HABER MERKEZİ- RTÜK, TELE1 TV’ye Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da; yedi gün yayın durdurma, beş kez program durdurma, iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

TELE1, RTÜK’ün bu kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, TELE1’in başvurusunu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, RTÜK’e 30 günlük savunma süresi verdi.

Ankara 4 İdare Mahkemesi’nin bugün aldığı karar şöyle:

“Dava konusu işlemin yayının durdurulmasına ilişkin kısmının uygulanması halinde etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yıkıma ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, idari para cezasına ilişkin kısmı yönünden, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten veya savunma ve cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, ara karar gereğinin yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun davalı idareye bildirilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddesinin 5. fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin otuz (30) gün olarak belirlenmesine, 17/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Mahkeme, RTÜK'ün kararını onaylamış olsaydı TELE1, bu geceyarısından itibaren 24 Temmuz’a kadar yayın yapamayacaktı.