Konut kiralarında yeni dönem başlıyor! Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

İSTANBUL ÖTEKİLERİN GÜNDEMİDEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında, çocuk işçiliğine karşı etkin mücadele yöntemlerini belirlemek ve çocuk emeği sömürüsünü önlemek amacıyla TBMM Başkanlığı'na bir araştırma önergesi sundu. 

Konukçu, önergesinde çocuk haklarının ihlal edildiği en önemli alanlardan birinin çocuk işçiliği olduğunu belirterek, 18 yaş altındaki tüm çocukların çalışmasını yasaklayıcı düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ucuz çocuk işgücünü teşvik eden eğitim politikalarına son verilmesini, yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemek için sıkı denetimler yapılmasını ve gelir adaletsizliği nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere istihdam olanakları yaratılmasını talep etti.

Konukçu, çocuk yoksulluğunu ve çocuk emeği sömürüsünü köklü bir şekilde sonlandırmak, çocukların sosyal refahını artırıcı çözümler sunmak, eğitimi her çocuğa erişilebilir kılmak ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin ilgili maddelerine konulan çekinceleri kaldırmak gerektiğini ifade etti. Bu amaçla, Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını talep etti.

Editör: Hamza Özkan