DERSİM - Dersim Barosu Başkanı seçilen Fatma Kalsen, kadın temsiliyet oranlarını arttıracaklarını belirterek, karar alma süreçlerinde kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. 

Tüm kurum ve kuruluşlarda erkek temsiliyet oranına karşılık kadınlar, eşit temsiliyet mücadelesi veriyor. Kadınlar hemen hemen her kuruluşta sözü ve eylemi ile varlığını koruyor. Fakat halen eşit temsiliyet istenilen düzeyde yakalanmış değil. Türkiye Barolar Birliği (TBB) 2021 verilerine göre; barolara kayıtlı avukatların yüzde 45,86’sını kadınlardan, yüzde 54,14’ünü ise erkeklerden oluşuyor.  Kadın avukat sayısında bir artış gözlemlense de yönetim yüzdeleri istenilen düzeye ulaşmadı. Verilere göre, 79 baroda sadece 9 kadın baro başkanı bulunuyor. 

Bu yıl yapılan baro seçimlerinde Dersim Barosu başkanlığına seçilen Fatma Kalsen, yeni dönem yol haritalarını anlatarak, kadın temsiliyeti oranlarını artıracaklarını söyledi. 

KADIN TEMSİLİYETİNİ ARTTIRMA 

Kalsen, Dersim Barosu başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra öncelikle yönetim kademesinde kadın temsiliyetinin sağlanmasına yönelik bir çaba içeresinde olduklarını kaydetti. Kalsen, amaçlarını şöyle anlattı: “Amacımız; esas olarak toplumda arka planda görülen kadınların yönetim kademelerinde görünürlüklerini açığa çıkarma ve erkek egemen algıyı kırmaktı. Nitekim bunu hem genel kurulumuzda divanın, başkan ve üyelerinin tamamını kadınlardan oluşturduk hem de yönetimimizde çoğunluk kadın meslektaşlarımızdan oluşturuldu. Baromuzun delegelerinin yarısı da kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yani bu anlamda eşit temsiliyet için bütün çabayı sarf ettik. 

KADINLARA HUKUKİ DESTEK 

Yeni dönemde kadın bakış açısıyla getirecekleri yeniliklere değinen Kalsen, baronun kadın hakları komisyonu aracılığıyla toplumda ayrımcılığa, şiddete ve istismara uğrayan kadınlara hukuki destek sunacaklarını söyledi. “Bu çalışmalarla kadının toplumda hakkını arayan, özgüvene sahip, kendisine yapılan haksızlığa karşı koyabilme başarısını yakalamasını sağlamayı hedefliyoruz” diyen Kalsen, baro olarak gerek Dersim’de gerekse de diğer illerdeki baro komisyonlarıyla ortak çalışma yürüteceklerini kaydetti. Kalsen, “Özellikle kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplumumuzun kanayan yaralarından biridir” diye belirtti. 

KARAR ALMA SÜREÇLERİ  

Kadınların sadece Baro Başkanı olarak değil, yönetici olarak da az yer almasının sebeplerine değinen Kalsen, Dersim Barosu yeni yönetim kurulunda çoğunluğun kadın avukatlarda olduğunu söyledi. Diğer barolarda aynı tablonun olmadığına dikkat çeken Kalsen, şöyle konuştu: “Bunun sebepleri birden fazla olmakla birlikte; esas olarak toplumda hakim olan erkek egemen anlayışın kadını kuşatmasından ileri gelmesiyle alakalıdır. Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun kadına yüklediği zor ve ağır sorumluluk maalesef kadını geri planda bırakıyor. Yanı sıra; erkek egemen zihniyetin yönetim kademesinde kadınlara alan açmama anlayışının da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte başta bölgemiz olmak üzere baroların komisyonları ve kadın meslektaşlarımızla bir araya gelme ve gelecek süreçlerde kadınların karar alma süreçlerinde, yönetim kadrolarında yer almalarının önünü açacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.”  

KADIN BENLİĞİNİ TESLİM ALMA 

Bölgede yürütülen özel savaş politikalarına karşı hukuki mücadeleyi güçlendireceklerini vurgulayan Kalsen, egemen anlayışın sadece Dersim’ de değil, genel olarak Türkiye’deki kadınların bütününe yönelik geriletici ve kadın kazanımlarını bertaraf eden yaklaşım içerisinde olduğuna dikkat çekti. Kalsen, “Kadının bedeni üzerinden kadın benliğini teslim almaya, topluma kadın üzerinden hükmetmeye yönelik bu yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz, bu anlamda ortaya konulan her türlü uygulamaya karşı çıkacağız” dedi. 

‘DOKU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ’ 

Dersim’de bin günü aşkındır kayıp olan Gülistan Doku’nun bulunamamasına değinen Kalsen,  “Gülistan’ın bin günü aşkın süreden beri akıbetinin açığa çıkarılamaması, ailesinin olduğu kadar biz kadınlarında yüreğinde derin bir yara halini almıştır. Baro olarak ve soruşturmayı aile adına yürüten meslektaşımız tarafından bugüne kadar etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için birçok talepte bulunuldu. Ancak soruşturmanın başında gerekli olan araştırma ve incelemeler zamanında yapılmadığı için, birçok delile ulaşmak maalesef zorlaştı. Ancak bundan sonraki süreçte etkin bir soruşturma için AYM ve eğitim süreçleri de dâhil olmak üzere; hukuksal bütün yollara başvurmaya, ailenin avukatı ile birlikte devam edeceğiz. Gülistan’ın akıbeti ortaya çıkarıncaya kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz” diye belirtti. 

KADIN AVUKATLARA VE BAROLARA ÇAĞRI

Kalsen, kadın avukat ve barolara çağrıda bulunarak, şunları söyledi: “Öncelikle kadın avukatlara çağrımız şu yönde olacak, kendi haklarımız ve tüm kadınlar adına daha çok mücadele edelim ve bir araya gelelim. Birlik ve dayanışma ile önümüze konulan bütün engelleri hep birlikte aşalım. Bunu aşacak gücümüz ve irademiz var. Barolara çağrımız ise, kadınların gerek yönetimde ve gerekse de diğer organlarda görev almalarının yolunu açın, eşit temsiliyet eşitlik ve özgürlük getirir özgür kadın, özgür toplumun yolunu açar.”

( Kaynak: MA )

Editör: Haber Merkezi