DİYARBAKIR ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- İstanbul Psikanliz Derneği Uluslararası Psikanliz Birliği tarafından "Konferans ve şairler söyleşi"Diyarbakır'da Bezgin Bekir Kültür ve Sanat Cafe'de düzenlenen panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı.  Panelin Moderatörlüğünü ise Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kandemir yaptı. 

8Dadf408 F10F 4C40 B3A5 102D80D95Dde

Panele konuşmacı olarak katılan Psikanalist Bengi Düşgör, Didem Madek Şiirinde "Acımasız Ölü Anne" İmgesi Psikanliz zıtlıkların çalışmasıysa, Madak'ın şiiri de kendisiyle yürüttüğü çatışmanın ürünüdür. Onun şiirinde annesel olana yönelik özlem ve sevinç ile kaybın getirdiği hüznün dayanılmazlığı bir aradadır. değinirken Seyyidhan Kömürcü ise Şiire Gittiğimiz Tuhaflığı Korumak anlattı.

  1559C1D4 Eff8 469C Ad5D 85A6Cb02D674

Bengi Düşgör kimdir?

 Öğretim üyesi ve psikanalisttir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora egitimini ise Istanbul Üniversitesinde, Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir ve ergen psikopatolojileri, psikanalize giriş, psikanalitik kavramların karşılaştırılması konulu dersler vermektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği kurucu yönetim kurulu üyelerindendir, A2IP (Association Internationale Interactions de la Psychanalyse/Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği) ve CILA (Collège International de L’Adolescence/ Uluslararası Ergenlik Fakültesi) Türkiye birimlerinde de yer almaktadır ve İstanbul Psikanaliz Derneği üyesidir. Bağlam Yayınları’ndan çıkmakta olan Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi yayın kurulunda görev almaktadır. Psikanaliz, ergen ve yetişkin psikopatolojileri, projektif testler alanlarında yazılar yazmakta ve akademik çalışmalar yürütmektedir. Sanak Kritik’te Şair Divanı adında, şiir ve psikanaliz konulu yazılarını içeren bir köşesi bulunmaktadır. Aynı zamanda 2023 Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü’ne layık görülmüş olan “Şair Divanı: Şiir ve Psikanaliz Üzerine” adında Sanatkritik Yayınları’ndan çıkmış bir kitabı da bulunmaktadır.

F92812De B637 40D6 8B63 A3484A822Daf

Seyyidhan Kömürcü Kimdir?

 1978 Mardin Derik doğumlu. Ankara Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

İlk kitabı "Hasar Ayini" 2003’te Varlık Yayınları'ndan, ikinci kitabı "Dünya Lekesi" ise 2013 yılında Everest Yayınları tarafından yayımlandı. İlk kitapla 2003 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’’nü Mehmet Erte ile paylaştı. Devamında Arkadaş Zekâi Özger Şiir Özel Ödülü ve Nüzhet Erman Şiir Ödülü, “Dünya Lekesi” adlı kitabıyla da Homeros Şiir Ödülü'ne değer görüldü.

Yön duygunuzu nasıl geliştirirsiniz? Yön duygunuzu nasıl geliştirirsiniz?

Son kitabı, “Kendinin Ağacı” Everest Yayınları tarafından 2020 yılında yayımlandı ve 2021 Metin Altıok Şiir Ödülü’ne değer görüldü.

Dünya Lekesi, 2018’de Sylvain Cavaillès’in çevirisiyle “La Tache Du Monde” adıyla Kontr Èditions tarafından Fransa’da, Barbara Yurtdaş’ın Almanca çevirisiyle de Elif Verlag tarafından “Schmutzfleck” ismiyle 2021 yılında Almanya’da basıldı.

Fda5427A 17A6 4B75 8Bed 4966Cc087256

Düşgör ve Kömürcü'nün söylediklerine kulak verelim...

Editör: Hamza Özkan