KADINLARDAN NE İSTİYORUZ, DERDİMİZ NE ?

Meral Danış Beştaş:  O “erk”in bitmesine ramak kaldı Meral Danış Beştaş: O “erk”in bitmesine ramak kaldı

Ötekilerin Gündemi

Merhaba arkadaşlar, dünyayı saran bu ölümcül virüsün toplumları alt üst ettiği, insanları bir fanusun içine hapsettiği bu dönemde, her ne kadar acı, karamsarlık, umutsuzluk yakamıza yapışsa da, “İNSAN” denen varlık direngendir; bu direnişi anlamlı kılan insanın düşünsel yapısıdır, değişimi ve dönüşümüdür.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadınların içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyiyle ilişkilidir. Neden siyasette, bilimde, kültür ve sanatta kadınlar birer aksesuar olarak görülüyor ? Şu bir gerçek ki, kadınların düşünsel gücünden yararlanmadığımız sürece, eril düşünce sisteminin tahakkümü devam ettikçe, dünyanın güzelleşmesi, normalleşmesi uzak bir ihtimaldir. Sözü fazla uzatmayayım. Kadınlar dosyamızın söyleşine başlarken, “HEPİMİZ SUÇLUYUZ! ERKEKLER ERKEKLER ERKEKLER DAHA SUÇLUDUR” diyoruz. Evde kalıyoruz, dışarıya çıkmıyoruz. İçten selamlarımla.

Hamza ÖZKAN

Ötekilerin Gündemi

Ötekilerin Gündemi: Tarihsel ve zorlu bir süreçten geçiyoruz; bu geçiş sürecinde savaşlarda ve ölümcül salgınlarda kadınlara biçilen roller nelerdir? Dünyada demokratik süreçlerini tamamlamış toplumları da baz alırsak gerçek anlamda kamusal alanlarda kadınlar yerlerini alabilmişler midir?

    HDP İstanbul Milletvekili Hüda KAYA: Tarih boyunca insanlık büyük acılar yaşadı, çok büyük savaşlar yaşadı.

İçinde bulunduğumuz 21. asrın bu son diliminde toplum olarak yaşadıklarımız geçmişe nazaran daha farklı, daha kollektif ve daha küresel anlamda sorunlarla bizleri karşı karşıya getirdi.

Bu sorunlar yumağı içerisinde en çok etkilenen kesimlerden birisi kadınlar oldu.

Tarihsel, geleneksel, inançlar çerçevesi dahil olmak üzere siyasal, ekonomik, toplum yaşamının her alanında var olma mücadelesi ile karşı karşıya kaldı kadınlar.

Demokratikleşme süreçlerini tamamlayan toplumlar derken bunu tam manada tamamlayabilmiş diye nasıl, ne kadar ifade edebilmemiz doğru olur? Sağlıklı bir tespit olur mu?

Bugün kadınlar batı toplumunda elbetteki daha farklı, doğu toplumlarında ve Orta Doğu toplumlarında çok daha farklı sorunlarla karşı karşıyalar.

Aslında kadınlar modernizm ve gelenekçilik arasında sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Farklı referanslar, inançlar ve kültürler çerçevesinde bulundukları coğrafyaya göre kadınlar, kimlikler, ideolojiler, kültürler değişse bile ya emperyalist kapitalist bir eril kıskaç içerisinde nesneleştirilmeye çalışılıyor ya da doğu toplumlarında gelenek veya inançlar üzerinden nesneleştirilmeye çalışılıyor.

Dolayısıyla pek az toplum hariç kadınlar bugün arzu edildiği şekilde, hak ettikleri toplumsal rollerde bulunmaları gereken konularda ve yönetici pozisyonunda olamadılar maalesef.

Yine de tüm bu kısır döngüye rağmen kadınların tüm eril egemenliğin hakim olduğu bu alanlarda büyük bir mücadele, emek ve bedel ile düne nazaran, geçmişe nazaran daha iyi noktaya doğru süreci geliştirmekte olduklarını elbette söyleyebiliriz .

Ötekilerin Gündemi: Siyasette, kültürde, sanatta ve bilimde kadınların ayak sesleri geç duyuldu, neden? Dünyada ve Türkiye'de bunu nasıl örneklendirebilirsiniz?

HDP İstanbul Milletvekili Hüda KAYAElbette modernleşmenin ve kentleşmenin getirdiği atmosfer içerisinde eğitim seviyesi geliştikçe kadınlar da toplumda bilim sanat kültür siyaset alanında daha var olmaya başladılar.

Doğuda halen tam kırılabilmiş değilse de batıda daha yakın bir tarihte milyonlarca kadının cadı diye yıkıldığı bir geçmiş var.

Sadece modernleşme, kentleşme ve eğitim seviyesi ile değil tabii ki, toplumlar yozlaşmış gelenek ve inançlarla da sağlıklı bir yüzleşme yaşaya bildikleri oranda farkındalık ve bilinç seviyesi yükseldi ve elbette ki bunu gerçekleştirebildikleri

oranda da kadınlar toplumda daha aktif rol almaya ve görünür olmaya başladılar.

Batı kısmen bu süreci yaşadı diyebilirsek de, Türkiye dahil Orta Doğu toplumları bu sağlıklı yüzleşmeyi henüz gerçekleştiremediler.

Kadın mücadelesi bugün tüm bu yüzleşme sancılarıyla beraber çok büyük bir fedakarlıkla, emekle var olmaya çalışmaktadır.

Bugün toplumda ortaya çıkabilen kadınlar tüm bu çıkmazları, kültürde, gelenekte var olan eril egemenliğe rağmen kadınlar ancak bugünkü çizgiye gelmişlerdir.

Ötekilerin Gündemi: Son yıllarda, Türkiye'nin toplumsal yapısında kadınlar nereye doğru gidiyor? Şiddetin ve tacizlerin bu denli artması ürkütücü! 68, 78 ve 80 kuşağına bakıp bugünü nasıl değerlendirirsiniz?

HDP İstanbul Milletvekili Hüda KAYATürkiye’de evet her dönemde, her iktidarda, her süreçte kadınlar bu denli baskı ve saldırılara karşı bir varlık mücadelesi vermektedir.

Fakat son 20 yılda hatta daha da yakına gelirsek özellikle son on yıl içerisinde kadınların karşı karşıya kaldığı her tür şiddet, baskı, tacizler, siyasal ve ekonomik yaptırımlar içerisinde bir cendereye sokulmaya çalışılıyor.

Özellikle kadın cinayetleri ve şiddet toplumun her bir kesiminde bir salgın gibi büyüdü.

Toplumumuz büyük bir yozlaşma ve değerler çürümesiyle karşı karşıya olduğunun çarpıcı bir sonucudur bu durum.

Hiçbir dönemde yaşanmadığı kadar büyük bir yozlaşma yaşanıyor.

İnançlarda, kültürde, siyasette, ahlakta, vicdanlarda derin bir çöküntü ve çözülme ile karşı karşıyayız dolayısıyla bir insan olma sorununun yaşandığı bir böyle bir toplumda kadınların karşı karşıya kaldığı her tür cinayet şiddet ve tacizler de çok daha ağırlaşmış durumda.

Ötekilerin Gündemi: Kadınlar dünyayı yönetseydi nasıl bir dünya olurdu?

HDP İstanbul Milletvekili Hüda KAYAToplum yönetiminde, ekonomide, siyasette, kültürde, sanatta ve bilimde, yaşamın her alanında kadınların renginin, ruhunun çok daha etkin olduğu bir yaşamda nefes alıyor olmak bir ayrıcalık olacak.

Barışın, sevginin, huzurun çok daha farklı olacağı bir gerçektir.

Kadınların rengiyle, ruhuyla şekillenen bir toplum insanlık İçin ideal bir toplumdur.

Ve bizler bunu başaracağız, gerçekleştireceğiz.

Kaynak: https://www.otekileringundemi.com/foto-galeri/otekilerin-gundeminde-nostalji-gecmiste-yaptigimiz-rop