Yeryüzündeki en güzel ölümlü güzelliğiyle büyüleyen adanmışlığıyla dehşete düşüren fethedilmemiş toprak ölümlü tanrıça.

  Medusanın hikayesi tanrıların ölümlülerden aldığı intikam mı? yoksa kadının kadından aldığı intikam mı?

  Medusa gençliği, güzelliğini, saflığını, masumiyetini tanrılara hizmete adayan ve bunun için tanrıça Athena tapınağını seçen ve hizmet eden Medusa neden bir hemcinsi tarafından adaletsiz bir şekilde mağduru olduğu tecavüzün zanlısı olarak cezalandırıldı?

Tanrıların, tanrıçaların varlığını kendilerine adayan bu masum genç kadına sahip çıkması ve koruması gerekirken neden cezalandırıldı?

Tanrıça Athena kendisine ihanet eden eşi Poseidonu cezalandırmadı. Ki, tanrılar tanrıçalar arasındaki savaş ve intikam alışılagelmiş bir durumken Poseidon Athenanın öfkesinden nasiplenmiyor?

  Bu mitolojik hikayeyi ilginç kılan zihnimizde pek çok soru ve sorularımız var. Bu sorularımızı sorarken günümüz (“kadın kadının kurdu dur”) gibi söylemlerle olayı basitleştirip ki bu söylem "eril zihniyetin kadın üzerinde hakim olma ve kendini aklama çabasıdır" olaya objektif açıdan bakabilmek için bunu birde kahramanlarından dinleyebilme imkanımız olsaydı ki bu mümkün olmadığına göre biz günümüz kadınının eril zihniyetle mücadelesinde ortaya çıkardığı kazanımlar, değerler ve pratik ışığında bu mitolojik trajediyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışalım.

Medusa adanmış bir genç kadın hikaye ne kadar tanıdık değil mi? Günümüz genç kadının da Medusa gibi kesik başı yine egemen zihniyetin, eril ya da erkekleşmiş dişinin elinde ölümcül bir silaha dönüşüyor.

Eril zihniyet Poseidon kadının doğal özellikleri olan masumiyet, saflık, estetik, besleme, büyütme, adanmışlık, doğa ile uyum  özelliklerine Medusa şahsında erilin dişilde intikamıdır.

Zihniyet hayran olduğu bu özellikleri kendinde var edemeyince saldırma veya yok ederek intikam almıştır.

Kendinde olmayana sahip olma dürtüsü tüm canlılarda vardır. Eril zihniyet sabırla emekle anlamlandırarak sahip olmaktansa yok etmeyi veya tecavüzü seçerek bu değerleri hiçleştirmeyi seçmiştir. ki daha sonrasında Poseidon sahneden kaybolur kurbanı cellada teslim etmiştir. Poseidon ,Medusanın katili ve azmettiricisidir?

Sahneye Athena çıkıyor ve Medusanın saçlarının her telini bir yılana ve gözlerine bakanı taşa dönüştüren bir ifrite dönüştürüyor. Ve buda yetmemiş olmalı Medusayı öldürmesi için Perseusu görevlendiriyor. Perseus kaderin kız kardeşlerinden aldığı bilgiyle Medusayı öldürüp kesik başı Athenaya götürüyor. Athena bu kesik başı kalkanına yerleştirip düşmanlarını taşa çevirecek bir silah haline getiriyor. yapılan haksızlığa karşı durması gereken Athena kıskançlık ve intikam almayı seçiyor. Athena dişi bir tanrıça olsa da erkek zihniyetinde erkekleşmiş bir kadın, kadın bedeninde bir erkek var karşımız da ,duygusu ya yoktur yada ölmüştür .günümüzün kendini yaşayamayan ,tabuların ,esiri, olmuş kadınının bu tabuları kıran mücadele eden kadına erkek zihniyetinin kalıplarını dayatan erkekleşmiş kadındır isyan etmişse de isyan mücadeleye dönüşmediği için imhayla sonuçlanmıştır. Bu erkek ruhlu dişiden elbette adalet beklenemez.

Medusa güzelliğinin kurbanı, hikayede söz konusu olan fiziksel güzellik olsa bile biz Medusanın katilinin sebeplerini yine onun temsil ettiği sahip olduğu cesaret, özgüven, dişil enerji, varoluş, kendini kendinden var eden dişil özelliklerinin neden olduğunu anlayabiliyoruz. Medusayı anlamak genç kadını anlamaktır. Eril dişil üzerinde tahakkümünü. Sürdürmek için aldığı intikamların ne ilki nede sonuncusudur.

Kadının doğuştan gelen dişil özellikleri kadını doğayla en uyumlu varlıklardan biri yapar. Besleme büyütme, estetik, duygu vb. özelliklerinden dolayı egemenlerin, iktidarın, korktuğu ve dizginlemek için sayısız hikayeler ürettiği, dizginleyemeyince, katlettiği ve şeytanlaştırdığı bir varlıktır ve hedef alınmıştır. Kadında var olan cesaret, özgüven, dişil enerji genç kadında daha saf ,masum ve çok güçlüdür. erkek zihniyet ve erkekleşen dişinin hedefi haline getirir genç kadını.

 Her çağın Medusaları, Athenaları, Poseidonları çok çeşitli kimlikler altında hep var olacaktır.

 Bunlar aile, gelenek, görenek, zorunluluklar, el alem ,kimlikleriyle tüm bu kavramların ardına sığınıp düzenin muhafızlığını yapanlar var olacaktır. Kadını kadın yapan özelliklerine sahip çıkıp bu özellikleri içinde duygularını yönetmesi ve bilince çıkarmasıyla Poseidonların ve onun celladı Athenaların saldırısından koruyabilir