DİYARBAKIR ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- SAADET Partisi Diyarbakır il başkan Abdurrahman Ergin 1 Eylül dünya Barış gününe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ergin, " Coğrafyamızda artık kan istemiyoruz. Gözü yaşlı çocukların, annelerin, babaların dramı son bulsun. İşkence ile sakat bırakılan milyonlar var, yeryüzünde." dedi.

Ergin, "Son yüzyılda savaşların olmaması, yeryüzünde huzurun, kardeşliğin olması beklentisi içinde her Eylül’ün ilk Günü "Dünya Barış Günü" olarak belirlenmiş. Bu sebeple, kardeşin kardeşe kırdırıldığı, ülkelerin işgal edildiği, taş üstünde taş, gövde üzerinde baş bırakılmadığı topraklarda dünyanın hâkimi olarak kendisini kabullendirmek isteyen zorba anlayışları Tel’in ediyoruz.

Yeryüzünde her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu biliyoruz. İnsandan hayvana, bitkiye, havaya, suya, toprağa uzayan zincirde her nimetin insan için yaratıldığını bilmekteyiz. Günümüzde yeryüzünü cehenneme dönüştürenler, kendi saltanatlarını zulümleri üzerine inşa ederek, mazlum insanları köle yapmakta, topraklarının yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını sömürmekte, sinsi planlarından vaz geçmeyi yok oluşları bildikleri için kan dökmeye devam etmektedirler.

Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ölenler kim? Afganistan'da ne işleri vardı, bunların?

Afrika neden bir lokma ekmeğe muhtaç? Ukrayna'da yine sözde barışı getirmek isteyenler, cehennemi kapılar açtı. Avrupa ikiyüzlülüğü bumeranga dönüştü. Ekonomileri batan ABD ve RUSYA, amaçlarına ulaştı. Şimdi sıra Çin'de, Kore yerine Tayvan seçildi.

Yeryüzünde zalim, zulmü için her zaman sadist ruhlarını tatmin için kan döküyor, insan öldürüyor. Çiftlik bildikleri ve ismini "Ortadoğu " koydukları coğrafyamızda eza ve cefa, bomba ve mermi ile hayatı son bulanlar kim? Arap’ı, Türk'ü, Kürt’ü kan ağlıyor, coğrafyamızın. Mazlum İnsanımız yersiz ve yurtsuz, evsiz ve barksız bırakıldı. Bu topraklarda Sünni ve Alevi olmazsa Türk ve Kürt ayrımı yapıldı. Bu olmadıysa Sünni ve Şii ayrımı hazır.

Avrupa’nın merkezinde Saray Bosna'da katliamlara seyirci kalındı. Halepçe'de elma kokusunu unutmadık. Enfal’de zalimlerin ismi belliydi. Vietnam'da zalimin adresi zarfın üzerindeydi. Kore'de değişen ne oldu? Kenya'da, Ruanda'da, Sudan'da, Eritre'de, Filipinler'de, Keşmir'de, Kamboçya'da, Kafkasya'da katliamın adı neydi?

Zulmün ve zalimin her daim karşısındayız ve yanında olanları dost bilmedik, bilmeyeceğiz, asırlardan asırlara taşınan gelenekle, inançla, birliktelikle. Zalimler, her asırda zulümleriyle yok olmuşlardır. Yeryüzünü kana boyayanlar bellidir ve tek bir güçtür. Mazlumlar, daima zalimlerin karşısında Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Peygamber olarak çıkmıştır. Ne mutlu yeryüzünde zalime ve zulme karşı haklıdan yana başı dik ve alnı açık, duruşu net olanlara.

Coğrafyamızda artık kan istemiyoruz. Gözü yaşlı çocukların, annelerin, babaların dramı son bulsun. İşkence ile sakat bırakılan milyonlar var, yeryüzünde. Gençliğinin baharında hayatı söndürülen gençlere yazık oluyor. İnsanın yaşama hakkı kutsal. Hayat, insana Allah'ın verdiği emanettir. Hayatı zehreden her anlayışa karşıyız.

Dünyanın, ülkemizin, coğrafyamızın saadeti için varız. "Saadet Partisi" olarak barışın taraftarı ve zulmün karşıtıyız. Biz Saadet Partisi olarak, dünyadaki her mazlum halkın, insanın özgürlüğüne kavuşması için çalışıyor, her türlü zulme karşı tavrımızı ortaya koyuyoruz.

Barış Günü olarak adlandırılan 1 Eylül, ortadaki manzara ile hüzün günü olarak keder günüdür, bizce. Ne zaman yeryüzünde savaşlar son bulursa, huzur, barış ve Adil Düzen kurulursa bizim Barış Günümüz, o gündür. Savaşlara karşı olanlara ve barıştan yana kardeşçe yaşamak isteyenlere selam olsun." dedi. 

Merhaba sevgili okur; dünden bugüne, bugünden yarına; emeğiniz, dayanışmanız ve duyarlığınız için bir kez daha teşekkür ederiz

Ötekilerin Gündemi dezavantajlı grupların sesi oluyor. Diyarbakır'da faaliyet gösteren gazete sesi ulusal medyada duyulmayan kesimlerin haberlerini yaygınlaştırıyor.

Sizler de kanalımıza abone olabilir, Sosyal Medya Hesaplarımızı takip edebilirsiniz ve arkadaşlarınıza önerebilirsiniz..

Sosyal Medya Hesapları:

WEP ► https://www.otekileringundemi.com/

Twitter ► https://twitter.com/OtekilerinG

Facebook ► https://www.facebook.com/OtekilerinG/

Instagram ► https://www.instagram.com/otekilerin_gundemi/

YouTube► https://tinyurl.com/2kjpj5w8

Linkedin► https://www.linkedin.com/feed/

E. posta ► [email protected] [email protected]

Editör: Haber Merkezi