AMED - TMMOB Amed İKK, kentte planlamasında rantın esas alındığını belirterek, yandaş kesimlerle kentin dizayn edilmeye çalışıldığını belirtti. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Amed İl Koordinasyonu Kurulu (İKK), kentte artan kaçak yapılaşmaya dair İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) açıklama yaptı. "Bu kent sahipsiz değildir" pankartının asıldığı açıklamaya, birçok sendika üyesi katıldı.

Kentte son 6 yıl içerisinde yerel yönetimlerin denetimsiz ya da görmezden gelen yaklaşımlar ile kaçak yapı oranının arttığını kaydeden İMO Sekreteri Ejder Akçan, imar plan ve hükümlerine uygun olarak yapılan birçok yapının iskan ruhsatlarının alınmadığına dikkati çekti. Kent ve kent mekan planlamasında rantın esas alındığını ve yandaş bir kesim ile kentin dizayn edilmek istendiğini ifade eden Akçan, “Kent mekanının rant elde etmenin bir aracı olarak görülmesi piyasanın kısa vadeli özel çıkarlarına hizmet edecek bir kentleşme modelini beraberinde getirmiştir. Kamu arazilerinin elden çıkarılmasını, imar barışı süreçleriyle birlikte kaçak yapılaşmanın özendirilmesini desteklemiştir. Kentleşme ve kent planlamaları politikaları açısından büyük önem taşıyan belediyelerin ise, kaçak yapılaşma ile mücadele etme gibi bir dertlerinin olmadığını göstermiştir. Kent mekanının kamu ve toplum yararı düzenlemelerinden çok, kişisel ya da siyasal çıkar amaçlı ele alınmaktadır. Bu süreçte belediyelerin kaçak yapılaşma ile ilgili olarak ‘yapabilecekleri ve yapmadıkları’ konusundaki yetki ve sorumluluklarının kentli ve biz meslek örgütleri tarafından çok net görüldüğü bilinmelidir” dedi.

‘RANTSAL POLİTİK YAKLAŞIMLAR’

Kaçak yapılaşmanın rant peşinde koşanların başvurdukları bir yöntem haline geldiğini dile getiren Akçan, bu durumun tek sorumlusunun ise, yıllardır topluma, insana, çevreye saygı duymayan türde şehircilik ve kentleşme politikaları uygulayan hükümetin olduğunu belirtti. Akçan, şunları söyledi: "Planlama ve imar mevzuatı ile getirilmiş olan düzenleyici kural ve sınırlandırmaları ekonomik gelişimin önünde engel olarak görmekten derhal vazgeçmelidir. Tüm bu rantsal politik yaklaşımlara karşı TMMOB, her zaman olduğu gibi bilimsel teknik ve ekolojik yaklaşımları daima ön planda tutarak değerlendirmiştir.”

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Akçan, kayyım tarafından odalarının hedef gösterildiğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Kaynartepe’deki rant projesinin durdurulduğunu dahi bilmeyecek kadar süreçten uzak olan kayyım, Kaynartepe’deki kentsel dönüşümü yürütmeyi beceremediği için işlemler önce şirkete sonrasında başka kurumlara en sonda Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Halka hizmet etmek isteyenler halkın sokak ve caddelerini gezip çukurlardan çöpten geçilmeyen yerleri yapsınlar. TMMOB olarak halkı merkeze almayan, rant odaklı, halkı yerinden edecek projelerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Halkımızı bu konuda yanlış yönlendirmelere karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Mimarlar Odası Amed Şube Eşbaşkanı Ferit Kahraman ise, kentteki kaçak yapıların fotoğraflarını göstererek, yapılan kaçak yapıların hesabını hukuk önünde vereceklerini söyledi.

( Kaynak: MA )

Editör: Haber Merkezi