ANKARA ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: Tez-Koop-İş Sendikası, KKTC Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında çalışan üyelerinin hak gaspları nedeniyle 3 Temmuz'da grev oylamasına gidiyor. Sendika, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı temelsiz açıklamaların mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Tez-Koop-İş Sendikası, Mart ayından bu yana toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaz tutum sergileyen işvereni eleştirdi. Sendika, işverenin toplu iş sözleşmesi masasına oturmayı reddetmesi nedeniyle çalışanların maddi açıdan sıkıntıya düştüğünü ve yıprandığını vurguladı.

Sendika, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, sendikalaşmayı engelleyici bir tutum sergilemediklerine dair açıklamalarına yanıt verdi. Tez-Koop-İş, sendikanın yetkili olduğuna dair belgenin iletilmesinin hemen ardından çalışanların ücretlerine tek taraflı zam yapılmasının sendikalaşmayı engelleme amacı taşıdığını iddia etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, tek taraflı yapılan zammın çalışanların hayat pahalılığından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermeye yönelik olduğunu belirtti. Ancak sendika, çalışanların mağduriyetlerinin tek taraflı kararlarla giderilemeyeceğini ve bu nedenle sendika üyesi olduklarını vurguladı.

Tez-Koop-İş Sendikası, KKTC mevzuatının çalışanlara toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını tanıdığını, ancak işverenin bu hakları engellemeye çalıştığını öne sürdü. Sendika, işverenin çalışanları sendikadan istifaya zorladığını belirtti.

Konut kiralarında yeni dönem başlıyor! Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Sendika, üyelerinin daha iyi yaşam koşulları için sendikalaştıklarını ve toplu iş sözleşmeli bir çalışma yaşamı için mücadele ettiklerini ifade etti. Tez-Koop-İş, mücadelenin evrensel sendikal hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla kullanılabilmesi için sürdürüleceğini belirtti.

Sendika, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek grev oylaması ile mücadelenin yeni bir boyut kazanacağını duyurdu.

Editör: Hamza Özkan