ANKARA - AYM, KESK ve Eğitim Sen üyelerinin Aydın’da gerçekleştirdiği 29 ayrı eyleme katılanlara verilen idari para cezasıyla “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyeleri, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yapılan ihraçları protesto etmesi nedeniyle verilen idari para cezasına dair ihlal kararı verdi.

Aydın’da 23 Şubat 2017 ile 25 Mart 2017 tarihleri arasında 29 eylem ve etkinlikleriyle ihraçları protesto eylemine katılan 22 kişiye her eyleme dair ayrı ayrı 227 TL idari para cezası kesildi. Aydın İdari Mahkemesi’ne açılan davada da sonuç alınmaması üzerine AYM’ye başvuru yapıldı. Toplu karar veren AYM, Eğitim Sen’in başvurusunu “mağdur sıfatı” bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Sendika üyeleri hakkında ise başvuruları değerlendirdi.

ANAYASAL HAKKA MÜDAHALE

AYM, idarenin izin vermeme ve yasaklama kararlarının süresiz nitelikte olmadığını, içerisinde bulunan zaman nedeniyle daha çok tedbir alınması gerektiğini vurgulasa da Anayasal hakka müdahale olduğunu belirtti.

İhraç edilen başvurucular ve aileleri üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanan kararda, idari para cezasının başvurucuların demokratik tepkisini etkin bir şekilde dile getirmesi önünde engel oluşturduğu kaydedildi.

ANAYASA 34’ÜNCÜ MADDE İHLALİ

Olağanüstü durumlarda dahi para cezasıyla cezalandırılmalarının OHAL döneminde de izlenen amaçla orantılı bir sınırlama olarak, kabul edilemeyeceğine dair daha önce verilen kararlara atıfta bulunan AYM, “Başvuruculara verilen idari para cezaları nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir” dedi.

 AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesi olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlaline karar vererek, karar örneklerinin ihlalin giderilmesi için Aydın 1. Ve 2. Sulh Ceza Hakimliklerine gönderilmesine karar verdi. AYM, başvurucular arasında tazminat talepli yapılan başvuruları ise reddetti.  ( MA )