KÜRT SİYASETİNDE KARİYERİZİM

     Kürt demokratik siyasal mücadelesinin içinde yer almak hakikatıyla bir idealist  karardır. En azından biz böyle gördük 70 li yıllardan bu yana. İdealizmin zamanla kariyerizme dönüşmesi ve insanların konforizimle beslenerek gözü kapalı bir şekilde yaşamaya devam etmesi çağımızın en büyük dramlarından birisidir şüphesiz. Dünyada Kürtler çok öznel bir konumdadır. Kürtlerin en temel insani hak ve özgürlükleri gerek iç hukuk ve uluslararası hukuk tarafından ne kabul görülmüş ne de yaşamaktadır.Şimdi bu insani temel hak ve özgürlükler mücadelesi veren bir cephede kariyerist emeller taşımak vicdansızlıktır.  Kürtler yakın tarihin kırkbeş yıllında ortadoğu ve dünyada büyük bir mücadele verdiler. Ağır bedeller ödediler. Buna rağmen daha kendi kaderlerini tayın hakkını kazanmış değillerdir. Yüz bin insanı bedel vererek iki bin köy boşaltıldı çoğu yakıldı.. üç milyon insan yerinden yurdundan göçertilerek metrepollere ve Avrupaya sürgün yaşamına mahkum oldu. Coğrafya yakıldı yüzlerce orman ,bitki,hayvan ,kuş telef oldu.Halen bir statü kazanılmış değildir.


      Halen çocuklarının cesedine kavuşmak bir mezarını yapmak özlemini taşıyan anneler var. Yine adı cumartesi annelerine çıkmış kayıp annelerin yüreğinde yanan özlem ateşi var. İşkencede öldürülen menaf zenginin kanlı elbiselerini annesi bana göstermişti. Halen sakladığından eminim. Diyarbakır cezaevinde zulmü protesto edip, ihaneti ret eden dörtlerden Eşref Anyığın anneside o yanık kanlı elbiseleri bir bez çuvalda sakladığına eminim. Şimdi bu denli acı gerçeği olan bir toplumun, halkın mücadele saflarında Kariyerizmi taşımak amaç edinmek kısacası alçaklık değilde nedir? Kariyerist insanların toplumsal kurtuluş gibi bir derdi  yoktur. İnsanların yaşamlarında ekonomik refah barış huzur gibi bir fark yaratmak peşinde koşmazlar.Varsa yoksa kendileri ve içinde yer aldıkları konfor alanı ve eko-sistemdir.  Oysa hayatın gerçekleri farklıdır. Kariyerizim ve konforizim doğru olsaydı. Bugün insanlar parçalara bölünmez. Kimi ruhunu, kimi aklını,kimiside kalbini aramazdı. Başarılı insanların ortak yanı düşünen insanlar olmasıdır. Bu güzel düşünceleri yaşamda onlara farkındalık kazandırmıştır.


        Rolünü bireysel olarak başarılı olup dışarıya kendinizi tanıtabilirsiniz.Ama hiçbir zaman varolamazsınız. Mühim olan ''bir şey olmak'' değil, birisi olabilmektir. sadece güçlü yönlerinizin peşinden giderseniz makina olursunuz. Sadece tutkuluklarınızın peşinden giderseniz insanlıktan çıkarsınız. Sadece değerleriniz peşinde giderseniz vahşi ormanda ceylan masumiyetinde kalırsınız. Kariyer ve başarı için insanlarla ağ değil bağ kurun.Kalplerine dokunun.onlara katkı sunarak ilerleyin.Kazanan siz olacaksınız. Düşünerek ve kalbinizle onaylayarak yaptığınız her şey bir gün mutlaka size geri dönecektir. Kürt demokratik siyasetinde büyük emekleri olan insanlar vardır. Ağır bedel ödeyenler vardır. Bunlar mücadele tarihinde kariyer ve rant eğilimini etik bulmamışlar.Ama 2000 li yıllardan sonra dahil olup. Genel ve yerel yönetim seçimlerinde kariyerizim için bukelemun gibi her şekle girip her kapıyı çalmaktan geri kalmayan kariyerist kişilikler asla hiçbir makamı hak etmedikleri gibi de soruna çözüm de olamazlar.
   

Halkın kanı ve iradesi üzerinde kariyer ve konforizm hesabı yapanlar. Birgün mutlaka bu hesabın acısını fazlasıyla yaşayacaktır.  Bu halkın Anadiliyle eğitim,Kimlik,kültür,statü hakkını esas alalım.Yaşadığı çevrede temiz hava tenefüs etmesi,temiz su içmesi,temiz gıdalarla beslenmesi doğal çevrenin eko sisteminin korunması.Eğitim ve sağlık hizmetlerinin parasız sunulması için iradeleşerek başarma hedefi esas olmalıdır. Demokratik Kürt siyasal cephesinde bu amacın dışında hesap yapanın hesapları doğru değildir.Hiçbir Ahlak ve vicdan kabul etmez

  

Editör: Haber Merkezi