İZMİR ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Çevrecilerin "İzmir'in Kanal İstanbul'u" olarak tanımladığı Çeşme Projesi'ne yönelik Danıştay 6’ncı Daire’den yürütmeyi durdurma istemine ‘ret’ kararı çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilmek istenen Çeşme Projesi’ne yönelik yürütmeyi durdurma istemi reddedildi. Mahkemece atanan bilirkişilerin "kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı" bulduğu projeye Danıştay'ın onay vermesi İzmir'de tepki çekti.

ANKA'nın haberine göre; İzmir Barosu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), İzmir Tabip Odası ve projeye karşı olan yurttaşlar, bugün İzmir Mimarlık Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çevreciler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra Çeşme Projesi'nin yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davanın avukatlarından Şehrazat Mercan ile Arif Ali Cangı da katıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da çevrecilere destek verdi.

TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, alanın orman kanuna göre turizme açılamayacağını söyledi.

"KAMU YARARINA VE PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRI"

Ortak basın açıklamasını okuyan TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, açtıkları dava kapsamında atanan bilirkişilerin Çeşme Projesi'ni "kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı" olduğunu saptadığını vurguladı.

Akdemir, "Bu şekilde davamızın haklılığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştı. Bu aşamadan sonra hukuken yapılması gereken ya yıkıma yol açacak Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulmasına ya da dosya tekemmül ettiğinden esastan iptaline karar verilmesi gerekmekteydi. Ama öyle olmadı. Danıştay 6’ncı Dairesi, oyçokluğu ile verdiği gerekçesiz karar ile yürütmeyi durdurma istemimizi reddetti. Karara avukatlarımız itiraz ettiler” dedi.

"YANAN ALANLAR, ÇEŞME PROJESİ'NİN İÇİNDE KALAN YERLERDİ"

Aykut Akdemir, Çeşme’de 13 Temmuz’da çıkan orman yangınında Çeşme Projesi içinde kalan yaklaşık 250 hektarlık alanın tahrip olduğunu söylerken, "Bu alanın Anayasa’nın 169’uncu maddesi ve 681 Sayılı Orman Kanunu’na göre turizm dahil başka amaçlarla tahsisinin yapılmaması ve yeniden rehabilite edilerek ormanlaştırılması esastır. Bunun takipçisi olacağımızın da bilinmesi gerekmektedir” dedi.

"MAHKEMENİN BAŞKANVEKİLİ BİLE KARŞI OY KULLANDI"

Yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararına mahkemenin başkanvekili Ahmet Arslan'ın da karşı oy kullandığını, davacılar olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan hukuka aykırı bu kararı kaldırılmasını beklediklerini belirten Akdemir, "Çeşme Yarımadası'nda ekolojik yıkımlara neden olacak, kısa erimli yapılaşmalarla yarımadanın talan edilip kaynaklarının yok edilmesi sonucunu doğuracak, Çeşme Yarımadası'nı yaşanmaz bir hale dönüştürecek, hukuka aykırı bu karar hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘"HUKUK İKTİDARIN KILICI OLMUŞ"

Danıştay’ın projenin önünü açan kararına tepki gösteren Akdemir, “Çeşme Projesi, bir hırsızlık, talan projesidir. İzmir’in Kanal İstanbul projesidir. Hukuk, iktidarın kılıcı olmuştur. Projenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. Bu kararı veremeyen mahkemeler tarih önünde hesap verecektir” diye konuştu.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Balcılar da "Biz baştan beri bu projenin bir rant projesi olduğunu söylemiştik. Bilirkişi raporu lehimize olmasına rağmen verilen karar hukuksuzdur" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ise "Yargının gerçekten vatandaş lehine karar vermesini bekliyoruz. Bunun dışındaki kararların hepsi sorunların artmasına neden olacak bir süreci başlatacaktır. Herkesi davacılara destek olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Davanın avukatlarından Arif Ali Cangı, mahkeme süreci devam etmesine rağmen Çeşme Projesi'nde planlama sürecinin başladığını ve birçok koruma statüsünün değiştirildiğini belirtti.

EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi Tevfik Türk de Çeşme Projesi'nin bir an önce durdurulmasını istedi.

Editör: Haber Merkezi