İSTANBUL - Devlet-mafya ilişkisine dair açıklama yapan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için mücadeleyi büyüteceklerini söyleyerek, hükümeti istifaya çağırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), devlet-mafya ilişkisine ilişkin Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada "Baskı, sömürü, mafya düzenine teslim olmayacağız" pankartı açılırken sık sık, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Çetelerden hesabı emekçiler soracak" ve "Faşizme teslim olmayacağız" sloganları atıldı. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu'nun yanı sıra birçok sendikacı ve yurttaş katıldı.

SUÇUN İTİRAFI

Ülkenin sermaye-devlet-mafya sarmalında devam eden kirli ilişkilerin ortaya saçıldığı kritik bir dönemden geçildiğini belirten KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Çayan Çalık, tablonun basit bir mafya liderinin ifşalarından ibaret olmadığını söyledi. Çalık, “Yıllardır devletin her kademesinde yakın ilişkileri olan, siyasal iktidara her kritik evrede destek vermiş ve bu sayede yıllarca dokunulmamış, hatta kendisine resmi koruma verilmiş bir suçlunun devlet adına işlenen birçok suça ortak olduğuna dair itiraflarıdır” dedi.

 ‘HUKUKTAN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR’

Kürt sorununda sürdürülen çözümsüzlük ve savaş politikalarında bu gayri hukuki mafya güçlerinin devlet tarafından yıllardır kullanıldığının açığa çıktığını söyleyen Çalık, “Ülkemizin temel sorunlarının çözümsüzlüğü, hukuk dışı yol ve yapıları güçlendirirken, bu yapılar güçlendikçe demokrasiden, hukuktan uzaklaşılmıştır. Nitekim içinden geçtiğimiz gün ve yıllarda anayasanın rafa kaldırılması, ülkenin genelgelerle, keyfi kararlarla yönetilmesi bu sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

HESAP SORMA ZAMANI

İktidarın desteği ile mafya güçlerinin insanlık suçu işlediğinin altını çizen Çalık, Türkiye’nin bu karanlık ilişkilerle anılmak ve parçası olmak zorunda olmadığını söyledi. Çalık, “Bu çürümüş devlet-sermaye-mafya düzenine karşı, emekten yana, laik, demokratik bir Türkiye, barış içinde bir arada yaşam için mücadele etme, sorumlulardan hesap sorma zamanıdır. Düşlediğimiz ülke ve dünyayı kuracak tek şey de emekçilerin, halkın birlikte, örgütlü mücadelesidir. Herkesi bu mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HESAPLAŞMA DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE’

Normal şartlarda ortaya atılan iddiaların araştırılması ve yargının bağımsız çalışabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getiren Çalık, demokrasi ve adalet arayışı içinde olan demokrasi güçlerinin önünün türlü bahanelerle kesilmekte olduğunu belirtti. Çalık, “Tarih önünde gerçek bir hesaplaşma, eşitlik, adalet ve demokrasi mücadelesiyle olacaktır. Emek ve meslek örgütleri olarak, bir yandan Emeğin Türkiye’si için mücadeleyi büyütürken, diğer yandan son günlerde ortaya çıkan tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için, her türlü baskıya rağmen demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi, mücadeleyi yürüteceğimizi ilan ediyor, hükümeti istifaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.