzerine düşecek görevleri yerine getirmesi kararı alınmıştır. Ayrıca Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında sıkı bir koordinasyon sağlanmalı, yerel yönetimlerin illerinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alacakları tedbirlerin finansmanı amacıyla merkezi yönetim bütçesinden hızla kaynak aktarılması önerilmiştir.


Komite, Sayın Genel Başkanımız ve partimiz adına açıklama yapacak, kişileri düzenli olarak bilgilendirme, kamuoyunda panik yaratacak söylemden uzak durma, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkilileriyle iletişim kanallarını açık tutma kararı almıştır. Komitede üyelerin uzmanlık alanlarına göre görev dağılımı yapılmış olup, Komitenin ikinci toplantısı 17 Mart Salı günü gerçekleştirilecektir.”

( MA)