ŞIRNAK ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ: DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Yozgat 1 Nolu T Tipi Hapishanesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin sorular yöneltti.

Aslan, bakanlığa sunduğu soru önergesinde, "Yozgat 1 Nolu T Tipi Hapishanesinde yaşanan yoğun hak ihlalleri nedeniyle tarafıma bir çok başvuru yapılmaktadır. Bu başvurulardan biri  de Abdullah Turan adlı mahpus tarafından yapılmıştır. Mahpusların infaz sürelerinin keyfi bir şekilde uzatıldığını, sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşandığını, sosyal faaliyetlerin engellendiğini ve kötü muameleye maruz kalındığını belirtti. Ayrıca, hapishanede görevli bir başmemur olan Serkan'ın kötü muamele iddialarıyla ilgili de sorular sordu.

Aslan'ın soruları şu şekildeydi:

1. İnfaz süresini doldurduğu halde kaç mahpusun infaz süresi uzatılmış ve bu mahpusların suç türüne göre dağılımı nedir?
2. Sinan Sütpak, Adnan Özbey ve Ersin Sömer'in tahliye edilmeme gerekçeleri nelerdir?
3. Hakkan Abi’nin koşullu salıverilmesinin ertelenmesinin gerekçesi nedir?
4. İdare ve Gözlem Kurulu’nun infaz sürelerini değerlendirmesi ve suç türüne göre kararlar alması hukuka uygun mudur?
5. Mahpusların ilçe hapishanelere veya ailelerine yakın hapishanelere sevk talepleri neden reddedilmektedir?
6. Hapishanede sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar için ne tür adımlar atılacaktır?
7. Mahpusların ortak sosyal faaliyetlere katılımı neden engellenmektedir?
8. Serkan adlı başmemur hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa akıbeti nedir?
9. Şikayetlere rağmen neden idari tedbirler alınmamıştır? Mahpuslar disiplin cezaları ile cezalandırılmakta mıdır?

Sincar'ın yurtdışına çıkışına engel Sincar'ın yurtdışına çıkışına engel

Aslan, bu soruların yanıtlanmasıyla hapishanedeki durumun ve uygulamaların hukuka uygunluğunun aydınlatılmasını amaçlıyor.

Editör: Hamza Özkan