CHP’Lİ KIŞ; “HÜKÜMET SEYREDİYOR, KİRACI VE EV SAHİBİ KAVGASI TOPLUMSAL ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ”

 

Chp Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kiracılar ve ev sahipleri arasında kira fiyatları sebebiyle yaşanan sorunların toplumsal huzuru ortadan kaldırdığını, ölümle sonuçlanan olaylar sebebiyle acilen tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Kış “Sorunun çözüm adresi TBMM” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, toplumun kanayan bir yarası haline gelen ev sahibi ve kiracı sorunlarına el attı.  CHP’li Kış, başta Mersin olmak üzere ülkenin her yerinde kira fiyatları sebebiyle ölümlü şiddet olayları gerçekleşmeye başladığını ve bunun toplumsal barışı bozan bir hal aldığını vurguladı.

Derinleşen ekonomik kriz sebebiyle kira fiyatlarında ki önlenemeyen yükselişin ev sahibi ile kiracıları karşı kaşıya getirdiğini ifade eden Kış, ortada ciddi bir denetimsizlik ve kontrolsüz fiyat artışları olmasının derhal önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çözümün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurgulayan CHP’li Kış, Ekim ayında TBMM’nin çalışmalarına başlar başlamaz bu konunun çözülmesi ve ele alınması için Araştırma önergesini Genel Kurul gündemine girmesi için çalışma yapacağını ifade etti.

Mersin Milletvekili Kış, 6 Şubat depremi sonrası o bölgede en yoğun göçün Mersin’de olduğunu ifade ederken, yabancı uyruklu vatandaşlarında düzensiz göç edişi sebebiyle hem konut sorunu yaşandığını hem de kira fiyatlarında ki artış sebebiyle ölümlerin gerçekleştiği kavgalar meydana geldiğini vurguladı. Asgari ücretlilerin, emeklilerin, memurların bu fahiş fiyatlarla asla kiralarını ödeyemediklerini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Kış bir an evvel çözüm yollarının geliştirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kış TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde; Antalya’dan sonra en fazla göçün Mersin’de yaşandığını nüfusun bu kadar artması sebebiyle başta ev kiraları olmak üzere her alanda sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Hükümetin vatandaşın sırtına yüklediği zamların ve vergilerin artık bir ekonomik soykırıma dönüştüğünü ifade eden Kış, kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getiren bu sistemin derhal sona ermesi ve hükümetin bu konuda kalıcı bir çözüm geliştirmesi önerisinde bulundu.

Kış Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi: 

Ev kiralarında ki önlenemeyen yükseliş, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirirken, mahkemelerde kira davalarında ciddi artışlar olmuştur. Yüksek enflasyon, konut kredilerine getirilen kısıtlamalar, 6 Şubat depremi sonrası yaşanan iç göç ve toplumsal gerilimi artıran düzensiz yoğun dış göçün yarattığı dengesizlik sonucu konut stokunun bulunmaması gibi birçok sebep kira fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Ev sahibi ve kiracı arasında ki tartışmalar şiddet olaylarına dönüşürken, Temmuz 2023 itibariyle meydana gelen şiddet olaylarında 3 kişi yaşamını yitirmiştir.

Yapılan araştırmalara göre; şu anda en fazla kira artışı yüzde 1109 ile Antalya’da gerçekleşirken, onu yüzde 963 ile Mersin izlemektedir. Depremlerden sonra ve yabancılarında en fazla talep ettiği kent olması sebebiyle, Mersin’de kira artışları önlenemez bir  yükseliştedir.

Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı 30 büyükşehirde, ortalama kira bedelleri asgari ücretin yüzde 79’unu aştığı ifade edilmektedir.

Tüm bu sebeplerle; toplumsal huzurun bir an evvel sağlanması, hem kiracıların, hem ev sahiplerinin taleplerinin çözülmesi adına, kira fiyatları, ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının ortadan kaldıracak, her iki tarafın haklarının korunması ve gereken tedbirlerin alınması için  Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Derinleşen ekonomik krizin bir sonucu olarak ev sahipleri ve kiracılar arasında kira fiyatları sebebiyle toplumsal barışın bozulmasına varan şiddet olaylarının giderek arttığı, kavga sonucu ölümlerin gerçekleşmesi sebebiyle, ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunların nedenlerinin araştırılması, tespit edilmesi, çözümlerinin acilen bulunması için Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.  7.08.2023

                                                                                                                                                                                                                               Gülcan KIŞ

Mersin Milletvekili

 

 

 

GEREKÇE

Türkiye’de, ekonomik krizin giderek derinleşmesi, yüksek enflasyon, kurdaki artış, düzensiz göç politikaları gibi başlıca sebeplerle kira fiyatlarında ki artış kontrolden çıkmıştır. Kira sorunu; ev sahibi ve kiracılar arasında giderek artan şiddet olaylarına neden olurken, ölümlerin bile yaşandığı toplumsal bir krize dönüşmüştür.

Ev kiralarında ki önlenemeyen yükseliş, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirirken, mahkemelerde kira davalarında ciddi artışlar olmuştur. Yüksek enflasyon, konut kredilerine getirilen kısıtlamalar, 6 Şubat depremi sonrası yaşanan iç göç ve toplumsal gerilimi artıran düzensiz yoğun dış göçün yarattığı dengesizlik sonucu konut stokunun bulunmaması gibi birçok sebep kira fiyatlarının artmasına neden olmuştur.

Özellikle seçim sonrası daha da derinleşen ekonomik kriz, her gün gelen zamlar ve vergilerde ki artış sebebiyle asgari ücretliler başta olmak üzere toplumun her kesimi barınma sıkıntısı yaşamakta, kiracılar da ev sahipleri de büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar. Ev sahibi ve kiracı arasında ki tartışmalar şiddet olaylarına dönüşürken, Temmuz 2023 itibariyle meydana gelen şiddet olaylarında 3 kişi yaşamını yitirmiştir.

Bir tarafta gelirini artıramayan, yüksek enflasyon altında ezilen kiracılar, ev sahiplerinin kira bedellerini sözleşmede kararlaştırdıklarının çok çok üzerinde talep etmesi sebebiyle mağdur olurken,  öte yandan ekonomik krizden etkilenen ve tek geçim kaynağı kira bedelleri olan ev sahipleri de  bir kaosun eşiğine gelmiş ve  iki taraflı mağduriyetler yaşanmasına sebep olmuştur.

Başta İstanbul olmak üzere, birçok kentte kira artışları devam etmektedir. Olağanüstü artışların önüne geçilemediği gibi kalıcı çözümlerin bulunmaması halinde de şiddet olayları giderek artacaktır. Kiracı, ev sahibi arasında huzursuzluk toplumsal barışı tehdit etmektedir. Yasal düzenlemeler eksik ya da yetersiz kalmaktadır. Enflasyonun yüzde yüzün üzerinde olduğu bir ortamda dar ve orta gelirliler için yeni bir ev almak hayal iken, yüksek ev kiraları, kredilerin sınırlandırılması gibi birçok neden bu sorunları beraberinde getirmektedir.

Yapılan araştırmalara göre; şu anda en fazla kira artışı yüzde 1109 ile Antalya’da gerçekleşirken, onu yüzde 963 ile Mersin izlemektedir. Depremlerden sonra ve yabancılarında en fazla talep ettiği kent olması sebebiyle, Mersin’de kira artışları ciddi yükseliştedir.

Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı 30 büyükşehirde, ortalama kira bedelleri asgari ücretin yüzde 79’unu aştığı ifade edilmektedir. Yetkililer,  gayrimenkul tarihinde ilk kez böylesi bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız demektedir. Ülkenin her yerinde, yoksulluk sınırı altında kiralarını ödeyemediği için eşyalarıyla sokağa atılan, ev sahibi ya da kiracısı tarafından darp edilen, kavga sonucu ölümlerin gerçekleştiği olaylara şahit olmaktayız.

Kira fiyatları, kiracı ve ev sahibi arasında ki sorunlar toplumun ilk sıraya yükselen meselesi haline gelmiştir. Ortada çok ciddi denetimsizlik vardır. Bu acı tablonun daha da derinleşmeden her iki tarafın mağduriyetini ortadan kaldıracak şekilde çözümler gerekmektedir.

Tüm bu sebeplerle; toplumsal huzurun bir an evvel sağlanması, hem kiracıların, hem ev sahiplerinin taleplerinin çözülmesi adına, kira fiyatları, ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının ortadan kaldıracak, her iki tarafın haklarının korunması ve gereken tedbirlerin alınması için  Anayasa’nın 98., TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

Editör: Hamza Özkan