HABER MERKEZİ- 13. Cumhurbaşkanı’nın belirleneceği ikinci tur, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bugünden itibaren başlayan süreç 1 Haziran’da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimleri için sona ererken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu.

13. Cumhurbaşkanı’nın belirleneceği ikinci tur, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Bugünden itibaren başlayan süreç ise şöyle işleyecek:

15 Mayıs: 1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü

2- Propaganda döneminin başlangıcı

3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü

4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

16 Mayıs: 1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması

17 Mayıs: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,

3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması

18 Mayıs: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

19 Mayıs: 1- Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının resmi gazete, radyo ve teşevizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilerek aynı gün ilanı,

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara

3- Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi
için gerekli işlemlerin yapılması,

4- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya
başlanması.

20 Mayıs: 1- Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanması

21 Mayıs: 1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

2- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur’aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü

22 Mayıs: 1- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi

24 Mayıs: 1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması 
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini
içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

3- Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi

26 Mayıs: 1- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,

2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına
teslimi,

27 Mayıs: 1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) 

28 Mayıs: 1- İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina
sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine
getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,

b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin
sağlanması,

2- Oy verme günü,

3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

29 Mayıs: 1- Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü, (Saat 17.00) (298/128)

3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanması

30 Mayıs: 1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) 

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

31 Mayıs: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

1 Haziran: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü, 2- Yüksek Seçim Kurulu’nca kesin seçim sonuçlarının resmi gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi.

OY PUSULASI DA BELLİ OLDU

Öte yandan ikinci tur için oy pusulası da belli oldu. Oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak. Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada olacak.

( Kaynak: MA )

Editör: Hamza Özkan