ANKARA ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Gar katliamının 100’üncü ayı anmasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Çünkü bizi korkutarak, yıldırarak, sindirerek zulüm ve hırsızlık düzeni sürsün istiyorlar! söyledi.

 10 Ekim 2015 yılında Ankara Gar önünde yapılan Barış Mitingine dönük IŞİD saldırısının yaşamını yitirenler, 100’üncü ayında anıldı. 10 Ekim Barış Derneği, Ankara Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından katliamın yapıldığı alanda yapılan anmada konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESKEş Genel Başkanı Ahmet Karagöz,  Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim katliamı üzerinden 8 yılı aşkın bir süre geçti ve bir kez daha unutmamak, unutturmamak için bir aradayız.

Unutmamak ve unutturmamak diyoruz her seferinde. Çünkü iktidarıyla, medyasıyla, resmi tarih anlayışıyla halklarımıza ve emekçilere yönelik her katliam ya da benzer girişimler unutturulmak, hafızlardan silinmek isteniyor. Aynı şekilde 1 Mayıs katliamı, Gazi katliamı, faili meçhuller, Suruç, Diyarbakır katliamları ve benzerleri de aynı şekilde unutturulmak isteniyor.

Bakınız daha birkaç gün önce 6 Şubat depremlerinin yıldönümüydü. Cumhurbaşkanından tutun iktidarına, yandaş medyasına kadar sanki üç gün boyunca deprem bölgelerine gitmeyen, sanki askeri olanakları devreye sokmayan, sanki rant politikaları yüzünden on binlerin ölümüne sebep olanlar kendileri değilmiş gibi konuşuyorlar. Tüm bunlar başka bir ülkede yaşanmış gibi davranıyorlar. Çünkü hafızalardan silmek istiyorlar.

Çünkü gerçek suçluların açığa çıkmasını istemiyorlar.

Çünkü yenilerini engellemek istemiyorlar.

Çünkü bizi korkutarak, yıldırarak, sindirerek zulüm ve hırsızlık düzeni sürsün istiyorlar!

Katliam zemini hep canlı kalsın istiyorlar. Bir şey daha istiyorlar; istiyorlar ki bu topraklarda barış, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik ortamı değil çatışmalı ve kutuplaşmaya dayalı bir siyasal atmosfer olsun!

Bu yüzdendir ki barış karanfillerine vereceğimiz birincil sözümüz katliamı unutmamak ve unutturmamaktır.  İkinci sözümüz ise uğruna yaşamlarını feda ettikleri barışı, demokrasiyi, emeğin özgürlüğünü bu topraklara getirmektir.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara, bizi korkutmaya, yıldırmaya, sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz." dedi.